Vielu drošības lapas

Ķīmiskajai rūpniecībai Latvijā ir senas un stabilas tradīcijas. Ilgstoši ir ražota plaša spektra produkcija gan gala patēriņam, gan starppatēriņam. Ķīmiskās rūpniecības produkcijas eksports gandrīz vienmērīgi sadalās pa galvenajiem Latvijas eksporta partneriem: Eiropas Savienību un Neatkarīgo Valstu Savienību.

Šajā sadaļā ir atrodamas ziņas par svarīgākajiem uzņēmumiem Latvijā, kuru darbība ir cieši saistīta ar vielu, materiālu un cita veida ķīmiskas produkcijas ražošanu.