07.07.2011. Notiek darbs pie poliizocianurāta bioputuplasta izstrādes LU Polimēru mehānikas institūtā

Latvijas Universitātes Polimēru mehānikas institūts turpina īstenot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētu projektu «Ar dabīgiem materiāliem pildītu cieto poliizocianurāta bioputuplastu izstrāde»

 

Projekta mērķis ir poliizocianurāta putuplastu konstrukciju, siltumizolācijas u.c. materiālu funkcionālās efektivitātes un vides draudzīguma palielināšana, izstrādājot ar dabīgiem materiāliem - dabīgām, atjaunojamām šķiedrām vai/un silikātu nanodaļiņām pildītu cieto poliizocianurāta bioputuplastus.

Projekta ietvaros plānots veikt vairākas aktivitātes. Liels darbs tiks ieguldīts izpētes darbā: pildītāju izpētē, pildīto bioputuplastu īpašību prognozēšanas matemātisko modeļu izstrādē, pildīto bioputuplastu izgatavošanas fizikāli-ķīmisko procesu izpētē, pildīto bioputuplastu fizikāli-mehānisko īpašību izpētē un pildīto bioputuplastu īpašību prognozēšanā. Projektā tiks veikta arī pildīto bioputuplastu eksperimentālā ražošana. Paredzēta rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana.

Poliizocianurāta putuplastu patēriņš pasaulē pieaug ar katru gadu, tāpēc projekta darbs ir ļoti aktuāls šobrīd. Šobrīd valstī ir svarīga zināšanu ietilpīgas ekonomikas veidošana, tādējādi paredzot veiksmīgu tālāku valsts ekonomisko attīstību un zinātnes izaugsmi. Cietie poliizocianurāta putuplasti sakarā ar savām izcilajām siltumizolācijas īpašībām un vienlaicīgi noteiktu slodzes nestspēju ir raduši plašu pielietojumu tādās tautsaimniecības nozarēs kā būvniecība (sendvičkonstrukcijas un paneļi, siltumizolācija, monolītie būvelementi), rūpniecība (iekārtu korpusi un detaļas), transports (aukstuma furgoni, transporta līdzekļu siltumizolācija, avārijas amortizatori), sabiedriskie pakalpojumi (dažādu ēku būve, siltuma un aukstuma izolācija) u.c.

Projekta aktivitātēs veiks tādu cieto bioputuplastu receptūru izstrādi, kuros ir ievadīti pildītāji (dabīgās šķiedras vai/un silikātu nanodaļiņas), kā arī veiks to izgatavošanas tehnoloģiju izstrādi. Veicot šādas darbības, var izgatavot funkcionālajā ziņā uzlabotus materiālus, tiem ir zems siltumvadītspējas koeficients, paaugstināts stingums un stiprība, pazemināta deformējamība, pazemināta degamību, laba skaņas izolācija u.tml.

Pasaulē izsīkst naftas produktu rezerves, bet projekta pētījumi ir balstīti uz to, lai naftas ķīmijas izejvielas aizstātu ar augu valsts izejvielām: rapšu eļļas ēsteriem. Zīmīgi, ka rapšus var audzēt arī Latvijā. Tas ļaus samazināt arī ražošanas izmaksas, jo lētās rapšu eļļas izmantošana palīdzēs ievadīt tirgū inovatīvu, funkcionāli efektīvu kompozītmateriālu.

Dabīgā materiāla izmantošana atstās nozīmīgu ietekmi uz vidi, jo tiks radīti videi draudzīgi materiāli. Netiks apdraudēts ozons, kā arī rapšu eļļas pāresterifikāciju veiks bez kaitīgiem blakus efektiem. Projekta vadība un īstenotāji uzskata, ka Latvijai ir potenciāls un visi nepieciešamie priekšnosacījumi, lai īstenotu projektu, kurā tiks izmantotas atjaunojamās izejvielas - rapšu eļļa, dabīgās šķiedras, aizstājot ar tām naftas produktus, kuri mūsu valstī pieejami ļoti ierobežotā apjomā.

Projekts tiks īstenots 36 mēnešu garumā, tā plānotās izmaksas ir 285 500 LVL.

Pieslēdzieties, lai rakstītu komentārus
Aktīvā pozīcija: Sākumlapa Ķīmijas jaunumi 07.07.2011. Notiek darbs pie poliizocianurāta bioputuplasta izstrādes LU Polimēru mehānikas institūtā