Latvijā radīts jauns materiāls

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) zinātnieki radījuši perspektīvu polimēru nanokompozītmateriālu, kam par pamatsastāvdaļu kalpo lietotas PET pudeles un kompaktdisku (CD) matricas. Jauno materiālu varēs izmantot elektronikā dažādu ierīču korpusu izgatavošanai, kā arī tehnisko ierīču iepakošanai.

Perspektīvais nanokompozītmateriāls izveidots uz atkritumu plūsmā bieži sastopamo izstrādājumu - polietilēntereftalāta atspirdzinošo dzērienu pudeļu un polikarbonāta elektronisko datu nesēju bāzes. Lai gan pasaulē aizvien lielāku popularitāti gūst nanokompozīti uz pirmējo polimēru bāzes, zinātnieki uzskata, ka maz uzmanības tiek pievērsts otrreizējo polimēru nanokompozītu struktūrai un īpašību specifikai.

Domājot par apkārtējo vidi, kurā arvien biežāk atkritumu veidā nonāk polimēru izstrādājumi, RTU zinātnieki sadarbībā ar Latvijas Universitātes kolēģiem pievērsās lietoto PET pudeļu un kompaktdisku matricu modificēšanai ar nanostrukturētām pildvielām - slāņainajiem silikātiem/māliem un ferītiem. Papildus nanostrukturētajām pildvielām pievienojot polimēru atkritumiem specifiskus organiskos modifikatorus, zinātnieki radīja jaunu materiālu ar uzlabotām pārstrādes un ekspluatācijas īpašībām, tostarp mehāniskajām, barjeras un siltumfizikālajām.Jaunais materiāls būs piemērots izmantošanai elektronikā, elektronikas iekārtu korpusos, reaktīvā magnētiskā sajūga atsevišķās detaļās, antistatiskos materiālos, piemēram tehnisko ierīču iepakošanai un citur.

RTU zinātnieki izstrādājuši arī jaunā materiāla iegūšanas un pārstrādes tehnoloģiju.Projekta izstrāde esot solis uz priekšu specifisku nanostrukturētu polimēru kompozītmateriālu izstrādē un kalpos par reālu risinājumu apkārtējās vides piesārņojuma problēmai, jo materiāla ražošanai nepieciešamos cietos atkritumus ir viegli atdalīt no kopējās atkritumu plūsmas.Projekta zinātniskās grupas sastāvā darbojas zinātnieki no RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Polimērmateriālu institūta (PI) un Ķīmijas katedras (ĶK), RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes Industriālās elektrotehnikas un elektronikas institūta (IEEI), RTU Neorganiskās ķīmijas institūta (NĶI), LU Ķīmijas fakultātes (ĶF), LU Polimēru mehānikas institūta (PMI), LU Cietvielu fizikas institūta (CFI) un Fizikālās enerģētikas institūta (FEI).

Pieslēdzieties, lai rakstītu komentārus
Aktīvā pozīcija: Sākumlapa Ķīmijas jaunumi Latvijā radīts jauns materiāls