Videi bīstamās vielas – ko tas nozīmē?

«Bīstamība» ir vienu vai vairāku vielai piemītošo īpašību sekas. Bīstamība var rasties no vielas fizikālķīmiskajām īpašībām, toksiskuma cilvēka veselībai vai videi (ūdens/augsnes organismiem, bitēm, florai, faunai, noplicināt ozona slāni, izraisīt ilgtermiņa ietekmes vidē utt.).

Lasīt tālāk

Pieslēdzieties, lai rakstītu komentārus
Aktīvā pozīcija: Sākumlapa Ķīmijas jaunumi Videi bīstamās vielas – ko tas nozīmē?