Trauki un ierīces


A

Aizbāznis, gumijas ~
rubber cork, rubber plug, rubber stopper
резиновая пробка

Gumijas aizbāžņus bieži lieto, lai hermētiski noslēgtu traukus, kā arī sastādot dažādas laboratorijas iekārtas. Gumijas aizbāžņus var lietot tad, ja vielas, kas atrodas traukā, nereaģē ar gumiju.

   
Aizbāznis, korķa ~
cork, plug, stopper
пробковая пробка

Korķa aizbāžņus izgatavo no porainas dažu koku mizas. Tos lieto, lai noslēgtu traukus, ja vielas, kas atrodas tajos, «nesaēd» korķi.

   
Aizbāznis, polietilēna ~
polyethylene cork
полиэтиленовая пробка

Polietilēna aizbāžņus plaši lieto ķīmijas laboratorijās. Tie ir ērti un izdevīgi trauku noslēgšanai, jo polietilēns ir lēts, kā arī izturīgs pret skābēm, sārmiem un stipriem oksidētājiem. Polietilēna aizbāžņus nevar lietot detaļu savienošanai laboratorijas iekārtās.

   
Aizbāznis, stikla ~
glass cork
стеклянная пробка

Stikla aizbāžņus lieto, ja nepieciešams pilnīgs hermētiskums un arī, ja vielas, kas atrodas traukā, var reaģēt ar korķa vai gumijas aizbāžņa materiālu. Stikla aizbāžņiem jābūt labi pieslīpētiem trauka kaklam.

   
Aizbāžņu prese
cork press
жом для пробок

Aizbāžņu presi lieto, lai apstrādātu korķa aizbāžņus. Saspiežot aizbāžņus, tiem nedaudz samazinās diametrs, tie kļūst elastīgāki un blīvāk noslēdz trauku.

   
Aizbāžņu urbis
cork borer
пробочное сверло

Aizbāžņu urbjus izmanto, lai izveidotu precīzus un līdzenus caurumus gumijas aizbāžņos.

   
Aizsargbrilles
safety glasses
защитные очки

Aizsargbrilles lieto acu aizsargāšanai, veicot eksperimentus, bet it īpaši – karsējot un kvēlinot tādas vielas, kas var izšļakstīties, uzliesmot.

   
Aizspiednis, Hofmaņa ~
Hoffman clamp
зажим Гофмана

Hofmaņa aizspiedņus ieteicams lietot, ja nepieciešams liels hermētiskums un nav vajadzīgs tos bieži atvērt.

   
Aizspiednis, Mora ~
Mohr clamp
зажим Мора

Mora aizspiedņus ieteicams lietot, ja aizspiednis jālieto bieži, piemēram, titrējot.

   
Apaļsuka
test-tube brush
ёрш

Lieto laboratorijas trauku mazgāšanai.

   
Aparāts, Kipa ~
Kipa apparatus
аппарат Киппа

Kipa aparātu lieto laboratorijā oglekļa dioksīda, sērūdeņraža vai arī ūdeņraža iegūšanai.

   
Areometrs
areometer
ареометр

Areometru lieto šķidras vielas, kā arī šķīduma blīvuma noteikšanai.

   
Atsvari
set of weights
разновес, гири, грузки

Atsvari var būt izgatavoti no čuguna, porcelāna vai misiņa, dažkārt arī niķelēti. Tos lieto sverot. Atsvaru masa ir dažāda.


B

Birete ar automātisko līmeņa regulētāju
automatic burette
бюретка с автоматической установкой

Bireti ar automātisko līmeņa regulētāju (Šīlinga birete) lieto šķīduma tilpuma mērīšanai. Šādās biretēs titrēšanas šķīdums paceļas līdz biretes augšējai atzīmei, bet tā pārākums notek atpakaļ rezervuārā pa speciālu novadcauruli.

   
Birete ar krānu ~
stopcock buret
бюретка с краном

Tilpuma birete ir stikla caurule ar krānu. Uz ārējas sienas visā biretes garumā redzamas iedaļas, kuru vērtība parasti ir 0,1 ml, tāpēc nolasījumus var izdarīt ar precizitāti līdz 0,05 ml. To lieto šķīdumu titrēšanai. Titrēšanai nedrīkst lietot šķīdumus ar sārmainu vidi, jo tie var radīt krānu pieslīpētās daļas bojājumus. Bireti parasti iestiprina statīvā.

