Ķīmijas jaunumi
Mācību un metodiskā literatūra

Mācību un metodiskā literatūra (17)

Narvaišs N., Bērziņš A., Švirksts J., Atvars A., Krūze B. Mācību priekšmetu olimpiāžu uzdevumu un to risinājumu krājums: Ķīmija. – Rīga: VISC, 2021. – 367 lpp.

Gorskis M. Ķīmijas 60. valsts olimpiādes 2. posma uzdevumu atrisinājumi. Metodiskais materiāls. - Rīga: SIA "Uzdevumi.lv", 2020. - 149 lpp.

Gorskis M. 2019. gada centralizētā eksāmena ķīmijā uzdevumu atrisinājumi. Metodiskais materiāls. - Rīga: SIA "Uzdevumi.lv", 2019. - 43 lpp.

Gorskis M. 2019. gada LKSA Atklātās olimpiādes ķīmijā uzdevumu atrisinājumi. Metodiskais materiāls. - Daugavpils: DU, 2019. - 37. lpp.

Gorskis M., Zaičenko A. Ķīmijas 59. valsts olimpiādes 2. posma uzdevumu atrisinājumi. Metodiskais materiāls. - Rīga: SIA "Uzdevumi.lv", 2018. - 110 lpp.

Gorskis M., Zaičenko A. Ķīmijas 58. valsts olimpiādes 2. posma uzdevumu atrisinājumi. Metodiskais materiāls. - Rīga: SIA "Uzdevumi.lv", 2017. - 95 lpp.  

Gorskis M. Ķīmijas uzdevumu risināšana: Latvijas Ķīmijas skolotāju asociācijas Atklātā ķīmijas olimpiāde 2015. gada 28. februārī. Lekcijas prezentācija.

Āriņa J., Tomiņa L. Ķīmijas uzdevum risināšanas tipi 8.-12. klasei. Mācību līdzeklis.Otrais pārstrādātais izdevums. - Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2013. - 275 lpp.

Jauno ķīmiķu konkursa (2008.-2012.) interesantāko uzdevumu krājums

Gorskis M. Ķīmijas uzdevumu risināšana vidusskolāi. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009. – 72 lpp.

Mironoviča A. Ķīmijas uzdevumi un vingrinājumi pamatskolai. 2. daļa. – Rīga: RaKa, 2007. – 104 lpp.

Livmanis F. Uzdevumi un pārbaudes darbi ķīmijā vidusskolai: Neorganiskā un vispārīgā ķīmija. – Rīga: RaKa, 2007. – 180 lpp.

Mironoviča A. Ķīmijas uzdevumi un vingrinājumi pamatskolai. 1. daļa. – Rīga: RaKa, 2006. – 100 lpp.

Gorskis M. Ķīmijas uzdevumu risināšana. 2. daļa. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2006. – 50 lpp.

Āriņa J. Patstāvīgie darbi neorganiskajā ķīmijā vidusskolām. – Rīga: Rasa ABC, 2005. – 326 lpp.

Gorskis M. Ķīmijas uzdevumu risināšana. 1. daļa. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2005. – 26 lpp.

Drejalte S. Testi neorganiskajā ķīmijā vidusskolai. – Rīga: Rasa ABC, 2004. – 52 lpp.

Āriņa J. Patstāvīgie darbi organiskajā ķīmijā vidusskolai. – Rīga: Rasa ABC, 2004. – 248 lpp.

Āriņa J., Tomiņa L. Ķīmijas uzdevumu risināšanas tipi. - Rīga: Rasa ABC, 2001. - 258 lpp.

Nātra Dz., Nātra E. Ķīmijas uzdevumi ar risinājumu piemēriem vidusskolai. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2001. – 152 lpp.

Gorskis M. Semināri un ieskaites ķīmijā. Profilkurss: Neorganiskā ķīmija. – Rīga: ISEC, 2000. – 112 lpp.

Volkinšteine J. Ķīmiskās pārvērtības: Uzdevumi un atrisinājumi 10.-12. klasei. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2000. – 56 lpp.

