Trešdiena, 01 augusts 2012 20:13

Mācību grāmatas (-1945.)

Uzrakstīja 
Vērtēt šo objektu
(0 balsis)

Gustavs P. Ķīmija. Humanitāro, klasisko un praktisko ģimnaziju kurss. 4. iespiedums. - Rīga: Valters un Rapa, 1940. - 172 lpp.

Traubergs J. Ķīmija. Humanitāro, klasisko un sieviešu ģimnāziju kurss. - Rīga: Latvijas vidusskolu skolotāju kooperatīvs, 1939. - 184 lpp.

Gustavs P. Ķīmija. Neorganiskā un organiskā. 3. izdevums - Rīga: Valters un Rapa, 1938. - 217 lpp.

Liepiņš R. Ķīmija. Ģimnazijas kurss. Trešais, 1935. gadā pārstrādātām programmām pieskaņots iespiedums. - Rīga: Latvijas skolotāju kooperātiva izdevums, 1938. - 208 lpp.

Mālkalns V. Ķīmija ģimnazijām. - Rīga: Latvijas vidusskolu skolotāju kooperātīvs, 1938. - 175 lpp.

Mālkalns V. Neorganiskā ķīmija arodskolām. - Rīga: Latvijas vidusskolu skolotāju kooperātīvs, 1938. - 175 lpp. - 282 lpp.

Vanags G. Organiskā ķīmija. Trešais izdevums, pieskaņots 1935. g. reālģimnaziju programmām. - Rīga: A. Gulbis, 1937. - 178 lpp.

Adamovičs Fr., Bērziņš J. Dabas mācība un lauksaimniecība. Pamatskolas 4. klases kurss. - Rīga: Valters un Rapa, 1936. - 126 lpp.

Gustavs P. Ķīmija. Neorganiskā un organiskā. 2. izdevums. - Rīga: Valters un Rapa, 1936. - 223 lpp.

Ozoliņš R. Organiskā ķīmija. Komercskolām un ģimnāzijām. - Rīga: A. Gulbis, 1936. - 133 lpp. 

Rācenis J. Dabas mācība un lauksaimniecība pamatskolām. IV kl. kurss. - Rīga: A. Gulbis, 1936. - 119 lpp.

Zapoļskis A. Ievads ķīmijā. Mācību grāmata mājturības skolām un divgadīgo lauksaimniecības skolu majturības nodaļām. - Rīga: Lauksaimniecības pārvalde, 1935. - 124 lpp.

Liepiņš R. Dabas mācība. Pamatskolas 5. kl. Ķīmija. 3. izdevums. - Rīga: Latv. skolotāju koop., 1933. - 72 lpp.

Malkalns V. Neorganiskā ķīmija. - Rīga: Latv. skolotāju koop., 1933. - 332 lpp.

Gustavs P. Ķīmija. Neorganiskā un organiskā. Saīsināts kurss. - Rīga: Valters un Rapa, 1932. - 203 lpp.

Mazurs E. Ķīmija ģimnāzijām. - Rīga: Valters un Rapa, 1932. - 175 lpp.

Vanags G. Neorganiskā ķīmija. Skolām un pašmācībai. Otrs pārstrādāts iespiedums. - Rīga: A. Gulbis, 1932. - 301 lpp.

Adamovičs Fr. Nedzīvā daba. 2. daļa. V. un VI. pamatskolu klasei. Ceturtais iespiedums. - Rīga: Valters un Rapa, 1931. - 120 lpp.

Liepiņš R. Dabas mācība. 3. daļa. Ķīmijas pamatskolas 5. kl. 2. izdevums. - Rīga: Kultūras Balss, 1930. - 72 lpp.

Liepiņš R. Ķīmija. Neorganiskās un organiskās ķīmijas elementārie pamatjēdzieni. Ģimnāzijas un praktiskās ģimnāzijas kurss. 1.kl. 2. izdevums. - Rīga: Kultūras Balss, 1930. - 143 lpp.

Gustavs P. Ķīmijas pamatjēdzieni. Mācību grāmata skolai un pašmācībai. 1. daļa. Neorganiskā ķīmija. 4. izdevums. - Rīga: Valters un Rapa, 1929. - 276 lpp.

Liepiņš R. Ķīmija. Neorganiskās un organiskās ķīmijas elementarie pamatjēdzieni. Ģimnazijas un praktiskās ģimnazijas kurss (1. klase). Pēc jaunām 1928. g. programmām. - Rīga: Kultūras Balss, 1928. - 144 lpp. 

Rācens J. Dabas stāsti pamatskolai. 1. d. Nedzīvā daba. - Rīga: A. Gulbis, 1928. - 79 lpp.

Gustavs P. Ķīmijas pamatjēdzieni. Mācību grāmata skolai un pašmācībai. 1. daļa. Neorganiskā ķīmija. 3. izdevums. - Rīga: Valters un Rapa, 1926. - 276 lpp.

Ivanovskis J. Ķīmija pamatskolām. Otrs pārlabots izdevums. - Rīga: Latvijas skolotāju kooperatīva apgādība, 1926. - 96 lpp.

Kukulesko I.M. Neorganiskās un organiskās ķīmijas kurss. 3. izdevums. - Cēsis-Valmiera: Dūnis, 1926. - 336 lpp.

Liepiņš R. Dabas mācība III. Ķīmija. Pamatskolas kurss. - Rīga: Kultūras Balss, 1926. - 96 lpp.

Vanags G. Ķīmija pamatskolām. V. klases kurss. - Rīga: A. Gulbja apgādība, 1926. - 76 lpp.

