Pamācība iesācējiem par darbu ķīmijas laboratorijā

Izdzīvošanas noteikumi

 • Ja jums rokā ir kas šķidrs – neizlaistiet to, pulverveidīgs – neizbārstiet, gāzveidīgs – neizlaidiet to ārā!
 • Ja ieslēdzāt ko, tad izslēdziet!
 • Ja atvērāt, tad aizveriet!
 • Ja izjaucāt, tad salieciet!
 • Ja jūs nevarat salikt, tad pasauciet palīgā lietpratēju!
 • Ja jūs neesat pats izjaucis, tad nedomājiet salikt!
 • Ja jūs kaut ko esat aizdevis – atgūstiet!
 • Traukus un iekārtas, ko lietojat, uzturiet kārtībā!
 • Ja jūs esat ko savedis nekārtībā – atjaunojiet status quo!
 • Ja jūs esat kaut ko izkustinājis – nolieciet atpakaļ iepriekšējā stāvoklī!
 • Ja jūs gribat izmantot, kas jums nepieder, pajautājiet atļauju!
 • Ja jūs nezināt, kā tas darbojas, Dieva dēļ, neaiztieciet!
 • Ja jūs tas neskar – neiejaucieties!
 • Ja jūs nezināt, kā to darīt – palūdziet palīdzību uzreiz!
 • Ja jūs nesaprotat – pakasiet pakausi!
 • Ja vēl jo projām nesaprotat, tad necentieties saprast!
 • Ja jūs laboratorijā degat- pacentieties, lai jums vairāk nekas neaizdegtos!
 • Ja jums kaut kas uzsprādzis – pārbaudiet, vai esat dzīvs!
 • Ja jūs neesat apguvis šos noteikumus, neejiet laboratorijā!

Postulāti

Pirmais postulāts
Ja viela smird, tai piemīt molekulāra struktūra. Pretējs apgalvojums ir nepareizs.
Secinājums
Ne visas organiskās vielas nejauki ož.
Derīga doma, kas darbojas mierinoši
Ja, tuvojoties pusdienlaikam, jūs nejauši atvērāt pudeli ar piridīnu, jūs var mierināt doma, ka drošības noteikumi aizliedz ēst laboratorijā.

Otrais postulāts
Kas nestrādā – tas nesmird.
Secinājums
Visstrādīgāko laboratoriju viegli noteikt pēc smaržas.

Trešais postulāts
Sistēmā, kurā notiek vairākas reakcijas, visvairāk notiks tā reakcija, kura ir vismazāk vēlama.
Secinājums
Reakcijā blakusproduktu skaits – bezgalīgs, bet produktu skaits, kas jāiegūst vienā sintēzes posmā, ierobežots.

Reakcijas ātruma postulāts
Jo lielāks reakcijas ātrums, jo grūtāk to apturēt.
Secinājums
Ātrākās reakcijas beidzas ar sprādzienu un vadības ierašanos.

Tīrības likums

Ideālās tīrības likums
Ja katru dienu veic uzkopšanu, bet ne eksperimentus, laboratorijā būs ideāla tīrība.

Netīrumu saglabāšanās likums
Neko nevar iztīrīt bez kaut kā savārtīšanas.
Secinājums
Tīrot var savārtīt visu.

Profesionālās meistarības likums
Galvenais, kas jāprot ķīmiķim – ir: mazgāt laboratorijas traukus.
Secinājums
Galvenais reaktīvs ķīmijas laboratorijā – «Zilgme» trauku mazgāšanai.

Pirmais profesionālās meistarības pretlikums.
Jo vairāk netīrumu, jo labāka katalīze.
Secinājums
Trauku mazgāšana ir ne tikai nevajadzīga, bet arī kaitīga nodarbe.

Otrais profesionālās meistarības pretlikums.
Netīrumi kolbā – iespējama jauna katalītiska procesa norise.
Secinājums
Jo netīrāka kolba, jo vairāk blakusreakcijas tajā notiek.

Piesārņojuma saglabāšanās un uzkrāšanās princips
Ja sintēzē izmantotās izejvielas ir ar augstu tīrības pakāpi, tad produktu attīrīšana un trauku mazgāšana tik un tā būs apgrūtināta. Ja izejviela satur piemaisījumus, tad reakcijas produktu un traukus diemžēl nāksies izmest.

Pirmais laboratorijas darbu tehnikas likums
Reakcijas produktu maisījumā pārsvarā ir tā viela, kuru ir visgrūtāk izmazgāt no kolbas.

Otrais laboratorijas darbu tehnikas likums
Jo augstāka nevēlamā produkta adhēzija, jo lielāka iespēja sasist kolbu mazgājot.
Likuma praktisks pielietojums
Nemokies, sasit kolbu uzreiz!

