Mācību un metodiskā literatūra

Uzdevumi, vingrinājumu krājumi, pārbaudes darbi, metodiskie līdzekļi uzdevumu risināšanā

Narvaišs N., Bērziņš A., Švirksts J., Atvars A., Krūze B. Mācību priekšmetu olimpiāžu uzdevumu un to risinājumu krājums: Ķīmija. – Rīga: VISC, 2021. – 367 lpp.

Gorskis M. Ķīmijas 60. valsts olimpiādes 2. posma uzdevumu atrisinājumi. Metodiskais materiāls. - Rīga: SIA "Uzdevumi.lv", 2020. - 149 lpp.

Gorskis M. 2019. gada centralizētā eksāmena ķīmijā uzdevumu atrisinājumi. Metodiskais materiāls. - Rīga: SIA "Uzdevumi.lv", 2019. - 43 lpp.

Gorskis M. 2019. gada LKSA Atklātās olimpiādes ķīmijā uzdevumu atrisinājumi. Metodiskais materiāls. - Daugavpils: DU, 2019. - 37. lpp.

Gorskis M., Zaičenko A. Ķīmijas 59. valsts olimpiādes 2. posma uzdevumu atrisinājumi. Metodiskais materiāls. - Rīga: SIA "Uzdevumi.lv", 2018. - 110 lpp.

Gorskis M., Zaičenko A. Ķīmijas 58. valsts olimpiādes 2. posma uzdevumu atrisinājumi. Metodiskais materiāls. - Rīga: SIA "Uzdevumi.lv", 2017. - 95 lpp.  

Gorskis M. Ķīmijas uzdevumu risināšana: Latvijas Ķīmijas skolotāju asociācijas Atklātā ķīmijas olimpiāde 2015. gada 28. februārī. Lekcijas prezentācija.

Āriņa J., Tomiņa L. Ķīmijas uzdevum risināšanas tipi 8.-12. klasei. Mācību līdzeklis.Otrais pārstrādātais izdevums. - Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2013. - 275 lpp.

Jauno ķīmiķu konkursa (2008.-2012.) interesantāko uzdevumu krājums

Gorskis M. Ķīmijas uzdevumu risināšana vidusskolāi. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009. – 72 lpp.

Mironoviča A. Ķīmijas uzdevumi un vingrinājumi pamatskolai. 2. daļa. – Rīga: RaKa, 2007. – 104 lpp.

Livmanis F. Uzdevumi un pārbaudes darbi ķīmijā vidusskolai: Neorganiskā un vispārīgā ķīmija. – Rīga: RaKa, 2007. – 180 lpp.

Mironoviča A. Ķīmijas uzdevumi un vingrinājumi pamatskolai. 1. daļa. – Rīga: RaKa, 2006. – 100 lpp.

Gorskis M. Ķīmijas uzdevumu risināšana. 2. daļa. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2006. – 50 lpp.

Āriņa J. Patstāvīgie darbi neorganiskajā ķīmijā vidusskolām. – Rīga: Rasa ABC, 2005. – 326 lpp.

Gorskis M. Ķīmijas uzdevumu risināšana. 1. daļa. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2005. – 26 lpp.

Drejalte S. Testi neorganiskajā ķīmijā vidusskolai. – Rīga: Rasa ABC, 2004. – 52 lpp.

Āriņa J. Patstāvīgie darbi organiskajā ķīmijā vidusskolai. – Rīga: Rasa ABC, 2004. – 248 lpp.

Āriņa J., Tomiņa L. Ķīmijas uzdevumu risināšanas tipi. - Rīga: Rasa ABC, 2001. - 258 lpp.

Nātra Dz., Nātra E. Ķīmijas uzdevumi ar risinājumu piemēriem vidusskolai. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2001. – 152 lpp.

Gorskis M. Semināri un ieskaites ķīmijā. Profilkurss: Neorganiskā ķīmija. – Rīga: ISEC, 2000. – 112 lpp.

Volkinšteine J. Ķīmiskās pārvērtības: Uzdevumi un atrisinājumi 10.-12. klasei. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2000. – 56 lpp.

Āriņa J., Tomiņa L. Ķīmijas uzdevumu risināšana 8.-12. klasei. – Rīga: Rasa ABC, 1999. – 258 lpp.

Namsone D. Organiskā ķīmija vidusskolai: Pārbaudes darbi. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1998. –56 lpp.

Pelnika L. Testi zināšanu pārbaudei vispārīgajā ķīmijā vidusskolām. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1997. – 49 lpp.

Liepiņš E., Namsone D. Ķīmija vidusskolā: Pārbaudes darbi. – Rīga: ISEC, 1997. – 64 lpp.

Gorskis M. Semināri un ieskaites ķīmijā. Profilkurss: Ķīmijas teorētiskie pamati. – Rīga: ISEC, 1996. – 160 lpp.

Liepiņš E. Ķīmija pamatskolā. Pārbaudes darbi. – Rīga: ISEC, 1996. – 48 lpp.

Kamzole L., Brunere V., Blūms A. Ķīmijas uzdevumi. Profilkurss 10. klasei. – Aizkraukle: Krauklītis, 1996. – 98 lpp.

Nātra Dz., Nātra E. Ķīmijas uzdevumi un vingrinājumi pamatskolai. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1996. – 184 lpp.

Pelnika L. Testi zināšanu pārbaudei vispārīgajā ķīmijā pamatskolām. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1996. – 72 lpp.