Ādamsons K. Dabas mācība. Ķīmijas pamatjēdzieni: Mācības grāmata iesācējiem. - Rīga: Kulturas Balss, 1925. - 214 lpp.

Gustavs P. Ķīmijas pamatjēdzieni. 1. daļa. Neorganiskā ķīmija. 2. izdevums. - Rīga: Valters un Rapa, 1925. - 275 lpp.

Gustavs P. Ķīmijas pamatjēdzieni. 2. daļa. Organiskā ķīmija. - Rīga: Valters un Rapa, 1925. - 156 lpp.

Ivanovskis J. Ķīmija pamatskolām. - Rīga: Latv. skolotāju koop., 1925. - 96 lpp.

Rācens M. Ķīmija vidusskolām un pašmācībai. Otrais posms: metāli. - Rīga: Gulbis, 1925. - 112 lpp.

Vanags G. Neorganiskā ķīmija. Pašmacībai un skolām. - Rīga: Skola mājā, 1925. - 304 lpp.

Vanags G. Organiskā ķīmija iesācējiem. 2. izdevums. - Rīga: Gulbis, 1925. - 190 lpp.

Rācens M. Ķīmija. Vidusskolām un pašmācībai. Pirmais posms: metaloidi. - Rīga: A. Gulbis, 1924. - 208 lpp.

Vītoliņš H. Ķīmija vidus un arodu skolām. 2. daļa. Organiskā ķīmija. - Cēsis-Rīga: O. Jēpe, 1924. - 216 lpp.

Adamovičs Fr. Nedzīvā daba. I. daļa. Pirmās ziņas no mineraloģijas, fizikas un ķīmijas. - Rīga: Valters un Rapa, 1923. - 104 lpp.

Gustavs P. Ķīmijas pamatjēdzieni. Mācības grāmata skolām un pašmacībai. 1. daļa. Neorganiskā ķīmija. - Rīga: Valters un Rapa, 1923. - 297 lpp.

Кукулеско И.М. Элементарный курс химии. Для средних учебных заведений. Изд. 3-е. - Рига: Гликсман, 1923. - 217 с.

Adamovičs Fr. Nedzīvā daba. I. daļa. Pirmās ziņas no mineraloģijas, fizikas un ķīmijas. - Rīga: Valters un Rapa, 1922. - 85 lpp.

Liepiņš R. Nedzīvā daba. Dabas mācība I. Pamatskolas trešam un ceturtam mācības gadam. Otrs pārlabots izdevums. - Rīga: Kultūras Balss, 1922. - 145 lpp.

Šillers E. Nedzīvā daba. Pamatjēdzieni no fizikas, ķīmijas un mineraloģijas. - Cēsis: O. Jēpes apgādiens, 1922. - 121 lpp.

Ostvalds V. Ievads ķīmijā. - Rīga: Kultūras Balss, 1922. - 332 lpp.

Vanags G. Organiskā ķīmija iesācējiem. - Rīga: Gulbis, 1922. - 150 lpp.

Vītoliņš H. Ķimija vidus un arodu skolām. I. daļa. Neorganiskā ķīmija. Cēsis-Rīga: O. Jēpes apgādiens, 1922. - 162 lpp.

Лепин Р.Я. Неживая природа. Природоведение. Ч. 1. - Рига: Природа, 1922. - 138 с.

Šillers E. Nedzīvā daba. Pamatjēdzieni no fizikas, ķīmijas un mineraloģijas. - Cēsis: O. Jēpes apgādiens, 1921. - 104 lpp.

Udris J. Doba un jos parodibas. Školom. Nedzeiva doba. - Reiga: J. Rozes apgodiba, 1921. - 50 lpp.

Uļjaninskis W. Nedsihwā daba. - Maskawa: Tautas isglihtibas komisariata naz masakumu isgl. nodaļa. Latweeschu apakschnodaļas isdewums, 1921. - 124 lpp. 

Udris J. Daba un viņas paradibas. Nedzivā daba. - Riga: J. Rozes gramattirgotavas apgadiba, 1920. - 66 lpp.

Kukulesko J.M. Ķimijas kurss. - Zehsis-Walmeera: K. Duhnis, 1920.- 175 lpp.

Jessens A. Stāsti par dabu. Skolam un pašmācibai. 1. daļa. Nedzīvā daba. Sastādijis pēc H. Ferbenksa A. Jessens. - Rīga: A. Jessens, b.g. - 95 lpp.

Ostvalds V. Ķīmijas skola. 2. daļa. Svarīgāko pamatvielu un savienojumu ķīmija. - Rīga, 1909. - 112 lpp.

Ostvalds V. Ķīmijas skola. 1. daļa. - Rīga, 1907. - 212 lpp.

Rosko H. Ķīmija. - Rīga: Latviešu biedrības Derīgu grāmatu nodaļas izdevums, 1895. - 102 lpp.

Kunders J. Dabas stāstu vadonis priekš latviešu pagasta skolām un draudžu skolu apakšklasēm. - Rīga-Tērbata: Šnakenburgs, 1886. - 97 lpp.

Bankins J. Īsa fizika jeb dabas mācība ar kādu mazumu iz ķīmijas. Priekš draudžu skolām. - Jelgava: Stefenhāgens, 1880. - 64 lpp.

 

Apkopojis Mihails Gorskis

Lasīts 6174 reizes Pēdējo reizi rediģēts Svētdiena, 17 septembris 2017 12:50
Mihails Gorskis

Projekta vadītājs un zinātniskais redaktors

Mājas lapa: www.kimijas-sk.lv
Pieslēdzieties, lai rakstītu komentārus
Aktīvā pozīcija: Sākumlapa Ķīmijas jaunumi Mācību un metodiskā literatūra Mācību grāmatas (-1945.)