Skolēnu pētnieciskā darbība

17. martā Daugavpils Universitātē jau septīto reizi notiks Latgales reģiona izglītojamo zinātniski pētniecisko darbu konference, kurā izvirzīto zinātniski pētniecisko darbu autori prezentēs savu pētījumu.

Latvijas Universitāte sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru ESF  projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” (projekta Nr.  8.3.2.1./16/I/002)  ietvaros organizē Rīgas reģiona, t.sk. Rīgas pilsētas, reģionālā līmeņa skolēnu zinātnisko konferenci.

Daugavpils Universitāte (DU) sadarbībā ar Latgales reģiona pilsētu/novadu izglītojamo zinātniski pētnieciskās darbības organizatoriem un vispārējās izglītības iestādēm projekta Nr.8.3.2.1./16/I/002 “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros rīko Latgales reģiona vispārējās izglītības iestāžu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursu, kurā aicināti piedalīties 9.–12. klašu izglītojamie, kuri veikuši pētījumu kādā no zinātnes nozarēm, kā arī 7.–8. klašu izglītojamie, ja viņu veiktais pētījums atbilst dalībai Latvijas izglītojamo zinātniskajā konferencē.

Latvijas 40. skolēnu zinātniskā konference notiks 2016 .gada 22.-24. aprīlī Rīgā, Latvijas Universitātē, Latvijas Mākslas akadēmijā, Latvijas Kultūras akadēmijā, Rīgas Tehniskajā universitātē un Rīgas Stradiņa universitātē.

Skolēnu zinātniski pētnieciskā darbība Latvijā aktīvi notiek jau vairākus gadu desmitus, un tā tiek īstenota kā vispārējās vidējās izglītības iestāžu skolēnu interešu izglītība. Pētnieciskos darbus izstrādā vecāko klašu skolēni, un ik gadu valsts skolēnu zinātniskajai konferencei tiek ieteikti ap 400 darbu.

2016. gada 23. martā plkst.10.00 Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) notiks 7. Zemgales reģionālā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference. To organizē ZRKAC, Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU) un Zemgales Plānošanas reģions (ZPR).

18. martā Daugavpils Universitātē jau sesto reizi notiks Latgales reģiona vispārējās vidējās izglītības iestāžu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference, kurā izvirzīto zinātniski pētniecisko darbu autori prezentēs savu pētījumu.

Daugavpils Universitāte (DU) un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde (turpmāk – DPIP) jau septīto gadu rīko Latgales reģiona vispārējās vidējās izglītības iestāžu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursu, kurā aicināti piedalīties 10.–12. klašu skolēni, profesionālo vidusskolu un arodskolu audzēkņi, kuri veikuši pētījumu kādā no zinātnes nozarēm.

Latvijas 39. skolēnu zinātniskā konference notika Rīgā, Latvijas Universitātē, Latvijas Mākslas akadēmijā, Latvijas Kultūras akadēmijā un Rīgas Tehniskajā universitātē no 24. līdz 26. aprīlim. 500 skolēni vērtēšanai bija pieteikuši 425 darbus.

2015. gada 20. martā Daugavpils Universitātē pulcējās Latgales reģiona vispārējās vidējās izglītības iestāžu labāko zinātniski pētniecisko darbu autori, lai prezentētu savus pētījumus.

Aktīvā pozīcija: Sākumlapa Skolēnu pētnieciskā darbība