Sintēzes likums

Pirmais sintēzes pamatlikums
Metodikas meklējumiem vienmēr pietrūkst laika, turpretim vairākkārtīgai sintēzes pārstrādāšanai laiks vienmēr atrodas.
Secinājums
Ja esat izmantojis visus Jums zināmos veidus, lai veiktu iecerēto sintēzi, bet neesat ieguvis galaproduktu, tad, velns parāvis, izlasiet metodiku!
Pirmais nenoteiktības princips
Lasot metodiku, vislielākā iespēja palikt nepamanītam ir reakcijas maisījuma nozīmīgākajam komponentam.

Otrais sintēzes pamatlikums
Burku ar nepieciešamo reaktīvu ir neiespējami atrast līdz brīdim, kad šis reaktīvs ir sintezēts no jauna.

Trešais sintēzes pamatlikums
Jo lielāks sintēzei ņemtais reaktīvu daudzums, jo mazāka iespēja, ka sintēze notiks vajadzīgajā virzienā.
Secinājums
Ņem mazāk – vairāk iegūsi!

Ceturtais sintēzes pamatlikums
Jo vieglāk sintezēt doto vielu, jo grūtāk tā kristalizējas.
Secinājumi
a) vielu, kuru sintezēt ir grūti – kristalizēt ir vēl grūtāk;
b) lai ietaupītu laiku, izmetiet sveķus kopā ar kolbu.

Piektais sintēzes pamatlikums
Ķīmiskām reakcijām slikti attīstīta pienākumu sajūta.
Secinājumi
a) vairākkārt pamācībās aprakstītās reakcijas nenotiek vai notiek citā virzienā;
b) tas, kas sanāca vienreiz, nav noteikts, ka sanāks otrreiz;
c) ja pirmā sintēze notika veiksmīgi, tad viss nākamais būs neveiksmīgs.

Sviestmaizes likums
Uz grīdas parasti nokrīt tas trauciņš, kurā ir reta vai grūti sintezējama viela.
Secinājums
Jo lielāks sintēzē pakāpju skaits, jo lielāka iespēja, ka trauciņš ar vielu tiks apgāzts.

Piramīdas princips
Daudzpakāpju sintēzē atsevišķās pakāpes izdošanās ir apgriezti proporcionāla sintēzes pakāpei.
Secinājums
Jo vairāk laika aizņem sintēze, jo lielāka iespēja iegūt galaprodukta vietā izejvielu.

Nepieciešamības likums
Sintēzes iznākums ir apgriezti proporcionāls nepieciešamībai pēc galaprodukta.
Secinājums
Vislabāk sintezējas nevajadzīgās vielas.

Nabadzības likums
Varbūtība, ka sintēzei nepieciešamās izejvielas ir noliktavā, ir apgriezti proporcionāla vajadzībai pēc produkta sintēzes.
Secinājums
Noliktavā ir palikuši tikai nevajadzīgie reaktīvi.

Citi likumi

Empīriskie noteikumi vielas iegūšanas pamācības korekcijai
Lai pārrēķinātu literatūrā norādītos lielumus sintēzei nepieciešamajos lielumos, izmanto šādus koeficientus:
1. Šķīdinātāja daudzums ir jāreizina ar 3,5-4,0
2. Stadiju attīrīšanas skaits - 2,0
3. Vielas zudumi attīrīšanā - 2,5
4. Iznākums - 0,2
5. Katalizatora reģenerācija - 0,0

Neatkārtojamības likums
Nekad necentieties atkārtot veiksmīgu eksperimentu.

Pirotehnikas likums
Visbiežāk ugunsgrēki laboratorijās notiek tad, kad blakus atrodas iestādes vadītājs
Secinājums
Iestādes vadītājs – ekstrasenss un piromāns.

Trauka pirodestrukcijas likums
Temperatūras sprieguma gradients aparatūrā ir tāds, ka plīst iekārtas dārgākā detaļa.

Nabadzības pret likums
Vajadzīgo reaktīvu iztrūkums – stimuls jaunu reakciju atklāšanai!
Secinājums
Jaunu reakciju arvien vairāk, bet reaģentu arvien mazāk.

Pietiekamie nosacījumi savienojuma struktūras noteikšanai
Vielas struktūru var uzskatīt par pierādītu, ja, analizējot grafiku, ir jāignorē mazāk kā 50% no kopējo pīķu skaita.

Nepieciešamie nosacījumi savienojuma struktūras noteikšanai
Ja analīzes dati neapstiprina vielas struktūru, tad no tiem ir jāatbrīvojas.

Pirmais pareizas rīcības priekšraksts
Ja, spriežot pēc trauka satura krāsas, reakcija notika, trauka saturu var mierīgi ieliet podā.

Otrais pareizas rīcības priekšraksts
Ja eksperimenta rezultāts neatbilst teorijai – izlej trauka saturu izlietnē!

Līdzības princips
Karsta kolba izskatās tieši tāpat kā auksta.

Aktīvā pozīcija: Sākumlapa Pamācība iesācējiem par darbu ķīmijas laboratorijā