Āriņa J., Tomiņa L. Ķīmijas uzdevumu risināšana 8.-12. klasei. – Rīga: Rasa ABC, 1999. – 258 lpp.

Namsone D. Organiskā ķīmija vidusskolai: Pārbaudes darbi. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1998. –56 lpp.

Pelnika L. Testi zināšanu pārbaudei vispārīgajā ķīmijā vidusskolām. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1997. – 49 lpp.

Liepiņš E., Namsone D. Ķīmija vidusskolā: Pārbaudes darbi. – Rīga: ISEC, 1997. – 64 lpp.

Gorskis M. Semināri un ieskaites ķīmijā. Profilkurss: Ķīmijas teorētiskie pamati. – Rīga: ISEC, 1996. – 160 lpp.

Liepiņš E. Ķīmija pamatskolā. Pārbaudes darbi. – Rīga: ISEC, 1996. – 48 lpp.

Kamzole L., Brunere V., Blūms A. Ķīmijas uzdevumi. Profilkurss 10. klasei. – Aizkraukle: Krauklītis, 1996. – 98 lpp.

Nātra Dz., Nātra E. Ķīmijas uzdevumi un vingrinājumi pamatskolai. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1996. – 184 lpp.

Pelnika L. Testi zināšanu pārbaudei vispārīgajā ķīmijā pamatskolām. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1996. – 72 lpp.

Rumba G. Uzdevumi ķīmijas olimpiādēs. - Rīga: Zvaigzne ABC, 1996. - 209 lpp.

Liepiņš E., Namsone D. Vingrinājumi un uzdevumi ķīmijā vidusskolām. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1995. – 216 lpp.

Горский М. В. Семинарские занятия и зачёты по химии. Профильный курс: Органическая химия. – Rīga: Grāmata, 1995. – 144 lpp.

Горский М. В. Семинарские занятия и зачёты по химии. Профильный курс: Теоретические основы химии. – Rīga: Grāmata, 1995. – 144 lpp.

Zeidaka D., Zēvelte I., Legzdiņa V. Ķīmijas ieskaišu jautājumi un uzdevumi vidusskolai. V. Legzdiņas redakcijā. - Rīga: Zvaigzne, 1994. - 96 lpp.

Горский М. В. Использование алгоритмических предписаний при обучении школьников решению расчётных задач по химии. – Daugavpils: Saule, 1994. – 60 lpp.

Āriņa J.Pļavniece A. Patstāvīgie darbi organiskajā ķīmijā, 3. - Rīga: Zvaigzne, 1993. - 155 lpp.

Āriņa J.Pļavniece A. Patstāvīgie darbi neorganiskajā ķīmijā, 2. - Rīga: Zvaigzne, 1990. - 106 lpp.

Āriņa J., Pļavniece A. Patstāvīgie darbi neorganiskajā ķīmijā, 1. - Rīga: Zvaigzne, 1988. - 103 lpp.

Bergmanis U., Nātra E. Ķīmijas uzdevumi un vingrinājumi 7. un 8. klasei. Trešais, pārstrādātais izdevums. - Rīga: Zvaigzne, 1988. - 189 lpp. 

Bergmanis U., Nātra E. Ķīmijas uzdevumi un vingrinājumi 9.-11. klasei. - Rīga: Zvaigzne, 1986. - 134 lpp.

Bergmanis U., Nātra E. Ķīmijas uzdevumi un vingrinājumi 7. un 8. klasei. - Rīga: Zvaigzne, 1985. - 115 lpp. 

Egle U. Didaktiskie materiāli ķīmijā 9.-11. klasei. Ieskaires kontroldarbu uzdevumi. - Rīga: Zvaigzne, 1985. - 62 lpp.

Egle U. Didaktiskie materiāli ķīmijā 7. un 8. klasei. Ieskaires kontroldarbu uzdevumi. - Rīga: Zvaigzne, 1984. - 48 lpp.

Rumba G. Uzdevumi ķīmias olimpiādēs. - Rīga: Zvaigzne, 1984. - 130 lpp.

