Informācija par vidējās izglītības augstākā līmeņa eksāmenu ķīmijā piekļuves materiāliem

Izglītojamais, kurš izvēlējies kārtot augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmenu, atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 398Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību” (Noteikumi Nr.398) 35.punktam ne vēlāk kā astoņas nedēļas pirms eksāmena norises dienas valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā  (VPS) pievieno attiecīgā mācību priekšmeta eksāmena piekļuves materiālus.

Centralizēto eksāmenu ķīmijā skolēni kārto 2023. gada 25.-26. maijā, tāpēc piekļuves materiāla pēdēja augšupielādes diena ir 30. marts, bet pēdēja vērtēšanas diena - 13. aprīlis. 

Sīkāka informācija par eksāmenu piekļuves materiālu saturu un apjomu pieejama valsts pārbaudes darbu programmās (skatīt programmas).

Piekļuves materiālus izglītojamie VPS var augšupielādēt PDF, JPG, audio vai video (MP3 vai MP4) failu formātos. Ja viena pieķļuves materiāla saturs ir izkārtots vairākās lappusēs, tad pirms augšupielādes tas jāapvieno vienā dokumentā. Izglītojamo darbi drīkst būt gan rokrakstā, gan datorrakstā ar vai bez skolotāju iepriekš veiktajām piezīmēm.

Pamācība, kā augšupielādēt piekļuves materiālus, pieejama VISC atbalsta dienesta tīmekļvietnē (skatīt PAMĀCĪBAS).

Pedagogs eksāmena piekļuves materiālus izvērtē ne vēlāk kā sešas nedēļas pirms eksāmena norises dienas un vērtējumu ievada VPS. Piekļuves materiālus varēs sākt vērtēt pēc 15. marta, pamācība būs pieejama VISC atbalsta dienesta tīmekļvietnē.

Atgādinām, ka Noteikumu Nr.398 35. punkts paredz:

“Izglītības iestādes vadītājs uzdod attiecīgā mācību priekšmeta pedagogam izvērtēt iesniegtos piekļuves materiālus.

 Izglītojamais eksāmenu drīkst kārtot, ja vērtējums par piekļuves materiāliem nav zemāks par četrām ballēm.

Izglītojamie, kuri eksāmenu kārto augstskolā, piekļuves materiālus neiesniedz.”

VISC

Lasīts 450 reizes Pēdējo reizi rediģēts Trešdiena, 15 marts 2023 20:20
Pieslēdzieties, lai rakstītu komentārus
Aktīvā pozīcija: Sākumlapa Notikumi Informācija par vidējās izglītības augstākā līmeņa eksāmenu ķīmijā piekļuves materiāliem