Vielu drošības lapas

 [ A Ā   B   C Č   D  E Ē   F   G Ģ   H   I Ī   J   K Ķ   L Ļ   M   N Ņ   O   P   R   S Š   T   U Ū   V   Z Ž ]

 

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals— Regula, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu

Ražotājiem un piegādātājiem visā piegādes ķēdē ir jāsniedz informācija par vielu radītajiem riskiem un to, kā tie būtu jāpārvalda. Tāpat REACH paredz pienākumu uzņēmumiem vai personām, kas izmanto ķimikālijas vai nu atsevišķi, vai maisījumā ražošanas vai profesionālās darbības gaitā, nodot informāciju ķimikāliju ražotājiem un piegādātājiem vai Eiropas Ķimikāliju aģentūrai (ECHA). Šos uzņēmumus sauc par pakārtotajiem lietotājiem. Pakārtotajiem lietotājiem ir galvenā loma ķīmisko vielu drošas izmantošanas veicināšanā, īstenojot drošu lietošanu savā uzņēmumā, kā arī ziņojot atbilstošu informāciju gan piegādātājiem, gan saviem klientiem.

Regula ir arī tieši saistīta ar Regulu par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (CLP), kas nosaka bīstamības un piesardzības paziņojumus un piktogrammas, kas ir svarīgs informācijas avots aizsardzībai darbavietā.

 
Aktīvā pozīcija: Sākumlapa Ķīmijas rokasgrāmata Vielu drošības lapas