Rumba G. Uzdevumi ķīmijas olimpiādēs. - Rīga: Zvaigzne ABC, 1996. - 209 lpp.

Liepiņš E., Namsone D. Vingrinājumi un uzdevumi ķīmijā vidusskolām. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1995. – 216 lpp.

Горский М. В. Семинарские занятия и зачёты по химии. Профильный курс: Органическая химия. – Rīga: Grāmata, 1995. – 144 lpp.

Горский М. В. Семинарские занятия и зачёты по химии. Профильный курс: Теоретические основы химии. – Rīga: Grāmata, 1995. – 144 lpp.

Zeidaka D., Zēvelte I., Legzdiņa V. Ķīmijas ieskaišu jautājumi un uzdevumi vidusskolai. V. Legzdiņas redakcijā. - Rīga: Zvaigzne, 1994. - 96 lpp.

Горский М. В. Использование алгоритмических предписаний при обучении школьников решению расчётных задач по химии. – Daugavpils: Saule, 1994. – 60 lpp.

Āriņa J.Pļavniece A. Patstāvīgie darbi organiskajā ķīmijā, 3. - Rīga: Zvaigzne, 1993. - 155 lpp.

Āriņa J.Pļavniece A. Patstāvīgie darbi neorganiskajā ķīmijā, 2. - Rīga: Zvaigzne, 1990. - 106 lpp.

Āriņa J., Pļavniece A. Patstāvīgie darbi neorganiskajā ķīmijā, 1. - Rīga: Zvaigzne, 1988. - 103 lpp.

Bergmanis U., Nātra E. Ķīmijas uzdevumi un vingrinājumi 7. un 8. klasei. Trešais, pārstrādātais izdevums. - Rīga: Zvaigzne, 1988. - 189 lpp. 

Bergmanis U., Nātra E. Ķīmijas uzdevumi un vingrinājumi 9.-11. klasei. - Rīga: Zvaigzne, 1986. - 134 lpp.

Bergmanis U., Nātra E. Ķīmijas uzdevumi un vingrinājumi 7. un 8. klasei. - Rīga: Zvaigzne, 1985. - 115 lpp. 

Egle U. Didaktiskie materiāli ķīmijā 9.-11. klasei. Ieskaires kontroldarbu uzdevumi. - Rīga: Zvaigzne, 1985. - 62 lpp.

Egle U. Didaktiskie materiāli ķīmijā 7. un 8. klasei. Ieskaires kontroldarbu uzdevumi. - Rīga: Zvaigzne, 1984. - 48 lpp.

Rumba G. Uzdevumi ķīmias olimpiādēs. - Rīga: Zvaigzne, 1984. - 130 lpp.

Egle U. Ķīmijas uzdevumu risināšanas metodika. - Rīga: Republikāniskais skolotāju kvalifikācijas celšanas institūts, 1979. - 62 lpp.

Rumba G. Uzdevumi ķīmias olimpiādēs. - Rīga: Zvaigzne, 1979. - 163 lpp.

Goldfarbs J., Hodakovs J. Ķīmijas uzdevumu un vingrinājumu krājums vidusskolām. - Rīga: Zvaigzne, 1976. - 208 lpp.

Egle U. Ķīmijas kontroldarbu uzdevumi un metodiskie norādījumi ķīmijas uzdevumu risināšanā. - Rīga: Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte. Sagatavošanas kursi, 1975. - 39 lpp.

Benke A., Jansons J. Organiskā ķīmija: Didaktiskie materiāli skolēnu patstāvīgajam darbam. - Rīga: Tehniskās izglītības Valsts komitejas Republikaniskais mācību metodiskais kabinets, 1974. - 152 lpp.

Trepšs I. Ķīmijas uzdevumi un vingrinājumi 7.-11. klasei. II izdevums. - Rīga, Zvaigzne, 1974. - 231 lpp.  

Trepšs I. Diferencēti ķīmijas uzdevumi un vingrinājumi 7.-11. klasei. - Rīga: Zvaigzne, 1973. - 173 lpp.

Rudzītis G., Feldmanis F. Didaktiski materiāli neorganiskajā ķīmijā neklātniekiem. - Jelgava: Jelgavas rajona Tautas izglītības nodaļas metodiskais kabinets, 1972. - 111 lpp.

Trepšs I. Ķīmijas uzdevumi un vingrinājumi 7.-11. klasei. Rīga: Zvaigzne, 1972. - 231 lpp.

Vasjučenko S. Ķīmijas uzdevumu un vingrinājumu krājums. - Rīga: Zvaigzne, 1970. - 142 lpp.

Homčenko G. Ķīmija: mācību līdzeklis augstskolu reflektantiem / tulkoja L. Neilande, S. Ozols. - Rīga, Zvaigzne, 1967. - 302 lpp.

Goldfarbs J., Smorgonskis L. Ķīmijas uzdevumi un vingrinājumi vidusskolām. - Rīga: Latvijas Valsts idevniecība, 1958. - 124 lpp.

Goldfarbs J.L., Smorgonskis L.M. Uzdevumi un vingrinājumi ķīmijā. Vidusskolas 7.-10. klasei. Redaktors S. Hillers. - Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1947. - 134 lpp.

 

Apkopojis Mihails Gorskis

Aktīvā pozīcija: Sākumlapa Mācību un metodiskā literatūra Uzdevumi, vingrinājumu krājumi, pārbaudes darbi, metodiskie līdzekļi uzdevumu risināšanā