   
Birete, bezkrāna ~
buret withought cock
бюретка без крана

Bezkrāna tilpuma birete ir stikla caurule ar gumijas caurulīti atdalītu apakšējo galu. Uz ārējas sienas visā biretes garumā izveidotas iedaļas, kuru vērtība parasti ir 0,1 ml, tāpēc nolasījumus var izdarīt ar precizitāti līdz 0,05 ml. To var lietot šķīdumu titrēšanai. Titrēšanai nedrīkst lietot spēcīgus oksidētājus šķīdumus, jo tie var bojāt gumiju. Bireti parasti iestiprina statīvā.

   
Birete, mikrobirete ar krānu ~
stopcock microburette
микробюретка с краном

Mikrobireti ar krānu lieto šķīdumu titrēšanai. Mikrobiretes iedaļas vērtība parasti ir 0,01 ml. Tādējādi iespējams izdarīt nolasījumus ar precizitāti līdz 0,005 ml. Titrēšanai nedrīkst lietot šķīdumus ar sārmainu vidi, jo tie var radīt krāna pieslīpētās daļas bojājumus.

   
Bļodiņa, kvarca stikla ~
quartz bowl
кварцевая чашка

Kvarca stikla bļodiņa ir termoizturīga. To izmanto pārtvaicēšanai, ietvaicēšanai.

   
Bļodiņa, porcelāna (ietvaicēšanas) ~
porcelain bowl
фарфоровая чашка

Porcelāna bļodiņas iekšpusē ir pārklāta ar glazūru. To izmanto šķīdumu pārtvaicēšanai (ietvaicēšanai), vielu sildīšanai un vārīšanai. Lai gan porcelāna bļodiņas var karsēt tieši uz liesmas, tomēr, vielas iztvaicējot, jālieto azbesta sietiņš, bet ietvaicējot - ūdens vanna, tad karsēšana noris vienmērīgāk.


C

Caurule, kalcija hlorīda ~
calcium chloride tube, drying tube
хлоркальциевая трубка

Kalcija hlorīda caurulīte ir stikla caurulīte ar vai bez paplašinājumiem, ar vai bez pieslīpējuma. To izmanto, noslēdzot atsevišķas iekārtas, lai tajās neiekļūtu gaisa mitrums vai oglekļa dioksīds. Kalcija hlorīda caurulītē iepilda sausu bezūdens kalcija hlorīdu ūdens tvaiku uzsūkšanai vai natronkaļķus ogļskābas gāzes uzsūkšanai.

   
Caurule, stikla ~
glass pipe
трубка стеклянная

Stikla caurulītes ir dažāda lieluma un formas. Caurulītes izmanto ķīmijas iekārtu sastādīšanai.

   
Caurule, U veida kalcija hlorīda ~
U-tube
U-образная хлоркальциевая трубка

U veida caurules izmanto vielu uzkrāšanai (piemēram, sausā destilācijā), gāzu atdzesēšanai. U veida caurules ar sānu novaduli vai novadulēm izmanto elektrolīzes iekārtas sastādīšanai.

   
Centrifūga
centrifuge
центрифуга

Centrifūgu izmanto cieto daļiņu nogulsnēšanai no šķīduma. Cietās daļiņas nogulsnējas centrbēdzes spēka iedarbībā.

   
Cilindrs
cylinder
цилиндр

Cilindrs parasti ir biezsienu stikla trauks, ko izmanto gāzu uzkrāšanai un eksperimentiem ar tām, kā arī eksperimentiem ar šķidrumiem un šķīdumiem.

   
Cilindrs šķīdumu jaukšanai
shaking cylinder
цилиндр для встряхивания

Cilindrs šķīdumu jaukšanai ir biezsienu stikla trauks ar pieslīpētu aizbāzni. To izmanto šķidrumu jaukšanai un cietu vielu šķīdināšanai.

   
Cilindrs, mērcilindrs
graduated cylinder
мерный цилиндр

Mērcilindrs ir biezsienu stikla trauks ar pieslīpētu aizbāzni vai bez tā. Tas var būt arī veidots no caurspīdīgas plastmasas. Mērcilindrus izmanto šķīdumu (šķidrumu) tilpumu mērīšanai.


