28.11.2012. LU CFI zinātnieki izstrādā tehnoloģijas, kas nākotnē varētu nodrošināt ar saules enerģiju drūmajās ziemas dienās

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtā (LU CFI) tiek realizēts Eiropas Sociālā fonda projekts “Nanomateriāli perspektīviem energoefektīviem risinājumiem”. Būtiski projekta rezultāti ir divu tehnoloģiju, kas orientētas uz lētu, bet pietiekami efektīvu saules bateriju un no nanovadiem veidotu gaismas avotu izstrādi, kā arī Latvijas zinātnei piesaistīta 19 zinātnieku grupa.

 

„Šobrīd projekts tuvojas savam noslēgumam un, apkopojot rezultātus, var sacīt, ka tas veikts godam. Pateicoties ESF finansējumam, bija iespējams piesaistīt un noturēt Latvijas zinātnē 19 zinātnieku grupu, nodrošinot Eiropas līmeņa darba apstākļus. Tās sastāvā bija seši jaunie zinātnieki, viens doktorants, divi zinātņu doktora grāda pretendenti, septiņi studenti, kā arī trīs pieredzējušie fizikas zinātņu doktori,” stāsta projekta veidotāji.

Šis ir starpdisciplinārs projekts, kurā savus spēkus apvienojuši vairāku zinātnes nozaru pārstāvji. Pētījumu mērķis ir izveidot un izpētīt jauna tipa materiālus, kurus var izmantot gan kā sensorus, gan kā gaismas avotus, gan kā jaunas paaudzes elektrovadošus materiālus enerģijas savākšanai un pārveidošanai.

Jaunu atklājumu pamatā parasti ir smags un ilgstošs darbs. Piemēram, ja pirmie matemātiskie modeļi par magnetizācijas ietekmi uz lādiņnesēju kustīgumu cietās vielās radās jau 1936. gadā, tad Nobela prēmiju Albēram Fertam un Peteram Grīnbergam par atklājumiem, kas ļāva ievērojami palielināt ierakstāmās informācijas blīvumu neliela izmēra datu nesējos, pasniedza 2007. gadā. Arī šajā projektā jaunie materiāli tika pētīti komplementāri no gan fundamentālās puses, teorētiski, aprēķinot un modelējot materiālu īpašības un uzvedību, gan no praktiskās, eksperimentāli veidojot jaunus materiālus un analizējot to īpašības. Piemēram, turpinot iesāktos pētījumus, nākotnē varētu iegūt tik energoefektīvus Saules paneļus, ka tie spētu nodrošināt elektrību arī drūmajās ziemas dienās Latvijā un jaunizveidotie gaismas avoti būtu ar tādu lietderības koeficientu, ka šīs enerģijas pietiktu ļoti ilgam laikam. Auditorijās un semināru zālēs darbotos skābekļa sensori, kas paši ieslēgtu un izslēgtu ventilāciju, nodrošinot optimālus darba apstākļus.

Projekta realizācijas laikā notika sadarbība ar dažādiem Latvijas un Eiropas partneriem tādiem kā Daugavpils Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Osnabrikas Universitāte (Vācija), Karlsrūes Pētniecības centrs (Vācija), Ārhusa Universitāte (Dānija), PROMES CNRS (Francija).

Zinātnieku darba vērtējums ir publikāciju skaits. Lai publicētu zinātnisko darbu pazīstamā un prestižā starptautiskā žurnālā, tai jāsatur oriģināli pētījumu rezultāti, kurus par labiem atzīst ne tikai žurnāla redakcija, bet arī divi neatkarīgi, žurnāla redakcijas izvēlēti, starptautiski recenzenti. Šī projekta zinātniskie rezultāti atspoguļoti vairāk nekā 50 šādās publikācijas, kas ir nopietns rezultāts – stipri virs vidējā rādītāja Latvijas zinātnē.

Papildus publikācijām, projekta rezultāti prezentēti vairāk nekā 100 Latvijas un ārvalstu zinātniskajās konferencēs, kurās citu valstu zinātnieki, šīs jomas speciālisti, novērtē sasniegto.

Būtiski projekta rezultāti ir arī divu tehnoloģiju, kas orientētas uz lētu, bet pietiekami efektīvu saules bateriju  un no nanovadiem veidotu gaismas avotu izstrādi. Protams, šobrīd tie nav komercializējami projekti, jo reti kad to var paveikt tikai trijos gados, taču, turpinot pētījumus šajā jomā, var izveidot arī reāli izmantojamu ierīču prototipus. Projekta laikā tika izveidota arī unikāla rentgena absorbcijas spektru apstrādes metodika, kura ļauj iegūt informāciju par materiālu strukturālajām īpašībām un  tagad par brīvu izmanto visi pasaules zinātnieki. Tā ļauj ieskatīties atomu izvietojumu struktūrā, kas nosaka visu materiālu īpašības. Īpaši nozīmīgi tas ir, strādājot pie mūsdienu nanomaterāliem, kur standarta metodes nespēj dot pietiekami precīzu informāciju par atomu struktūru, bet rentgena absorbcijas metode to ļauj.

Kopumā trīs gadu laikā saņemtie līdzekļi  ir pierādījuši, ka bez zinātnes infrastruktūras attīstības, nepieciešams arī zinātnisko projektu adekvāts finansējums, lai varētu piesaistīt augstas raudzes pieredzējušos un jaunos zinātnieku, sasniedzot pasaules līmeņa rezultātus. Būtiskākais ir nodrošināt nepārtrauktu un nesamazinātu līdzekļu pieejamību Latvijas zinātniekiem, kas pieejami gan kā institūtu un augstskolu Valsts nodrošināts finansējums, gan publisku konkursu finansējums vai līdzfinansējums kopīgiem projektiem ar ārvalstu partneriem. Tad Latvijas zinātne var nostiprināt savas pozīcijas, kā nopietns zinātnisko pakalpojumu eksportētājs, piesaistot ES naudas līdzekļus, un jaunu zinātņietilpīgu produktu un tehnoloģiju ģenerators ar augstu pievienoto vērtību dažādām Latvijas un Eiropas industrijas nozarēm.

 

Andris Anspoks, projekta pētnieks

Pieslēdzieties, lai rakstītu komentārus
Aktīvā pozīcija: Sākumlapa Ķīmijas jaunumi 28.11.2012. LU CFI zinātnieki izstrādā tehnoloģijas, kas nākotnē varētu nodrošināt ar saules enerģiju drūmajās ziemas dienās