Mācību un metodiskā literatūra

Uzdevumi, vingrinājumu krājumi, pārbaudes darbi, metodiskie līdzekļi uzdevumu risināšanā

наклейки
Joomla
Kategorija: Mācību un metodiskā literatūra
Skatīts: 14359

Narvaišs N., Bērziņš A., Švirksts J., Atvars A., Krūze B. Mācību priekšmetu olimpiāžu uzdevumu un to risinājumu krājums: Ķīmija. – Rīga: VISC, 2021. – 367 lpp.

Gorskis M. Ķīmijas 60. valsts olimpiādes 2. posma uzdevumu atrisinājumi. Metodiskais materiāls. - Rīga: SIA "Uzdevumi.lv", 2020. - 149 lpp.

Gorskis M. 2019. gada centralizētā eksāmena ķīmijā uzdevumu atrisinājumi. Metodiskais materiāls. - Rīga: SIA "Uzdevumi.lv", 2019. - 43 lpp.

Gorskis M. 2019. gada LKSA Atklātās olimpiādes ķīmijā uzdevumu atrisinājumi. Metodiskais materiāls. - Daugavpils: DU, 2019. - 37. lpp.

Gorskis M., Zaičenko A. Ķīmijas 59. valsts olimpiādes 2. posma uzdevumu atrisinājumi. Metodiskais materiāls. - Rīga: SIA "Uzdevumi.lv", 2018. - 110 lpp.

Gorskis M., Zaičenko A. Ķīmijas 58. valsts olimpiādes 2. posma uzdevumu atrisinājumi. Metodiskais materiāls. - Rīga: SIA "Uzdevumi.lv", 2017. - 95 lpp.  

Gorskis M. Ķīmijas uzdevumu risināšana: Latvijas Ķīmijas skolotāju asociācijas Atklātā ķīmijas olimpiāde 2015. gada 28. februārī. Lekcijas prezentācija.

Āriņa J., Tomiņa L. Ķīmijas uzdevum risināšanas tipi 8.-12. klasei. Mācību līdzeklis.Otrais pārstrādātais izdevums. - Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2013. - 275 lpp.

Jauno ķīmiķu konkursa (2008.-2012.) interesantāko uzdevumu krājums

Gorskis M. Ķīmijas uzdevumu risināšana vidusskolāi. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009. – 72 lpp.

Mironoviča A. Ķīmijas uzdevumi un vingrinājumi pamatskolai. 2. daļa. – Rīga: RaKa, 2007. – 104 lpp.

Livmanis F. Uzdevumi un pārbaudes darbi ķīmijā vidusskolai: Neorganiskā un vispārīgā ķīmija. – Rīga: RaKa, 2007. – 180 lpp.

Mironoviča A. Ķīmijas uzdevumi un vingrinājumi pamatskolai. 1. daļa. – Rīga: RaKa, 2006. – 100 lpp.

Gorskis M. Ķīmijas uzdevumu risināšana. 2. daļa. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2006. – 50 lpp.

Āriņa J. Patstāvīgie darbi neorganiskajā ķīmijā vidusskolām. – Rīga: Rasa ABC, 2005. – 326 lpp.

Gorskis M. Ķīmijas uzdevumu risināšana. 1. daļa. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2005. – 26 lpp.

Drejalte S. Testi neorganiskajā ķīmijā vidusskolai. – Rīga: Rasa ABC, 2004. – 52 lpp.

Āriņa J. Patstāvīgie darbi organiskajā ķīmijā vidusskolai. – Rīga: Rasa ABC, 2004. – 248 lpp.

Āriņa J., Tomiņa L. Ķīmijas uzdevumu risināšanas tipi. - Rīga: Rasa ABC, 2001. - 258 lpp.

Nātra Dz., Nātra E. Ķīmijas uzdevumi ar risinājumu piemēriem vidusskolai. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2001. – 152 lpp.

Gorskis M. Semināri un ieskaites ķīmijā. Profilkurss: Neorganiskā ķīmija. – Rīga: ISEC, 2000. – 112 lpp.

Volkinšteine J. Ķīmiskās pārvērtības: Uzdevumi un atrisinājumi 10.-12. klasei. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2000. – 56 lpp.

Āriņa J., Tomiņa L. Ķīmijas uzdevumu risināšana 8.-12. klasei. – Rīga: Rasa ABC, 1999. – 258 lpp.

Namsone D. Organiskā ķīmija vidusskolai: Pārbaudes darbi. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1998. –56 lpp.

Pelnika L. Testi zināšanu pārbaudei vispārīgajā ķīmijā vidusskolām. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1997. – 49 lpp.

Liepiņš E., Namsone D. Ķīmija vidusskolā: Pārbaudes darbi. – Rīga: ISEC, 1997. – 64 lpp.

Gorskis M. Semināri un ieskaites ķīmijā. Profilkurss: Ķīmijas teorētiskie pamati. – Rīga: ISEC, 1996. – 160 lpp.

Liepiņš E. Ķīmija pamatskolā. Pārbaudes darbi. – Rīga: ISEC, 1996. – 48 lpp.

Kamzole L., Brunere V., Blūms A. Ķīmijas uzdevumi. Profilkurss 10. klasei. – Aizkraukle: Krauklītis, 1996. – 98 lpp.

Nātra Dz., Nātra E. Ķīmijas uzdevumi un vingrinājumi pamatskolai. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1996. – 184 lpp.

