Mācību un metodiskā literatūra

Darba burtnīcas

Brangule A., Reinholde A. Pēti un eksperimentē. Laboratorijas darbi ķīmijā 11. klasei. - Lielvārde: Lielvārds, 2012. - 80 lpp.

Brangule A., Reinholde A. Pēti un eksperimentē. Laboratorijas darbi ķīmjā 10. klasei. - Lielvārde: Lielvārds, 2011. - 80 lpp.

Gaidule A. No atoma līdz ķīmiskam savienojumam. Darba burtnīca vidusskolai. - Rīga: Gertrūdes druka, 2010. - 38 lpp.

Mironoviča A. Ķīmija pamatskolai. Mācību līdzeklis. 4. daļa. - Rīga: RaKa, 2010. - 96 lpp.

Kuklis J. Ķīmijas burtnīca 8. klasei. – R.: Zvaigzne ABC, 2009. – 90 lpp.

Mironoviča A. Ķīmija pamatskolai. Mācību līdzeklis. 3. daļa. – R.: RaKa, 2009. – 88 lpp.

Mironoviča A. Ķīmija pamatskolai. Mācību līdzeklis. 2. daļa. – R.: RaKa, 2009. – 112 lpp.

Mironoviča A. Ķīmija pamatskolai. Mācību līdzeklis. 1. daļa. – R.: RaKa, 2008. – 112 lpp.

Mironoviča A. Ķīmija 9. klasei. Darba burtnīca. – R.: RaKa, 2004. – 140 lpp.

Šmite A. Ķīmijas burtnīca 8. klasei. – R.: Rasa ABC, 2004. – 72 lpp.

Mironoviča A. Ķīmija 8. klasei. Darba burtnīca. – R.: RaKa, 2003. – 128 lpp.

Šmite A., Bergmanis U. Ķīmijas burtnīca 9. klasei. Neorganisko vielu klases. – R.: Rasa ABC, 2002. – 80 lpp.

Liepiņš E. Pastāvīgie darbi ķīmijā pamatskolai 9. klasei. – R.: Mācību grāmata, 1997. – 52 lpp.

Liepiņš E. Pastāvīgie darbi ķīmijā pamatskolai 8. klasei. – R.: Mācību grāmata, 1997. – 48 lpp.

Šmite A. Ķīmijas burtnīca pamatskolām. 1. daļa. – Lielvārde: Lielvārds, 1994. – 72 lpp.

 

Apkopojis Mihails Gorskis

Aktīvā pozīcija: Sākumlapa Mācību un metodiskā literatūra Darba burtnīcas