Raksti

Projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr. 8.3.2.2./16/I/001) īstenošana tiks turpināta arī 2021./2022.mācību gadā un 2022./2023.mācību gadā.

Aicinām sadarbības partnerus iepazīties ar informāciju par nākamajā periodā atbalstāmajiem pasākumiem.

Jauno atbalsta pasākumu plānu izstrāde ir plānota aprīļa, maija mēnesī tajās pašvaldības, kuras plāno nākamā perioda pasākumu īstenošanu uzsākt ar š.g. 1.jūniju.

Papildu informāciju par nākamā perioda atbalsta pasākumiem sniegsim sanāksmē projekta koordinatoriem, par kuru atsevišķi informēsim projekta koordinatorus. 

Informācija par nākamajā periodā atbalstāmajiem pasākumiem

Aktīvā pozīcija: Sākumlapa