Egle U. Ķīmijas uzdevumu risināšanas metodika. - Rīga: Republikāniskais skolotāju kvalifikācijas celšanas institūts, 1979. - 62 lpp.

Rumba G. Uzdevumi ķīmias olimpiādēs. - Rīga: Zvaigzne, 1979. - 163 lpp.

Goldfarbs J., Hodakovs J. Ķīmijas uzdevumu un vingrinājumu krājums vidusskolām. - Rīga: Zvaigzne, 1976. - 208 lpp.

Egle U. Ķīmijas kontroldarbu uzdevumi un metodiskie norādījumi ķīmijas uzdevumu risināšanā. - Rīga: Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitāte. Sagatavošanas kursi, 1975. - 39 lpp.

Benke A., Jansons J. Organiskā ķīmija: Didaktiskie materiāli skolēnu patstāvīgajam darbam. - Rīga: Tehniskās izglītības Valsts komitejas Republikaniskais mācību metodiskais kabinets, 1974. - 152 lpp.

Trepšs I. Ķīmijas uzdevumi un vingrinājumi 7.-11. klasei. II izdevums. - Rīga, Zvaigzne, 1974. - 231 lpp.  

Trepšs I. Diferencēti ķīmijas uzdevumi un vingrinājumi 7.-11. klasei. - Rīga: Zvaigzne, 1973. - 173 lpp.

Rudzītis G., Feldmanis F. Didaktiski materiāli neorganiskajā ķīmijā neklātniekiem. - Jelgava: Jelgavas rajona Tautas izglītības nodaļas metodiskais kabinets, 1972. - 111 lpp.

Trepšs I. Ķīmijas uzdevumi un vingrinājumi 7.-11. klasei. Rīga: Zvaigzne, 1972. - 231 lpp.

Vasjučenko S. Ķīmijas uzdevumu un vingrinājumu krājums. - Rīga: Zvaigzne, 1970. - 142 lpp.

Homčenko G. Ķīmija: mācību līdzeklis augstskolu reflektantiem / tulkoja L. Neilande, S. Ozols. - Rīga, Zvaigzne, 1967. - 302 lpp.

Goldfarbs J., Smorgonskis L. Ķīmijas uzdevumi un vingrinājumi vidusskolām. - Rīga: Latvijas Valsts idevniecība, 1958. - 124 lpp.

Goldfarbs J.L., Smorgonskis L.M. Uzdevumi un vingrinājumi ķīmijā. Vidusskolas 7.-10. klasei. Redaktors S. Hillers. - Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1947. - 134 lpp.

 

Apkopojis Mihails Gorskis

Trešdiena, 01 augusts 2012 20:14

Darba burtnīcas

Uzrakstīja

Brangule A., Reinholde A. Pēti un eksperimentē. Laboratorijas darbi ķīmijā 11. klasei. - Lielvārde: Lielvārds, 2012. - 80 lpp.

Brangule A., Reinholde A. Pēti un eksperimentē. Laboratorijas darbi ķīmjā 10. klasei. - Lielvārde: Lielvārds, 2011. - 80 lpp.

Gaidule A. No atoma līdz ķīmiskam savienojumam. Darba burtnīca vidusskolai. - Rīga: Gertrūdes druka, 2010. - 38 lpp.

Mironoviča A. Ķīmija pamatskolai. Mācību līdzeklis. 4. daļa. - Rīga: RaKa, 2010. - 96 lpp.

Kuklis J. Ķīmijas burtnīca 8. klasei. – R.: Zvaigzne ABC, 2009. – 90 lpp.

Mironoviča A. Ķīmija pamatskolai. Mācību līdzeklis. 3. daļa. – R.: RaKa, 2009. – 88 lpp.

Mironoviča A. Ķīmija pamatskolai. Mācību līdzeklis. 2. daļa. – R.: RaKa, 2009. – 112 lpp.

Mironoviča A. Ķīmija pamatskolai. Mācību līdzeklis. 1. daļa. – R.: RaKa, 2008. – 112 lpp.

