Ķīmijas jaunumi
Ķīmijas jaunumi

Ķīmijas jaunumi (5)

Eiropas Komisijas (EK) kuluāros ir sagatavota regula, kas nosaka ugunsdzēšanas aparātu ražošanas un lietošanas pilnīgu aizliegumu. Regulu plānots ieviest no 2015. gada 1. aprīļa. Tātad mums vēl ir gads, lai pielāgotos un sagatavotos dzīvei jaunos apstākļos.

Zinātnes vēsturē ir daudz piemēru, kad ievērojami atklājumi tiek izdarīti it kā nejauši. Taču pētot katru šādu gadījumu, nākas atzīt, ka nekā nejauša tur nav un visa pamatā ir neatlaidīgs prāta un roku darbs. Jaunatklājums, par kuru pavēstīts zemāk, tika patentēts pirms nedēļas. Šodien, nu, ir pienācis laiks izstāstīt par vēl vienu sasniegumu, ko veikuši Daugavpils Universitātes organiskās sintēzes speciālisti kopā ar Latvijas Universitātes Mugurkaulnieku sistemātikas laboratorijas (MSL) pētniekiem.

Svētdiena, 05 augusts 2012 11:48

Pieprāsam novērst draudus!

Uzrakstīja

Pēdējā laikā vides pētnieki ir atklājuši, ka mūsu ūdensvada sistēmas ir stipri piesārņotas ar kādu cilvēkam ļoti bīstamu ķīmisko reaģentu. Situāciju sarežģītāku padara tas, ka šim ķīmiskajam reaģentam nav krāsas, smaržas un tas viegli šķīst. Mūsu valdība līdz šim nav izdarījusi absolūti neko, lai sāktu kaut minimāli regulēt šo ārkārtīgi bīstamo cilvēku saindēšanu, kaut ierobežot šīs vielas patēriņu. Tas turpinās jau vairākus gadu desmitus! Minētais reaģents ir dihidrogēnmonoksīds (DHMO) (angl. – dihydrogenmonoxide; kr. – дигидрогенмоноксид).

Pētnieciskā pieeja mācību procesā pakāpeniski «ieiet dzīvē» un nu jau sāk dot ievērojamus un taustāmus rezultātus. Kā jau vairakkārt tika ziņots, NASA astronautiem nesen izdevās eksperimentāli pieradīt, kā uz Marsa ir atrodams dzidrs krāna ūdens. Arī Latvijā šim atklājumam tika pievērsta vērīga uzmanība.

Svētdiena, 05 augusts 2012 12:03

Sensacionāls Latvijas ķīmiķu izgudrojums!

Uzrakstīja

Jau trešo gadu Daugavpils Universitātes (DU) ķīmiķi sadarbībā ar Latvijas Universitātes Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūtu realizē ESF atbalstītu projektu «Starpdisciplinārās zinātniskās grupas izveidošana jaunu fluorescento materiālu un metožu izstrādei un ieviešanai» [1].

Aktīvā pozīcija: Sākumlapa Ķīmijas jaunumi Ķīmijas jaunumi