LĶSA jaunumi

2019. gada 11. aprīlī notika jaunievēlētas Ķīmijas skolotāju asociācijas (LĶSA) Valdes sēde, kurā ievēlēja jauno Asociācijas vadību. Par Valdes priekšsēdētāju ir ievēlēts Ilmārs Rikmanis un par priekšsēdētāja vietnieku – Mihails Gorskis. Par Asociācijas lietvedības stāvokli tagad atbildes Arina Zubkova.

Valdes sēdē tika pieņemts lēmums organizēt kārtējo Igaunijas, Latvijas un Lietuvas ķīmijas skolotāju asociāciju ikgadējo semināru Rīgā š.g. 19.-21. septembrī.   

Par godu periodiskās tabulas 150. gadu jubilejai Daugavpils Universitātes mācībspēki Dr. chem Sergejs Osipovs un Dr. paed. Mihails Gorskis samaketējuši periodiskās tabulas jubilejas versiju, kura jau ir nodrukāta ar LAĶIFA finansiālo atbalstu. Sēdē tika nolemts, ka Ķīmijas skolotāju asociācija uzņemsies starpniecību, lai, sadarbībā ar izglītības pārvaldēm, sagādātu šīs tabulas līdz katrai Latvijas skolai (ir paredzēts, ka šādas tabulas būs pieejamas katrā skolēnu darba vietā ķīmijas kabinetā). To ir plānots izdarīt līdz nākama mācību gada 1. septembrim.

Vēl valdes sēdē asociācijas biedru rindās vienbalsīgi tika uzņemts Daugavpils Universitātes mācībspēks un portāla “UZDEVUMI.LV” redaktors Mag.chem. un Mag.paed. Andrejs Zaičenko. Pamatojums – A. Zaičenko iesniegums.  

Jaunievēlētā Valde izteica pateicību iepriekšējām Valdes priekšsēdētājam LU ĶF asoc. prof. Dr.chem. Jānim Švirkstam par to darbu, ko viņš nesavtīgi un nerēķinoties ar personīgo laiku ir ieguldījis LĶSA labā.

Valdes sēdes protokols

No kreisās uz labo: Kārlis Greitāns, Karina Kostrjukova, Arina Zubkova, Gints Kaspars, Ilmārs Rikmanis, Mihails Gorskis. Foto: Velga Kakse.

Aktīvā pozīcija: Sākumlapa Latvijas Ķīmijas skolotāju asociācija Jaunumi 2019. gada 11. aprīlī notika LĶSA Valdes sēde