Trauki un ierīces - G

G

Gazometrs
gasometer
газометр

Gazometrus izmanto ūdenī praktiski nešķīstošo gāzu (skābekļa, slāpekļa u. c.) uzkrāšanai. Gazometrā nedrīkst uzkrāt ūdeņradi un citas gāzes, kas ar gaisu veido eksplozīvus maisījumus.

   
Aktīvā pozīcija: Sākumlapa Ķīmijas rokasgrāmata Trauki un ierīces