D

Deflegmators
dephlegmator
дефлегматор

Deflegmatoru jeb pārtvaices uzgali lieto frakcionētai pārtvaicei (destilācijai). To izmēri un veidi ir dažādi. Ar deflegmatoriem jāstrādā ļoti uzmanīgi, jo daži, it īpaši tie, kuriem ir sānu notekatzarojumi, viegli plīst.

   
Deglis, Bunzena ~
Bunsen burner
газовая горелка Бунзена

Bunzena gāzes degli lieto, lai iegūtu kā kūpošo spožo («auksto») liesmu, tā arī bezkrāsaino («karsto») liesmu. Bunzena deglim var regulēt gaisa padevi.

   
Deglis, gredzenveida ~
ring-type gas burner
кольцевая газовая горелка

Riņķa degli lieto, lai sildītu kolbas un citus lielāka izmēra traukus.

   
Deglis, spirta (lampiņa) ~
spirit-lamp
спиртовка

Spirta deglis var būt veidots no metāla vai stikla. To lieto vielu karsēšanai. Spirta deglis nevar dot liesmu ar augstu temperatūru.

   
Deglis, Teklu ~
gas burner
газовая горелка Теклю

Teklu degli lieto, lai iegūt kā kūpošo spožo («auksto») liesmu, tā arī bezkrāsaino («karsto») liesmu. Teklu deglim var regulēt gan gaisa, gan deggāzes padevi.

   
Dzesinātājs, atteces ~
condenser
обратный холодильник

Atteces dzesinātāji var būt lodveida (Allina dzesinātājs) un spirālveida. Tos lieto tvaika kondensācijai, novietojot vertikāli.

   
Dzesinātājs, Lībiga (taisnstobra) ~
Liebig condenser
холодильник Либиха

Lībiga dzesinātājs sastāv no garas stikla caurules, kuru apņem noslēgta dzesētājcaurule, kurai abi gali ir paplašināti. To lieto destilācijā tvaiku kondensēšanai, novieto slīpi.


E

Eksikators ~
desiccator
эксикатор

Eksikatori ir biezsienu stikla trauki, kas noslēdzami ar labi pieguļošu vāku. Tos izmanto vielu lēnai žāvēšanai vai higroskopisku vielu uzglabāšanai. Mitruma uzsūkšanai izmanto koncentrētu sērskābi vai bezūdens kalcija hlorīdu. Atsevišķos gadījumos eksikatora apakšējā daļā ielej ūdeni, radot traukā mitru mikroklimatu, lai uzglabājamā viela nezaudētu savas īpašības. Obligāti jābūt porcelāna riņķim, uz kura novieto uzglabājamo vielu. Trauks nav paredzēts karsēšanai.

   
Eksikators, vakuumeksikators
vacuum desiccator
эксикатор вакуумный

Biezsienu stikla trauks, kas noslēdzams ar labi pieguļošu vāku. Šādu eksikatoru var savienot ar vakuumsūkni un, radot traukā pazeminātu spiedienu, veikt vielu žāvēšanu vakuumā.


G

Gazometrs
gasometer
газометр

Gazometrus izmanto ūdenī praktiski nešķīstošo gāzu (skābekļa, slāpekļa u. c.) uzkrāšanai. Gazometrā nedrīkst uzkrāt ūdeņradi un citas gāzes, kas ar gaisu veido eksplozīvus maisījumus.

   

K

Karotīte vielu dedzināšanai
combustion spoon
ложечка для сжигания

Karotīte izgatavota no tērauda. To izmanto skolas ķīmijas laboratorijā vielu dedzināšanai, demonstrējot skābekļa ķīmiskās īpašības.

   
Kolba, apaļkolba
round-bottomed flask
круглодонная колба

Apaļkolbu izmanto šķidruma, šķīduma vārīšanai, karsēšanai, organisko un neorganisko vielu sintēžu veikšanai, destilācijai pazeminātā vai normālā spiedienā. Tās tilpumi ir dažādi.