Mironoviča A. Ķīmija 9. klasei. Darba burtnīca. – R.: RaKa, 2004. – 140 lpp.

Šmite A. Ķīmijas burtnīca 8. klasei. – R.: Rasa ABC, 2004. – 72 lpp.

Mironoviča A. Ķīmija 8. klasei. Darba burtnīca. – R.: RaKa, 2003. – 128 lpp.

Šmite A., Bergmanis U. Ķīmijas burtnīca 9. klasei. Neorganisko vielu klases. – R.: Rasa ABC, 2002. – 80 lpp.

Liepiņš E. Pastāvīgie darbi ķīmijā pamatskolai 9. klasei. – R.: Mācību grāmata, 1997. – 52 lpp.

Liepiņš E. Pastāvīgie darbi ķīmijā pamatskolai 8. klasei. – R.: Mācību grāmata, 1997. – 48 lpp.

Šmite A. Ķīmijas burtnīca pamatskolām. 1. daļa. – Lielvārde: Lielvārds, 1994. – 72 lpp.

 

Apkopojis Mihails Gorskis

Trešdiena, 01 augusts 2012 20:13

Mācību grāmatas (-1945.)

Uzrakstīja

Gustavs P. Ķīmija. Humanitāro, klasisko un praktisko ģimnaziju kurss. 4. iespiedums. - Rīga: Valters un Rapa, 1940. - 172 lpp.

Traubergs J. Ķīmija. Humanitāro, klasisko un sieviešu ģimnāziju kurss. - Rīga: Latvijas vidusskolu skolotāju kooperatīvs, 1939. - 184 lpp.

Gustavs P. Ķīmija. Neorganiskā un organiskā. 3. izdevums - Rīga: Valters un Rapa, 1938. - 217 lpp.

Liepiņš R. Ķīmija. Ģimnazijas kurss. Trešais, 1935. gadā pārstrādātām programmām pieskaņots iespiedums. - Rīga: Latvijas skolotāju kooperātiva izdevums, 1938. - 208 lpp.

Mālkalns V. Ķīmija ģimnazijām. - Rīga: Latvijas vidusskolu skolotāju kooperātīvs, 1938. - 175 lpp.

Mālkalns V. Neorganiskā ķīmija arodskolām. - Rīga: Latvijas vidusskolu skolotāju kooperātīvs, 1938. - 175 lpp. - 282 lpp.

Vanags G. Organiskā ķīmija. Trešais izdevums, pieskaņots 1935. g. reālģimnaziju programmām. - Rīga: A. Gulbis, 1937. - 178 lpp.

Adamovičs Fr., Bērziņš J. Dabas mācība un lauksaimniecība. Pamatskolas 4. klases kurss. - Rīga: Valters un Rapa, 1936. - 126 lpp.

Gustavs P. Ķīmija. Neorganiskā un organiskā. 2. izdevums. - Rīga: Valters un Rapa, 1936. - 223 lpp.

Ozoliņš R. Organiskā ķīmija. Komercskolām un ģimnāzijām. - Rīga: A. Gulbis, 1936. - 133 lpp. 

Rācenis J. Dabas mācība un lauksaimniecība pamatskolām. IV kl. kurss. - Rīga: A. Gulbis, 1936. - 119 lpp.

Zapoļskis A. Ievads ķīmijā. Mācību grāmata mājturības skolām un divgadīgo lauksaimniecības skolu majturības nodaļām. - Rīga: Lauksaimniecības pārvalde, 1935. - 124 lpp.

Liepiņš R. Dabas mācība. Pamatskolas 5. kl. Ķīmija. 3. izdevums. - Rīga: Latv. skolotāju koop., 1933. - 72 lpp.

Malkalns V. Neorganiskā ķīmija. - Rīga: Latv. skolotāju koop., 1933. - 332 lpp.

Gustavs P. Ķīmija. Neorganiskā un organiskā. Saīsināts kurss. - Rīga: Valters un Rapa, 1932. - 203 lpp.

