In memoriam

Viss kādreiz sākas un beidzas. Cilvēka aiziešana tai pasaulē vienmēr ir traģēdija ģimenei, viņa piederīgajiem un draugiem. Bet dažreiz ar viena cilvēka aiziešanu noslēdzas vesels laika posms arī kādā sabiedriskās dzīves jomā.

Esam saņēmuši sēru vēsti, ka 2019. gada 26. novembrī mūžībā aizgājis Uldis Bergmanis. 

Uldis Bergmanis nodzīvojis skaistu un ar darbiem pilnu aktīvu dzīvi. Skolotājs (strādājis 1. Bauskas vidusskolā), metodiķis, ķīmijas kabineta vadītājs Republikāniskajā Skolotāju kvalifikācijas celšanas institūtā (RSKCI). Pēc sevis viņš atstājis bagātu mantojumu, kuru vēl nāksies apkopot un izvērtēt: palikuši vairāki raksti dažādos izdevumos un konferenču krājumos, metodiskie materiāli, uzdevumu krājumi, darba burtnīcas un mācību grāmatas.

Strādājot RSKCI, Uldis daudz darījis, lai saliedētu un stiprinātu ķīmijas skolotāju saimi. Bija inteliģents, plaši izglītots, gudrs, zinošs, sirsnīgs, pretim ejošs, vienmēr pozitīvi noskaņots. Daudz palīdzējis jaunajiem skolotājiem iejusties profesijā. Liels darbs no viņa puses tika ieguldīts arī rajonu (toreiz vēl) ķīmijas skolotāju metodisko apvienību vadītāju kvalifikācijas celšanā. Katru gadu tika organizēti izbraukumu semināri, kuru laikā metodisko apvienību vadītājiem neformālajos apstākļos bija iespēja apmainīties pieredzē, smelties idejas par skolu ķīmijas kabinetu aprīkošanu un ķīmijas pulciņu nodarbību organizēšanu, vērot atklātas stundas, kuras vadījuši pieredzējuši ķīmijas skolotāji.          

70. gadu sākumā izveidojas cieša sadarbība starp Latvijas, Lietuvas un Igaunijas Skolotāju kvalifikācijas celšanas institūtiem, kuru iedvesmojuši un veicinājuši Uldis Bergmanis, Regīna Jasuņeņe un Ārne Tildseps. Katru gadu tika organizēti vairāku dienu kursi un semināri, kuru laikā ķīmijas skolotājiem bija iespēja iepazīties ar labāko pieredzi ķīmijas mācīšanas jomā kaimiņrepublikās. Tradīcija, pie kuras šūpuļa stāvējis Uldis Bergmanis, turpinās katru gadu noritošos semināros, kurus mūsdienās (kopš. 90. gadu sākuma) pēc kārtas organizē Latvijas, Lietuvas un Igaunijas Ķīmijas skolotāju asociācijas.

Atvadīšanās no Skolotāja notiks sestdien, 30. novembrī Rīgas krematorija mazajā zālē plkst. 12.00.

Lasīts 665 reizes
Pieslēdzieties, lai rakstītu komentārus
Aktīvā pozīcija: Sākumlapa Notikumi In memoriam