   
Kolba, Arbuzova ~
Arbuzov flask
колба Арбузова

Arbuzova kolbai abi kolbas kakli ir savstarpēji savienoti. To izmanto destilācijai pie pazemināta vai normāla spiediena. Lietojot Arbuzova kolbu, ir pilnīgi novērsta šķidruma iekļūšana uztvērējā.

   
Kolba, četrkaklu apaļkolba
four-necked flask
четырёхгорлая колба

Četrkaklu apaļkolbu izmanto šķidruma, šķīduma vārīšanai, karsēšanai, organisko sintēžu veikšanai. Tās tilpumi ir dažādi.

   
Kolba, destilācijas (Virca) ~
distillation flask, distilling flask
дистилляционная колба, колба Вюрца

Destilācijas (Virca) kolbu izmanto destilācijas procesa realizēšanai (kopā ar Lībiga dzesinātāju), gāzu iegūšanai un novadīšanai. Tās tilpumi ir dažādi.

   
Kolba, divkaklu apaļkolba
two-necked flask
двухгорлая колба

Divkaklu apaļkolbu izmanto šķidruma, šķīduma vārīšanai, karsēšanai, organisko un neorganisko sintēžu veikšanai, destilācijai pazeminātā vai normālā spiedienā. Tās tilpumi ir dažādi.

   
Kolba, Kjeldāla ~
Kjeldahl flask
колба Къельдаля

Kjeldāla kolbu izgatavo no grūti kūstoša un termiski izturīgā pireksa stikla, tās forma ir bumbierveida un kolbas kakls ir pagarināts. To lieto slāpekļa noteikšanai pēc Kjeldāla metodes.

   
Kolba, Klaizena ~
Claisen flask
колба Клайзена

Klaizena kolbai ir divi kakli. Vienam kaklam ir izliekta novadcaurule. To lieto šķidruma pārtvaicei (destilācijai) pazeminātā spiedienā.

   
Kolba, koniskā (Erlenmeiera) ~
conical flack, Erlenmeyer flask
коническая колба, колба Эрленмейера

Konisko (Erlenmeiera) kolbu izmanto šķīdumu pagatavošanai, vārīšanai, šķīdumu un vielu uzglabāšanai, ķīmisko iekārtu sastādīšanai. No tās ērtāk savākt nogulsnes nekā no stāvkolbas. Tās tilpumi ir dažādi.

   
Kolba, mērkolba
volumetric flask
мерная колба

Mērkolbu lieto, lai pagatavotu šķīdumus ar noteiktu koncentrāciju. Tās tilpumi ir dažādi.

   
Kolba, stāvkolba
flask
колба

Stāvkolbas izmanto šķīdumu pagatavošanai, vārīšanai, šķīdumu un vielu uzglabāšanai, ķīmisko iekārtu sastādīšanai. Tās tilpumi ir dažādi.

   
Kolba, trīskaklu apaļkolba
three-necked flask
трёхгорлая колба

Trīskaklu apaļkolbu izmanto šķidruma, šķīduma vārīšanai, karsēšanai, organisko sintēžu veikšanai, destilācijai pazeminātā vai normālā spiedienā. Tās tilpumi ir dažādi.

   
Kolba, vakuumkolba (Bunzena) ~
filter flask, suction flask
колба Бунзена

Bunzena kolbu (kopā ar Bihnera piltuvi) izmanto vielu filtrēšanai. Tā ir biezsienu stikla kolba, kuras novaduli ar gumijas vakuumcauruli pievieno vakuumsūknim. Šī kolba nav paredzēta karsēšanai uz sildierīces.

   
Krāns, divvirzienu ~
two-way stop-cock
двухходовой кран

Divvirzienu krānu izmanto, sastādot dažādas iekārtas eksperimentiem ar vielām.

   
Krāns, trīsvirzienu ~
three-way stop-cock
трёхходовой кран

Trīsvirzienu krānu izmanto, sastādot dažādas iekārtas eksperimentiem ar vielām.

   
Kristalizators
crystallizer
кристаллизатор

Kristalizatori ir stikla trauki ar biezām sienām. Tos izmanto vielu pārkristalizēšanai vai arī par pneimatiskām vannām. Kristalizatoru var karsēt tikai ūdens vannā.


L

Lāpstiņa
spatula
шпатель

Izgatavo no porcelāna, stikla, nerūsējošā tērauda vai plastmasas. Lieto nelielu cieto vielu daudzumu paņemšanai.