Mazurs E. Ķīmija ģimnāzijām. - Rīga: Valters un Rapa, 1932. - 175 lpp.

Vanags G. Neorganiskā ķīmija. Skolām un pašmācībai. Otrs pārstrādāts iespiedums. - Rīga: A. Gulbis, 1932. - 301 lpp.

Adamovičs Fr. Nedzīvā daba. 2. daļa. V. un VI. pamatskolu klasei. Ceturtais iespiedums. - Rīga: Valters un Rapa, 1931. - 120 lpp.

Liepiņš R. Dabas mācība. 3. daļa. Ķīmijas pamatskolas 5. kl. 2. izdevums. - Rīga: Kultūras Balss, 1930. - 72 lpp.

Liepiņš R. Ķīmija. Neorganiskās un organiskās ķīmijas elementārie pamatjēdzieni. Ģimnāzijas un praktiskās ģimnāzijas kurss. 1.kl. 2. izdevums. - Rīga: Kultūras Balss, 1930. - 143 lpp.

Gustavs P. Ķīmijas pamatjēdzieni. Mācību grāmata skolai un pašmācībai. 1. daļa. Neorganiskā ķīmija. 4. izdevums. - Rīga: Valters un Rapa, 1929. - 276 lpp.

Liepiņš R. Ķīmija. Neorganiskās un organiskās ķīmijas elementarie pamatjēdzieni. Ģimnazijas un praktiskās ģimnazijas kurss (1. klase). Pēc jaunām 1928. g. programmām. - Rīga: Kultūras Balss, 1928. - 144 lpp. 

Rācens J. Dabas stāsti pamatskolai. 1. d. Nedzīvā daba. - Rīga: A. Gulbis, 1928. - 79 lpp.

Gustavs P. Ķīmijas pamatjēdzieni. Mācību grāmata skolai un pašmācībai. 1. daļa. Neorganiskā ķīmija. 3. izdevums. - Rīga: Valters un Rapa, 1926. - 276 lpp.

Ivanovskis J. Ķīmija pamatskolām. Otrs pārlabots izdevums. - Rīga: Latvijas skolotāju kooperatīva apgādība, 1926. - 96 lpp.

Kukulesko I.M. Neorganiskās un organiskās ķīmijas kurss. 3. izdevums. - Cēsis-Valmiera: Dūnis, 1926. - 336 lpp.

Liepiņš R. Dabas mācība III. Ķīmija. Pamatskolas kurss. - Rīga: Kultūras Balss, 1926. - 96 lpp.

Vanags G. Ķīmija pamatskolām. V. klases kurss. - Rīga: A. Gulbja apgādība, 1926. - 76 lpp.

Ādamsons K. Dabas mācība. Ķīmijas pamatjēdzieni: Mācības grāmata iesācējiem. - Rīga: Kulturas Balss, 1925. - 214 lpp.

Gustavs P. Ķīmijas pamatjēdzieni. 1. daļa. Neorganiskā ķīmija. 2. izdevums. - Rīga: Valters un Rapa, 1925. - 275 lpp.

Gustavs P. Ķīmijas pamatjēdzieni. 2. daļa. Organiskā ķīmija. - Rīga: Valters un Rapa, 1925. - 156 lpp.

Ivanovskis J. Ķīmija pamatskolām. - Rīga: Latv. skolotāju koop., 1925. - 96 lpp.

Rācens M. Ķīmija vidusskolām un pašmācībai. Otrais posms: metāli. - Rīga: Gulbis, 1925. - 112 lpp.

Vanags G. Neorganiskā ķīmija. Pašmacībai un skolām. - Rīga: Skola mājā, 1925. - 304 lpp.

Vanags G. Organiskā ķīmija iesācējiem. 2. izdevums. - Rīga: Gulbis, 1925. - 190 lpp.

Rācens M. Ķīmija. Vidusskolām un pašmācībai. Pirmais posms: metaloidi. - Rīga: A. Gulbis, 1924. - 208 lpp.

Vītoliņš H. Ķīmija vidus un arodu skolām. 2. daļa. Organiskā ķīmija. - Cēsis-Rīga: O. Jēpe, 1924. - 216 lpp.

