Aizstāvēs promocijas darbus ķīmijā

2014. gada 8. maijā promocijas darbus ķīmijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs Raimonds Popļausks un Zigmārs Andžāns.

8. maijā plkst.15.00 Latvijas Universitātes (LU) Ķīmijas fakultātē, K. Valdemāra ielā 48, 21. auditorijā, LU Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē Raimonds Popļausks aizstāvēs promocijas darbu: „Ultraplāni anodēta alumīnija oksīda pārklājumi un to pielietojumi” ķīmijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr. ķīm. Antonija Dindune, Dr.ķīm. Gunārs Bajārs,  Dr. Sigitas Tamulevičius (Lietuva)

8. maijā plkst.17.00 Latvijas Universitātes (LU) Ķīmijas fakultātē, K. Valdemāra ielā 48, 21. auditorijā, LU Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē Zigmārs Andžāns aizstāvēs promocijas darbu: „Optiski aktīvu 1,4-dihidropiridīn-6-sulfanilalkilkarbonskābju esteru sintēze un īpašības” ķīmijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.hab. ķīm. Māris Kļaviņš, Dr.hab.ķīm. Grigorijs Veinbergs,  Dr.ķīm. Ērika Bizdēna

 

Ar promocijas darbiem var iepazīties LU Bibliotēkā Raiņa bulv. 19 un 2 nedēļas pirms aizstāvēšanas internetā.

Pieslēdzieties, lai rakstītu komentārus
Aktīvā pozīcija: Sākumlapa Ķīmijas jaunumi Aizstāvēs promocijas darbus ķīmijā