   

 


M

Maisītājs, magnētiskais ~
magnetic bar stirrer
магнитная мешалка

Sastāv no pamatnes, uz kuras atrodas rotējošs elektromagnēts, un tērauda enkura. Enkuru ievieto stikla, kvarca vai plastmasas ampulā, kuru aizkausē. Ampulu novieto trauka dibenā, kurā veic maisīšanu.

   
Maisītājs, mehāniskais ~
mixer, agitator, stirrer
механическая мешалка

Mehāniskie maisītāji ir izgatavoti no stikla vai metāla. To forma ir dažāda, piemēram, pildīta pusapļa forma.

   
Mēģene
test-tube
пробирка

Mēģene ir vienkāršs laboratorijas stikla vai kvarca trauks, ko izmanto eksperimentos ar nelieliem vielu daudzumiem. Mēģeņu tilpumi ir dažādi. Mēģenes lieto ķīmijā, bioloģijā un medicīnā.

   
Mēģene ar novaduli
test-tube with socket
пробирка с оливой

Mēģeni ar novaduli izmanto gāzu iegūšanai, mazas skalotnes pagatavošanai, gāzu uztveršanai un kopā ar stikla filtru vielu filtrēšanai pazeminātā spiedienā.

   
Mēģene, centrifūgas ~
centrifugal test-tube
центрифужная пробирка

Centrifugējamā mēģene ir ar sašaurinātu konusveida apakšējo galu. Tās izmanto cietu vielu atdalīšanai no šķīduma.

   
Mēģene, graduētā ~
graduated test-tube
градуированная пробирка

Graduētā mēģene ir vienkāršs laboratorijas stikla trauks ar tilpuma iedaļām, ko izmanto eksperimentos ar nelieliem vielu daudzumiem. Mēģenes tilpumi ir dažādi. Graduētās mēģenes lieto ķīmijā, bioloģijā un medicīnā speciālām vajadzībām.

   
Mēģeņu turētājs
test-tube clamp
держатель для пробирок

Mēģeņu turētājs izgatavots no koka vai metāla. To lieto mēģeņu turēšanai sildīšanas laikā.

   
Menzūra
measuring glass, graduate glass
мензурка

Menzūras izmanto šķīdumu (šķidrumu) tilpumu mērīšanai.


N

Novadule (alonžs)
allonge
аллонж

Izliekta stikla caurule. To lieto pārtvaices (destilācijas) iekārtās, lai savienotu dzesinātāju ar uztvērējkolbu.

   
Nūjiņa, stikla ~
glass rod
стеклянная палочка

Stikla nūjiņas izmanto šķīdumu (šķidrumu) maisīšanai.


P

Piesta ar piestalu
mortar with pestle
ступка с пестиком

Piestas izgatavo no porcelāna, ahāta, tērauda vai misiņa. Piestas lieto cietu vielu sasmalcināšanai.

   
Piknometrs
densimeter
пикнометр

Piknometrus lieto šķīdumu relatīvā blīvuma noteikšanai ar precizitāti līdz ceturtajai decimālzīmei.

   
Pilienu plate
spot plate
капельная пластинка

Pilienu plates izgatavo no porcelāna, plastmasas. Tās izmanto analītiskajā ķīmijā eksperimentiem ar maziem vielu daudzumiem (krāsu reakcijas, nogulšņu veidošanās, vielas pierādīšanai).

   
Piltuve
funnel
воронка

Piltuves izgatavo no stikla, plastmasas. Tās ir dažāda izmēra. Piltuves izmanto šķīdumu (šķidrumu) pārliešanai un filtrēšanai. Dažreiz tās izmanto iekārtas sastādīšanā.

   
Piltuve, Allina ~
Allin funnel
воронка Аллина

Allina piltuvi lieto, ja nogulsnes nepieciešams izkarsēt gāzes plūsmā.

   
Piltuve, berampiltuve
pouring funnel
воронка для пересыпания

Beramā piltuve ir izgatavota no stikla, kuras «kāja» ir ar lielu diametru, kas atvieglo cietu vielu pārbēršanu. Šo piltuvi var izmantot arī ļoti biezu, viskozu šķīdumu pārliešanai.

