Trešdiena, 01 augusts 2012 20:13

Mācību grāmatas (1945.-)

Uzrakstīja 
Vērtēt šo objektu
(0 balsis)

Brangule A., Namsone D. Ķīmija 9. klasei. - Lielvārde: Lielvārds, 2014. - 76 lpp.

Drille M., Kakse V. Ķīmija 9. klasei. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2014. - 160 lpp.

Brangule A., Namsone D. Ķīmija 8. klasei. - Lielvārde: Lielvārds, 2013. - 160 lpp.

Drille M., Kakse V. Ķīmija 8. klasei. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2013. - 160 lpp.

Kaksis Ā., Kakse V. Ķīmija 12. klasei. - Lielvārde: Lielvārds, 2011. - 160 lpp.

Kaksis Ā., Bergmanis U., Kakse V. Ķīmija 11. klasei. - Lielvārde: Lielvārds, 2010. - 160 lpp.

Kaksis Ā. Ķīmija 10. klasei. – Lelvārde: Lielvārds, 2009. – 160 lpp.

Rudzītis G., Gorskis M. Vispārīgā ķīmija vidusskolai. – R.: Zvaigzne ABC, 2005. – 184 lpp.

Rudzītis G., Feldmanis F. Neorganiskā ķīmija vidusskolai. – R.: Zvaigzne ABC, 2003. – 232 lpp.

Jansons E. Ķīmija 8. un 9. klasei. Ceturtais pārstrādātais un papildinātais izdevums. - Rīga: Rasa ABC, 2002. - 212 lpp.

Рудзитис Г., Фелдманис Ф. Химия для основной школы. Перевод с латышского М. В. Горского. – R.: Zvaigzne ABC, 2002. – 216 c.

Jansons E. Vispārīgā ķīmija vidusskolai. – R.: Zvaigzne ABC, 2001. – 200 lpp.

Намсоне Д. Органическая химия для средней школы. Перевод с латышского М. В. Горского. – R.: Zvaigzne ABC, 2001. – 326 c.

Rudzītis G., Feldmanis G. Ķīmija pamatskolai. - R.: Zvaigzne ABC, 2000. – 216 lpp.

Drille M. Ķīmija 8. un 9. klasei ar ievirzi vides izglītībā. – R.: Rasa ABC, 1999. – 152 lpp.

Jansons E. Ķīmija 8. un 9. klasei. Trešais pārstrādātais un papildinātais izdevums. – R.: Rasa ABC, 1999. – 200 lpp.

Jansons E. Ķīmija 8. un 9. klasei. – Aizkraukle: Krauklis, 1998. – 196 lpp.

Namsone D. Organiskā ķīmija vidusskolai. – R.: Zvaigzne ABC, 1998. – 312 lpp.

Buiva A. Vispārīgā ķīmija vidusskolām. – R.: Zvaigzne ABC, 1997. – 232 lpp.

Kamzole L., Kampars V., Blūms A. Ķīmija: Profilkurss 11. klasei. – Aizkraukle: Krauklītis, 1997. – 184 lpp.

Bergmanis U. Neorganiskā ķīmija vidusskolām. – Lielvārde: Lielvārds, 1996. – 232 lpp.

Cēdere D., Logins J. Organiskā ķīmija ar ievirzi bioķīmijā: Profilkurss ar izvēles kursu bioķīmijā. – R.: Zvaigzne ABC, 1996. – 385 lpp.

Rauhvargers A. Vispārīgā ķīmija. – R.: Zinātne, 1996. – 383 lpp.

Ozols S., Liepiņš E. Ķīmija pamatskolām. Trešais papildinātais izdevums. – R.: Zinātne, 1996. – 240 lpp.

Озолс С., Лиепиньш Э. Химия для основной школы. Перевод с латышского Г. Резвой. – R.: Mācību grāmata, 1996. – 289 c.

Buiva A. Vispārīgā ķīmija vidusskolām. – R.: Zvaigzne ABC, 1995. – 230 lpp.