Adamovičs Fr. Nedzīvā daba. I. daļa. Pirmās ziņas no mineraloģijas, fizikas un ķīmijas. - Rīga: Valters un Rapa, 1923. - 104 lpp.

Gustavs P. Ķīmijas pamatjēdzieni. Mācības grāmata skolām un pašmacībai. 1. daļa. Neorganiskā ķīmija. - Rīga: Valters un Rapa, 1923. - 297 lpp.

Кукулеско И.М. Элементарный курс химии. Для средних учебных заведений. Изд. 3-е. - Рига: Гликсман, 1923. - 217 с.

Adamovičs Fr. Nedzīvā daba. I. daļa. Pirmās ziņas no mineraloģijas, fizikas un ķīmijas. - Rīga: Valters un Rapa, 1922. - 85 lpp.

Liepiņš R. Nedzīvā daba. Dabas mācība I. Pamatskolas trešam un ceturtam mācības gadam. Otrs pārlabots izdevums. - Rīga: Kultūras Balss, 1922. - 145 lpp.

Šillers E. Nedzīvā daba. Pamatjēdzieni no fizikas, ķīmijas un mineraloģijas. - Cēsis: O. Jēpes apgādiens, 1922. - 121 lpp.

Ostvalds V. Ievads ķīmijā. - Rīga: Kultūras Balss, 1922. - 332 lpp.

Vanags G. Organiskā ķīmija iesācējiem. - Rīga: Gulbis, 1922. - 150 lpp.

Vītoliņš H. Ķimija vidus un arodu skolām. I. daļa. Neorganiskā ķīmija. Cēsis-Rīga: O. Jēpes apgādiens, 1922. - 162 lpp.

Лепин Р.Я. Неживая природа. Природоведение. Ч. 1. - Рига: Природа, 1922. - 138 с.

Šillers E. Nedzīvā daba. Pamatjēdzieni no fizikas, ķīmijas un mineraloģijas. - Cēsis: O. Jēpes apgādiens, 1921. - 104 lpp.

Udris J. Doba un jos parodibas. Školom. Nedzeiva doba. - Reiga: J. Rozes apgodiba, 1921. - 50 lpp.

Uļjaninskis W. Nedsihwā daba. - Maskawa: Tautas isglihtibas komisariata naz masakumu isgl. nodaļa. Latweeschu apakschnodaļas isdewums, 1921. - 124 lpp. 

Udris J. Daba un viņas paradibas. Nedzivā daba. - Riga: J. Rozes gramattirgotavas apgadiba, 1920. - 66 lpp.

Kukulesko J.M. Ķimijas kurss. - Zehsis-Walmeera: K. Duhnis, 1920.- 175 lpp.

Jessens A. Stāsti par dabu. Skolam un pašmācibai. 1. daļa. Nedzīvā daba. Sastādijis pēc H. Ferbenksa A. Jessens. - Rīga: A. Jessens, b.g. - 95 lpp.

Ostvalds V. Ķīmijas skola. 2. daļa. Svarīgāko pamatvielu un savienojumu ķīmija. - Rīga, 1909. - 112 lpp.

Ostvalds V. Ķīmijas skola. 1. daļa. - Rīga, 1907. - 212 lpp.

Rosko H. Ķīmija. - Rīga: Latviešu biedrības Derīgu grāmatu nodaļas izdevums, 1895. - 102 lpp.

Kunders J. Dabas stāstu vadonis priekš latviešu pagasta skolām un draudžu skolu apakšklasēm. - Rīga-Tērbata: Šnakenburgs, 1886. - 97 lpp.

Bankins J. Īsa fizika jeb dabas mācība ar kādu mazumu iz ķīmijas. Priekš draudžu skolām. - Jelgava: Stefenhāgens, 1880. - 64 lpp.

 

Apkopojis Mihails Gorskis

2 lapa no 2
Aktīvā pozīcija: Sākumlapa Ķīmijas jaunumi Mācību un metodiskā literatūra