   
Piltuve, Bihnera ~
Buchner funnel, funnel for filtration by suction
воронка Бюхнера

Bihnera piltuvi izmanto kopā ar Bunzena kolbu (vakuumkolbu) vielu paātrinātai filtrēšanai. Starp kolbas kakliņu un Bihnera piltuves kājiņu jābūt gumijas blīvei (aizbāznim).

   
Piltuve, dalāmā ~ , šķirpiltuve
separatory funnel
делительная воронка

Atdalāmo piltuvi izmanto šķidrumu atdalīšanai, kuri savstarpēji nesajaucas (piemēram, petroleja un ūdens).

   
Piltuve, filtrpiltuve
filtering funnel, long stem funnel
аналитическая воронка

Šīm piltuvēm ir pagarināta caurule. Caurules augšējās daļas diametrs ir mazāks par apakšējās daļas iekšējo diametru. Šāda piltuves konstrukcija paātrina filtrēšanas procesu.

   
Piltuve, pilināmā ~
drop funnel
капельная воронка

Pilināmās piltuves paredzētas šķidruma (šķīduma) ievadīšanai reakcijas vidē. Ar krānu var regulēt ievadāmās vielas pieplūdes ātrumu.

   
Pincete
forceps
пинцет

Pinceti lieto nelielu priekšmetu paņemšanai.

   
Pipete, gāzu ~
gas pipette
газовая пипетка

Pipete gāzēm ir stikla ierīce, ko lieto analizējamo gāzu caurlaišanai vai to paņemšanai.

   
Pipete, mērpipete
graduated pipette
мерная пипетка

Mērpipete izgatavota no stikla. Uz pipetes ārējas sienas atzīmētas tilpuma iedaļas. To izmanto precīza šķīduma tilpuma ņemšanai. Mērpipetes tilpumi ir dažādi.

   
Pipete, mikropipete ~
micropipette
микропипетка

Mikropipete izgatavota no stikla. Uz pipetes ārējas sienas atzīmētas tilpuma iedaļas. To izmanto precīza šķīduma tilpuma paņemšanai. Mikropipetes tilpumi ir nelieli.

   
Pipete, Mora ~
Mohr pipette
пипетка Мора

Mora pipete ir stikla pipete ar lodveida paplašinājumu vidū, un ar vienu noteikta tilpuma atzīmi augšdaļā. To lieto precīza šķīduma tilpuma paņemšanai.

   
Pudele, platkakla ~
jar, bottle
банка

Platkakla pudele izgatavota no stikla vai plastmasas. To izmanto cietu vielu uzglabāšanai.

   
Pudele, šaurkakla ~
bottle
склянка, бутылка

Šaurkakla pudele izgatavota no stikla vai plastmasas. To izmanto šķidru vielu uzglabāšanai.

   
Pudele, Vulfa ~
Wulf bottle
склянка Вульфа

Vulfa pudele ir cilindrveida stikla pudele ar 2-3 kakliem. To izmanto gāzu žāvēšanai un gāzveida vielu ķīmiskai saistīšanai. Šo pudeli var lietot arī par reakcijas trauku gāzveida produktu iegūšanai un par drošības trauku ūdensstrūklas sūkņiem. Liela tilpuma Vulfa pudelē var uzglabāt titrētos šķīdumus.

   
Pulksteņstikls
watch glass
часовое стекло

Pulksteņstikls izgatavots no stikla. To izmanto cietu vielu svēršanai un vārglāzes pārklāšanai.


R

Retorte
retort
реторта

Retortes ir seni laboratorijas trauki, ko izgatavo no stikla (arī no keramikas vai metāla). Retortes izmanto destilācijai, vielu sadalīšanai, sakausēšanai augstās temperatūrās.

   

S

Sietiņš, azbesta ~
asbestos wire gauze, wire gauze with asbestos
асбестированная сетка

Azbesta sietiņu izmanto ķīmisko trauku karsēšanai virs liesmas vai elektriskās plītiņas.

   
Skalotne, Dreksela ~
wash bottle
склянка Дрекселя

Dreksela skalotne ir cilindrveida pudele ar kupolveida stikla aizbāzni, caur kuru izvadīta caurule līdz cilindra pamatnei. To izmanto gāzu žāvēšanai (piemēram, ūdeņradi žāvē ar koncentrētu sērskābi), mazgāšanai, gāzveida vielu ķīmiskai saistīšanai.