Buiva A. Vispārīgā ķīmija. 2. daļa. - Rīga: IM, 1994. - 170 lpp.

Jansons E. Ķīmija pamatskolām. 1. daļa. – Lielvārde: Lielvārds, 1994. – 160 lpp.

Jansons E. Ķīmija pamatskolām. 2. daļa. – Lielvārde: Lielvārds, 1994. – 176 lpp.

Kamzole L., Brunere V., Blūms A. Ķīmija: Profilkurss 10. klasei. – Lielvārde: Lielvārds, 1994. – 180 lpp.

Ozols S., Liepiņš E. Ķīmija pamatskolām. – R.: Zinātne, 1994. – 236 lpp.

Озолс С., Лиепиньш Э. Химия. II. Экспериментальный учебник для основной школы. Перевод с латышского Н. Соколовой. - Рига: Мацибу грамата, 1994. - 97 с.

Buiva A. Vispārīgā ķīmija. 1. daļa. – Rīga: IM, 1993. – 72 lpp.

Pelnika L. Šķīdumi. Elektrolītiskā disociācija. Mācību palīglīdzeklis. - Rīga: LR IM, 1993. - 51 lpp.

Озолс С., Лиепиньш Э. Химия 1. Экспериментальный учебник для основной школы. Перевод с латышского Н. Соколовой. - Рига: Мацибу грамата, 1993. - 64 с. 

Ozols S., Liepiņš E. Ķīmija pamatskolām. 2. daļa. – R.: Grāmata, 1992. – 122 lpp.

Šmite A., Andersons J. Ievads organiskajā ķīmijā un bioķīmijā. – R.: Grāmata, 1992. – 104 lpp.

Ozols S., Liepiņš E. Ķīmija pamatskolām. 1. daļa. – R.: Grāmata, 1991. – 52 lpp.

Rudzītis G., Feldmanis F. Neorganiskā ķīmija 8.-9. klasei. - Rīga: Zvaigzne, 1990. - 349 lpp.

Feldmanis F., Rudzītis G. Vispārīgās ķīmijas pamati 12. kl. – R.: Zvaigzne, 1990. – 100 lpp.

Feldmanis F., Rudzītis G. Organiskā ķīmija. Papildmateriāls mācību grāmatai vidusskolām "Organiskā ķīmija". - Rīga: Zvaigzne, 1989. - 54 lpp.

Rudzītis G., Feldmanis F. Neorganiskā ķīmija 9. un 10 klasei. Otrais, pārstrādātais izdevums. - Rīga: Zvaigzne, 1987. - 230 lpp.

Rudzītis G., Feldmanis G. Neorganiskā ķīmija 7. un 8. klasei. 2. izdevums. - Rīga: Zvaigzne, 1986. - 296 lpp.

Rudzītis G., Feldmanis F. Neorganiskā ķīmija 9. un 10. klasei. - Riga: Zvaigzne, 1983. - 207 lpp.

Hodakovs J., Epšteins D., Gloriozovs P. Neorganiskā ķīmija 7. un 8. kl. III. izdevums. - Rīga: Zvaigzne, 1981. - 268 lpp.

Rudzītis G., Feldmanis F. Neorganiskā ķīmija. Trešais, papildinātais izdevums. - Rīga: Zvaigzne, 1981. - 460 lpp.

Rudzītis G., Feldmanis F. Neorganiskā ķīmija. - Rīga: Zvaigzne, 1977. - 464 lpp.

Hodakovs J.Epšteins D.Gloriozovs P. Neorganiskā ķīmija 8. klasei. - Rīga: Zvaigzne, 1973. - 150 lpp.

Hodakovs J., Epšteins D., Gloriozovs P. Neorganiskā ķīmija 7. klasei. - Rīga: Zvaigzne, 1970. - 126 lpp.

Hodakovs J., Epšteins D., Gloriozovs P. Neorganiskā ķīmija 8. klasei. - Rīga: Zvaigzne, 1970. - 150. lpp.

