Trauki un ierīces - P

P

Piesta ar piestalu
mortar with pestle
ступка с пестиком

Piestas izgatavo no porcelāna, ahāta, tērauda vai misiņa. Piestas lieto cietu vielu sasmalcināšanai.

   
Piknometrs
densimeter
пикнометр

Piknometrus lieto šķīdumu relatīvā blīvuma noteikšanai ar precizitāti līdz ceturtajai decimālzīmei.

   
Pilienu plate
spot plate
капельная пластинка

Pilienu plates izgatavo no porcelāna, plastmasas. Tās izmanto analītiskajā ķīmijā eksperimentiem ar maziem vielu daudzumiem (krāsu reakcijas, nogulšņu veidošanās, vielas pierādīšanai).

   
Piltuve
funnel
воронка

Piltuves izgatavo no stikla, plastmasas. Tās ir dažāda izmēra. Piltuves izmanto šķīdumu (šķidrumu) pārliešanai un filtrēšanai. Dažreiz tās izmanto iekārtas sastādīšanā.

   
Piltuve, Allina ~
Allin funnel
воронка Аллина

Allina piltuvi lieto, ja nogulsnes nepieciešams izkarsēt gāzes plūsmā.

   
Piltuve, berampiltuve
pouring funnel
воронка для пересыпания

Beramā piltuve ir izgatavota no stikla, kuras «kāja» ir ar lielu diametru, kas atvieglo cietu vielu pārbēršanu. Šo piltuvi var izmantot arī ļoti biezu, viskozu šķīdumu pārliešanai.

   
Piltuve, Bihnera ~
Buchner funnel, funnel for filtration by suction
воронка Бюхнера

Bihnera piltuvi izmanto kopā ar Bunzena kolbu (vakuumkolbu) vielu paātrinātai filtrēšanai. Starp kolbas kakliņu un Bihnera piltuves kājiņu jābūt gumijas blīvei (aizbāznim).

   
Piltuve, dalāmā ~ , šķirpiltuve
separatory funnel
делительная воронка

Atdalāmo piltuvi izmanto šķidrumu atdalīšanai, kuri savstarpēji nesajaucas (piemēram, petroleja un ūdens).

   
Piltuve, filtrpiltuve
filtering funnel, long stem funnel
аналитическая воронка

Šīm piltuvēm ir pagarināta caurule. Caurules augšējās daļas diametrs ir mazāks par apakšējās daļas iekšējo diametru. Šāda piltuves konstrukcija paātrina filtrēšanas procesu.

   
Piltuve, pilināmā ~
drop funnel
капельная воронка

Pilināmās piltuves paredzētas šķidruma (šķīduma) ievadīšanai reakcijas vidē. Ar krānu var regulēt ievadāmās vielas pieplūdes ātrumu.

   
Pincete
forceps
пинцет

Pinceti lieto nelielu priekšmetu paņemšanai.

   
Pipete, gāzu ~
gas pipette
газовая пипетка

Pipete gāzēm ir stikla ierīce, ko lieto analizējamo gāzu caurlaišanai vai to paņemšanai.

   
Pipete, mērpipete
graduated pipette
мерная пипетка

Mērpipete izgatavota no stikla. Uz pipetes ārējas sienas atzīmētas tilpuma iedaļas. To izmanto precīza šķīduma tilpuma ņemšanai. Mērpipetes tilpumi ir dažādi.

   
Pipete, mikropipete ~
micropipette
микропипетка

Mikropipete izgatavota no stikla. Uz pipetes ārējas sienas atzīmētas tilpuma iedaļas. To izmanto precīza šķīduma tilpuma paņemšanai. Mikropipetes tilpumi ir nelieli.

   
Pipete, Mora ~
Mohr pipette
пипетка Мора

Mora pipete ir stikla pipete ar lodveida paplašinājumu vidū, un ar vienu noteikta tilpuma atzīmi augšdaļā. To lieto precīza šķīduma tilpuma paņemšanai.

   
Pudele, platkakla ~
jar, bottle
банка

Platkakla pudele izgatavota no stikla vai plastmasas. To izmanto cietu vielu uzglabāšanai.

   
Pudele, šaurkakla ~
bottle
склянка, бутылка

Šaurkakla pudele izgatavota no stikla vai plastmasas. To izmanto šķidru vielu uzglabāšanai.

   
Pudele, Vulfa ~
Wulf bottle
склянка Вульфа

Vulfa pudele ir cilindrveida stikla pudele ar 2-3 kakliem. To izmanto gāzu žāvēšanai un gāzveida vielu ķīmiskai saistīšanai. Šo pudeli var lietot arī par reakcijas trauku gāzveida produktu iegūšanai un par drošības trauku ūdensstrūklas sūkņiem. Liela tilpuma Vulfa pudelē var uzglabāt titrētos šķīdumus.

   
Pulksteņstikls
watch glass
часовое стекло

Pulksteņstikls izgatavots no stikla. To izmanto cietu vielu svēršanai un vārglāzes pārklāšanai.

Aktīvā pozīcija: Sākumlapa Ķīmijas rokasgrāmata Trauki un ierīces