Mācību un metodiskā literatūra

Rokasgrāmatas

Ķīmija pamatskolai. Sast. L. Zeile. - R.: Zvaigzne ABC, 2016. - 40 lpp. 

Skolas mācību priekšmeti tabulās un formulās. – R.: Zvaigzne ABC, 2009. – 624 lpp.

Ķīmija pamatskolai. Sast. I. Āboliņa. – R.: Zvaigzne ABC, 2008. – 40 lpp.

Sakse A. Tabulas un aprēķini ķīmijā 8.-12. klasei. 2. labotais un papildinātais izdevums. – Lielvārde: Lielvārds, 2007. – 95 lpp.

Sakse A. Tabulas un aprēķini ķīmijā. - Lielvārde: Lielvārds, 2005. - 96 lpp.

Kuduma G. Vispārīgā ķīmija: Tabulas pamatskolai un vidusskolai. – R.: Akopeks, 2004. – 26 lpp.

Kuduma G. Pamatjēdzieni un aprēķini ķīmijā. – R.: RTU, 2003. – 32 lpp.

Ņūmārka E. Redzeslokā ķīmija. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2003. - 64. lpp. 

Oberte K., Kalniņa E. Neorganiskā un organiskā ķīmija: Palīgs skolēniem un studentiem. – R.: Juvetas, 2003. – 72 lpp.

Kuballa M., Šorns J. Ķīmija: Pocket Teacher. – R.: Zvaigzne ABC, 2000. – 136 lpp.

Kuklis J., Jansons E. Ķīmija: Rokasgrāmata skolām. – Aizkraukle, Krauklis, 1996. – 196 lpp.

Ķīmija. Palīglīdzeklis eksāmenos un kontroldarbos. – R.: SIA 2LK, 1996. – 98 lpp.

Tabulas neorganiskajā ķīmijā pamatskolai un vidusskolai. Sast. A. Buiva. – R.: Zvaigzne ABC, 1995. – 18 lpp.

Jansons E., Bergmanis U., Meirovics I., Vītols P. Ķīmija: Rokasgrāmata skolēniem. – R.: Zvaigzne, 1994. – 608 lpp.

Zommers K. Ķīmijas rokasgrāmata. - Rīga: Zvaigzne, 1981. - 301 lpp.

 

Apkopojis Mihails Gorskis