   
Skalotne, Tiščenko ~
wash bottle
склянка Тищенко

Tiščenko skalotni izmanto gāzu žāvēšanai (piemēram, ūdeņradi žāvē ar koncentrētu sērskābi), mazgāšanai, gāzveida vielu ķīmiskai saistīšanai.

   
Statīvs, laboratorijas (Bunzena) ~
laboratory stand
лабораторный штатив, штатив Бунзена

Laboratorijas statīvu izgatavo no tērauda. To lieto dažāda veida ierīču, ķīmisko iekārtu stiprināšanai un turēšanai.

   
Strūklene (skalotne)
wash-bottle
промывалка

Strūklenes izgatavo no plastmasas vai arī no stikla. Lieto nogulšņu mazgāšanai ar destilēto ūdeni vai kādu citu šķidrumu, kā arī nogulšņu noskalošanai no filtriem un trauku sienām. Tajās uzglabā nelielus destilētā ūdens daudzumus.

   
Sūknis, ūdensstrūklas ~
filter pump
водоструйный насос

Ūdenstrūklas sūkni lieto suspensiju filtrēšanai kopā ar Bunzena kolbu un Bihnera piltuvi.

   
Svari, analītiskie
analytical balance
аналитические весы

Analītiskos svarus lieto vielu svēršanai ar lielu precizitāti (līdz ±0,00005 g).

   
Svari, laboratorijas ~
apothecary balance, general laboratory balance
технические весы

Laboratorijas svarus lieto vielu svēršanai ar precizitāti līdz 0,01 g.

   
Sverglāzīte
weighing bottle
бюкс

Sverglāzīti izgatavo no stikla vai metāla. Tās izmanto sausu, higroskopisku vielu svēršanai.


T

Termometrs
thermometer
термометр

Termometrs – ierīce cietu vielu, gāzu un šķidru vielu temperatūras noteikšanai.

   
Tīģelis
crucible
тигель

Tīģeļus izgatavo no porcelāna, kvarca, ahāta, tērauda vai korunda. Tos lieto vielu karsēšanai.

   
Tīģelis, grafīta ~
graphite crucible
графитовый тигель

Grafīta tīģeli lieto kausēšanai augstā temperatūra reducējošā vidē.

   
Tīģelis, šamota ~
chamotte crucible
шамотный тигель

Šamota tīģeli lieto darbam augstā temperatūra (virs 1200°C).

   
Tīģeļknaibles
crucible tongs
тигельные щипцы

Tīģeļknaibles izgatavotas no metāla. Tās lieto tīģeļu pārnešanai, ievietošanai mufeļkrāsnīs un izņemšanai no tām.

   
Trauciņš, Koha ~
Koch dish
чашка Коха

Koha trauciņu izmanto vielu svēršanai.

   
Trauciņš, Petri ~
Petri dish
чашка Петри

Petri trauciņu lieto vielu svēršanai.

   
Trauks, Djuāra ~
Dewar vessel
сосуд Дъюара

Djuāra trauki ir dažādas formas stikla trauki ar dubultsienām. Tos lieto šķidru gāzu uzglabāšanai.

   
Trijkājis
tripod
тренога

Trijkāji lieto kā paliktni ūdens un citām vannām un lielu trauku karsēšanai.

   
Trīsstūris, porcelāna ~
pipe-clay triangle
фарфоровый треугольник

Porcelāna trijstūri lieto kā paliktni tīģeļa, porcelāna bļodiņas un citu trauku nostiprināšanai statīva gredzenā.


V

Vārglāze
beaker
химический стакан

Vārglāzi lieto šķīdumu pagatavošanai, sildīšanai, vārīšanai, vielu iegūšanai, ķīmisko reakciju norišu pētīšanai. To izmēri ir dažādi.

   
Vārglāze, porcelāna ~
porcelain beaker
фарфоровый стакан

Porcelāna vārglāzi lieto šķīdumu pagatavošanai, sildīšanai, vārīšanai un vielu iegūšanai.

Aktīvā pozīcija: Sākumlapa Ķīmijas rokasgrāmata Trauki un ierīces