Trešdiena, 01 augusts 2012 20:14

Ķīmijas eksperiments

Uzrakstīja 
Vērtēt šo objektu
(0 balsis)

Brangule A., Reinholde A. Pēti un eksperimentē. Laboratorijas darbi ķīmijā 11. klasei. - Lielvārde: Lielvārds, 2012. - 80 lpp.

Brangule A., Reinholde A. Pēti un eksperimentē. Laboratorijas darbi ķīmjā 10. klasei. - Lielvārde: Lielvārds, 2011. - 80 lpp.

Kalniņa R. Patstāvīgā un pētnieciskā mācīšanās ķīmijā: Praktiskie un pētnieciskie darbi pamatskolā. – Rīga: Mācību grāmata, 2009. – 40 lpp.

Drinks V. M. 456 eksperimenti ķīmijā. 2. izdevuma papildmetiens. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2008. – 332 lpp.

Freienberga, J.Flints A. Sadzīves ķīmija. Metodisks apraksts: Skābes, bāzes, sāļi. No vācu valodas tulkoja G. Kuduma. - Rīga: RD IJSD IP Izglītības attīstības nodaļa, 2008. – 43 lpp.

Cēdere D., Ūdre V., Luzina L. Eksperimenti organiskajā ķīmijā. - Rīga: Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departaments. Skolotāju izglītības centrs, 2004. - 100 lpp.

Bartuseviča A. Laboratorijas un praktiskie darbi ķīmijā. Darba lapas – Rīga: Pētergailis, 2003. – 46 lpp.

Bartuseviča A. Demonstrējumi ķīmijā. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2001. – 44 lpp.

Bartuseviča A. Laboratorijas un praktiskie darbi ķīmijā. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2001. – 104 lpp.

Antropa A. Praktikums ķīmijas mācīšanas metodikā. - Daugavpils: Saule, 1999. - 52 lpp.

Drinks V. M. 456 eksperimenti ķīmijā. 2. pārstrādātājs un papildinātājs izdevums. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1995. – 332 lpp.

Kampars V., Blūms A., Brunere V., Kamzole L. Laboratorijas darbi ķīmijā. Augstskolu inženiertehniskajām specialitātēm, vidusskolām un koledžām. - Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 1994. - 190 lpp.

Zaula L., Rozentāle I. Ievads kvantitatīvajā analīzē. Mācību palīglīdzeklis ķīmijā profilkursa apguvei. - Rīga: Izglītības ministrija, 1993. - 28 lpp.

Drinks V. M. 360 eksperimenti ķīmijā. - Rīga: Zvaigzne, 1979. - 132 lpp.

Drinks V. Ķīmijas demonstrējumu metodika. - Rīga: Latvijas PSR Izglītības ministrijas Republikāniskais kvalifikācijas celšanas institūts, 1976. - 56 lpp.

Rudzītis G., Feldmanis F. Laboratorijas un praktiskie darbi ķīmijā. - Rīga: Zvaigzne, 1975. - 128. lpp.

Kārkls K. Interesanti eksperimenti saistošās ķīmijas vakariem: Metodiskie norādījumi. - Rīga: LPSR IM Skolotāju kvalifikācijas celšanas institūts, 1969. - 38 lpp.

Kā pazīt izplatītākās plastmasas un šķiedras: metodisks raksts ar sešām tabulām / sastādījis K. Kārkls. - Rīga: LPSR IM Skolotāju kvalifikācijas celšanas institūts, 1969. - 24 lpp.

Rudzītis G. Ķīmijas laboratorijas darbi. - Rīga: Zvaigzne, 1969. - 77 lpp.

Voskresenskis P. Laboratorijas darbu tehnika. - Rīga: Liesmsa, 1965. - 538 lpp.

Polosins V. Neorganiskās ķīmijas eksperiments skolā. Tulkojis G. Gulbis. - Rīga: Latvijas valsts izdevniecība, 1963. - 295 lpp.

Kārkls K. Ķīmiskā eksperimenta trīs veidi: Metod.-instruktīva vēstule. - Rīga: LPSR Skolotāju kvalifikācijas celšanas institūts, 1956. - 20 lpp.

Razumovskis G. Rokasgrāmata patstāvīgiem laboratorijas darbiem neorganiskajā ķīmijā. Pedagoģisko un skolotāju institūtu neklātienes studentiem. Tulkojis E. Kāns. - Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1952. - 100 lpp.

Ivancova M.A., Ļevčenko V.V. Ķīmijas laboratorijas darbi skolā ar nelieliem reaģentu daudzumiem. Tulk. F. Feldmanis. Redaktors S. Hillers. - Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1949. - 75 lpp.

Ķīmija skolā. Metodisku rakstu krājums. - Rīga: Latvjas valsts izdevniecība, 1947. - 75 lpp.

Parmenovs K.J. Mēģinājumi ar elektrisko strāvu ķīmijā vidusskolās. Redaktors S. Hillers. - Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1947. - 92 lpp.

Bilkens A. Praktiskie darbi organiskā ķīmijā. - Rīga: Latvju Grāmata, 1943. - 344 lpp.

Bilkens A. Praktiskie darbi anorganiskā ķīmijā. - Rīga: Autora izdevums ar Kulturas Fonda pabalstu, 1928. - 304 lpp. 

Milzis J. Dabas pētneeks. Aizrādijumi skolotajeem veekāršako aparatu pagatavošanā, mēģinajumu sagatavošanā un izvešanā. I. daļa. Nedzivā daba. - Rīga: Valters un Rapa, 1922. - 44. lpp.

Vanags G. Veenkārši mēģinajumi ķimijā. - Rīga: Kultūras Balss, 1921. - 123 lpp.

Вахтсмут В.П. Методическое руководство к практическим занятиям по общей химии. Для учеников средних учебных заведений. - Рига: Леффлер, 1910. - 62 с.

 

Apkopojis Mihails Gorskis

Lasīts 5824 reizes Pēdējo reizi rediģēts Otrdiena, 18 augusts 2020 21:56
Ķīmijas skolotājs

WEB projekts „Ķīmijas skolotājs”

Mājas lapa: www.kimijas-sk.lv
Pieslēdzieties, lai rakstītu komentārus