Pelnika L. Testi zināšanu pārbaudei vispārīgajā ķīmijā pamatskolām. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1996. – 72 lpp.

Rumba G. Uzdevumi ķīmijas olimpiādēs. - Rīga: Zvaigzne ABC, 1996. - 209 lpp.

Liepiņš E., Namsone D. Vingrinājumi un uzdevumi ķīmijā vidusskolām. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1995. – 216 lpp.

Горский М. В. Семинарские занятия и зачёты по химии. Профильный курс: Органическая химия. – Rīga: Grāmata, 1995. – 144 lpp.

Горский М. В. Семинарские занятия и зачёты по химии. Профильный курс: Теоретические основы химии. – Rīga: Grāmata, 1995. – 144 lpp.

Zeidaka D., Zēvelte I., Legzdiņa V. Ķīmijas ieskaišu jautājumi un uzdevumi vidusskolai. V. Legzdiņas redakcijā. - Rīga: Zvaigzne, 1994. - 96 lpp.

Горский М. В. Использование алгоритмических предписаний при обучении школьников решению расчётных задач по химии. – Daugavpils: Saule, 1994. – 60 lpp.

Āriņa J.Pļavniece A. Patstāvīgie darbi organiskajā ķīmijā, 3. - Rīga: Zvaigzne, 1993. - 155 lpp.

Āriņa J.Pļavniece A. Patstāvīgie darbi neorganiskajā ķīmijā, 2. - Rīga: Zvaigzne, 1990. - 106 lpp.

Āriņa J., Pļavniece A. Patstāvīgie darbi neorganiskajā ķīmijā, 1. - Rīga: Zvaigzne, 1988. - 103 lpp.

Bergmanis U., Nātra E. Ķīmijas uzdevumi un vingrinājumi 7. un 8. klasei. Trešais, pārstrādātais izdevums. - Rīga: Zvaigzne, 1988. - 189 lpp. 

Bergmanis U., Nātra E. Ķīmijas uzdevumi un vingrinājumi 9.-11. klasei. - Rīga: Zvaigzne, 1986. - 134 lpp.

Bergmanis U., Nātra E. Ķīmijas uzdevumi un vingrinājumi 7. un 8. klasei. - Rīga: Zvaigzne, 1985. - 115 lpp. 

Egle U. Didaktiskie materiāli ķīmijā 9.-11. klasei. Ieskaires kontroldarbu uzdevumi. - Rīga: Zvaigzne, 1985. - 62 lpp.

Egle U. Didaktiskie materiāli ķīmijā 7. un 8. klasei. Ieskaires kontroldarbu uzdevumi. - Rīga: Zvaigzne, 1984. - 48 lpp.

Rumba G. Uzdevumi ķīmias olimpiādēs. - Rīga: Zvaigzne, 1984. - 130 lpp.

Egle U. Ķīmijas uzdevumu risināšanas metodika. - Rīga: Republikāniskais skolotāju kvalifikācijas celšanas institūts, 1979. - 62 lpp.

Rumba G. Uzdevumi ķīmias olimpiādēs. - Rīga: Zvaigzne, 1979. - 163 lpp.

Goldfarbs J., Hodakovs J. Ķīmijas uzdevumu un vingrinājumu krājums vidusskolām. - Rīga: Zvaigzne, 1976. - 208 lpp.

Egle U. Ķīmijas kontroldarbu uzdevumi un metodiskie norādījumi ķīmijas uzdevumu risināšanā. - Rīga: Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte. Sagatavošanas kursi, 1975. - 39 lpp.

Benke A., Jansons J. Organiskā ķīmija: Didaktiskie materiāli skolēnu patstāvīgajam darbam. - Rīga: Tehniskās izglītības Valsts komitejas Republikaniskais mācību metodiskais kabinets, 1974. - 152 lpp.

Trepšs I. Ķīmijas uzdevumi un vingrinājumi 7.-11. klasei. II izdevums. - Rīga, Zvaigzne, 1974. - 231 lpp.  

Trepšs I. Diferencēti ķīmijas uzdevumi un vingrinājumi 7.-11. klasei. - Rīga: Zvaigzne, 1973. - 173 lpp.

Rudzītis G., Feldmanis F. Didaktiski materiāli neorganiskajā ķīmijā neklātniekiem. - Jelgava: Jelgavas rajona Tautas izglītības nodaļas metodiskais kabinets, 1972. - 111 lpp.

Trepšs I. Ķīmijas uzdevumi un vingrinājumi 7.-11. klasei. Rīga: Zvaigzne, 1972. - 231 lpp.

Vasjučenko S. Ķīmijas uzdevumu un vingrinājumu krājums. - Rīga: Zvaigzne, 1970. - 142 lpp.

Homčenko G. Ķīmija: mācību līdzeklis augstskolu reflektantiem / tulkoja L. Neilande, S. Ozols. - Rīga, Zvaigzne, 1967. - 302 lpp.

Goldfarbs J., Smorgonskis L. Ķīmijas uzdevumi un vingrinājumi vidusskolām. - Rīga: Latvijas Valsts idevniecība, 1958. - 124 lpp.

Goldfarbs J.L., Smorgonskis L.M. Uzdevumi un vingrinājumi ķīmijā. Vidusskolas 7.-10. klasei. Redaktors S. Hillers. - Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1947. - 134 lpp.

 

Apkopojis Mihails Gorskis

разработка вышивки
сколько сейчас время