Trepšs I. Ķīmijas teorētiskie pamatjautājumi 9.-11. klasei. - Rīga: Zvaigzne, 1969. - 104 lpp.

Rudzītis G. Ķīmija. - Rīga: Zvaigzne, 1968. - 300 lpp.

Feldmanis F. Ķīmija 7. un 8. klasei. - Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1963. - 214 lpp.

Vasjučenko S. Ķīmija tehnikumiem. - Rīga: Latvijas valsts izdevniecība, 1963. - 358 lpp.

Hodakovs J.V., Cvetkovs L.A., Šapovalenko S.G., Epšteins D.A. Ķīmija vidusskolu IX-XI klasei. - Rīga: Latvijas valsts izdevniecība, 1962. - 424 lpp. 

Feldmanis F. Ķīmija 8. klasei. - Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1960. - 184 lpp.

Gļinka N. Vispārīgā ķīmija. - Rīga: LVA, 1959. - 338 lpp.

Chodakovs J.V., Cvetkovs L.A., Šapovalenko S.G., Epšteins D.A. Ķīmija vidusskolu VIII un IX klasei. Tulkojis F. Feldmanis. - Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1958. - 198 lpp.

Kirjuškins D. Ķīmia VII klasei. - Rīga: Latvijas valsts izdevniecība, 1956. - 103 lpp.

Ļevčenko V., Ivancova M., Solovjovs N., Feldts V. Ķīmija. Mācību grāmata vidusskolu 8.-11. klasei. Tulkojis F. Feldmanis. - Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1956. - 416 lpp.

Ļevčenko V., Ivancova M., Solovjovs N., Feldts V. Ķīmija. Mācību grāmata vidusskolu 8.-11. klasei. - Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1953. - 416 lpp.

Vaļkovs F. Ķīmijas kurss: mācību grāmata pedagoģijas skolām. Tulkoja A. Veinbergs, F. Feldmanis. - Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1952. - 175 lpp.

Kirjuškins D. Ķīmija. Mācības grāmata septiņgadīgo skolu un vidusskolu septītajai klasei. - Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1950. - 126 lpp.

Ļevčenko V., Ivancova M., Solovjovs N., Feldts V. Ķīmija. Mācību grāmata vidusskolu 8.-10. klasei. - Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1950. - 479 lpp.

Skatkins M.N. Nedzīvā daba. Mācību grāmata pamatskolas IV klasei. Tulkojis J. Rācenis. - Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1948. - 192 lpp.

Verchovskis V.N. Neorganiskā ķīmija. 1. daļa. Mācību grāmata vidusskolu un 7-gadīgo skolu 7. kasei. Redaktors. S. Hillers. - Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1947. - 96 lpp.

Verchovskis V.N., Goldfarbs J.L., Smorgonskis L.M. Organiskā ķīmija. Vidusskolas 10. klases kurss. - Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1947. - 168 lpp.

Verchovskis V.N. Neorganiskā ķīmija. I daļa. Mācības grāmata vidusskolai. Tulkojusi E. Liepiņa. Rediģējis J. Ivanovskis. - Rīga: Grāmatu apgāds, 1946. - 112 lpp.

Verchovskis V.N., Goldfarbs J.L., Smorgonskis L.M. Organiskā ķīmija. Vidusskolas 10. klases kurss. - Rīga: VAPP grāmatu apgāds, 1946.

Verchovskis V.N. Neorganiskā ķīmija. 2. daļa. Mācību grāmata vidusskolai. - Rīga: VAPP grāmatu apgāds, 1945. - 287 lpp.

 

Apkopojis Mihails Gorskis 

Lasīts 10139 reizes Pēdējo reizi rediģēts Otrdiena, 18 augusts 2020 22:01
Mihails Gorskis

Projekta vadītājs un zinātniskais redaktors

Mājas lapa: www.kimijas-sk.lv
Pieslēdzieties, lai rakstītu komentārus
Aktīvā pozīcija: Sākumlapa Ķīmijas jaunumi Mācību un metodiskā literatūra Mācību grāmatas (1945.-)