Drukāt šo lapu

2018.11.20. Konference "Domājam, mācāmies, dzīvojam globāli!"

2018.gada 20.novembrī viesnīcā Grand Hotel Kempinski Riga notiks konference "Domājam, mācāmies, dzīvojam globāli!". Konferences mērķis ir iepazīstināt ar Latvijas labo praksi globālās tematikas integrēšanā vispārējās izglītības saturā, kā arī apmainīties pieredzē ar globālo izglītību saistītos jautājumos.

Konferencē uzstāsies pārstāvji no Globālās izglītības tīkla Eiropā – GENE, Izglītības un zinātnes ministrijas, Valsts izglītības satura centra, Izglītības iniciatīvu centra, Drošāka interneta centra, organizācijas "QUO tu domā" un Dabas aizsardzības pārvaldes.

Ar konferences programmu varat iepazīties šeit.

Lūdzam pieteikties konferencei, reģistrējoties tiešsaistes anketā: https://goo.gl/Z39kYo. Pieteikšanās līdz 15. novembra plkst. 17:00. Pieteikšanās tiks slēgta ātrāk, ja tiks sasniegts maksimālais dalībnieku skaits. Dalība konferencē ir bez maksas.

Konferences pirmajā daļā ievadvārdus teiks Izglītības un zinātnes ministrijas un Valsts izglītības satura centra pārstāvji, kā arī savā pieredzē dalīsies starptautiskā globālās izglītības eksperte Arja Liisa Jääskeläinen no Somijas. Pēc tam sekos diskusijas par tādām tēmām kā globālais pilsoniskums un vietējais patriotisms; digitālā vide, informācijas pieejamība un medijpratība; kritiskā un sistēmiskā domāšana globālo problēmjautājumu risināšanai: ilgtspējīgs patēriņš un dzīves kvalitāte; atbildīgas attieksmes veidošana pret dabas resursiem, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un klimata pārmaiņām, kurās eksperti parādīs, ka globālā izglītība ir aktīvs mācīšanās process, kas veido skolēnu un sabiedrības kopumā izpratni par attīstības procesiem pasaulē un veicina indivīdu un organizāciju līdzdalību aktuālu vietējo un globālo jautājumu risināšanā. Konferences noslēgumā Konsultatīvās padomes “Izglītība visiem” pārstāvis prezentēs tās redzējumu par globālās izglītības attīstību Latvijā.

Konference notiks latviešu valodā ar sinhrono tulkojumu latviešu un angļu valodās. 
Konferenci organizē Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju, UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju, biedrību “Latvijas platforma attīstības sadarbībai” un Globālās izglītības tīklu Eiropā – GENE un Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu.

Lasīts 499 reizes
Pieslēdzieties, lai rakstītu komentārus