Viedokļi

Valsts kontrole (VK) trešdien Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijā aktualizēja jautājumu par ēdināšanas pakalpojumiem pašvaldību iestādēs, norādot, ka nereti par samazinātu cenu šo iestāžu, tai skaitā skolu, ēdnīcās maltītes ietur ne tikai tie, kam tas pienākas, bet arī citi apmeklētāji.

Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā kārtējo reizi diskutēts par jauno kompetencēs balstīto mācību saturu. To pakāpeniski plānots ieviest 2018./2019. mācību gadā. Taču neizpratni un skeptisku viedokli par jauno kompetencēs balstīto saturu iesaistītās puses noveļ uz Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) nespēju to veiksmīgi un saprotami izskaidrot.

Kompetenču pieeja mācību saturā ir pēdējo gadu svarīgākā izglītības satura reforma, kurai piešķirts finansējums 13 960 884 eiro apjomā. To paredzēts īstenot no 2016. gada 17. oktobra līdz 2021. gada 16. oktobrim.

«IZM koncepcija par filiālēm mēneša laikā ir mainījusies vairākas reizes – 3. janvārī teica, ka nebūs nevienas, pēc laika jau tika solīts, ka darbu turpinās visas, tad divas, pēc tam jau norādīts, ka paliks visas. Un šis ir pārdomāts plāns? Arī citos aspektos viņu domas un argumenti ir vairākkārt mainījušies,» akcentē RPIVA Kuldīgas filiāles vadītāja Ruta Karloviča.

Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) piedāvātais tālākais pedagogu algu palielināšanas grafiks nav sasaistīts ar plānoto skolu tīkla optimizāciju.

Izglītības reforma skar mūs visus, un no tās ir atkarīga valsts dzīvotspēja nākotnē. Kompetenču pieejā balstīta mācību satura izstrādes un ieviešanas projekts pašlaik izskatās absolūti nepārliecinošs, stratēģiski vājš un bez konkrēta mērķa.

17. februārī Madonas novada domē notika konference “Jaunatnes izglītošana Latvijas līdzsvarotai attīstībai, dabas un kultūras vērtību saglabāšanai”, kas turpina multisektoriālā projekta “Latvijas ilgtspējas dimensijas – izglītoti cilvēki un dabas vērtību saglabāšana”, kas veltīts Latgales kongresa simtgadei, aktivitāšu ciklu. 

Septītajā martā ES mājā projekta Kompetenču pieeja mācību saturā ietvaros notika diskusija Valodas loma domāšanas un mācīšanās procesā. Kā tas attiecas uz dzimtās valodas mācīšanu?

Laikraksts „Izglītība un Kultūra” sadarbībā ar izglītības uzņēmumu „Lielvārds” 10. februārī organizēja diskusiju „Ko, kas un kā mācīs skolēniem Latvijas skolās, sākot ar 2018./2019. mācību gadu?”.

Rīgas Stradiņa universitātes profesores Ilgas Kreituses viedoklis par Latvijas izglītības sistēmu un tajā nepieciešamajām pārmaiņām.

Aktīvā pozīcija: Sākumlapa Viedokļi