Ķīmijas jaunumi
Ķīmijas moduļa mācību priekšmeti

Ķīmijas moduļa mācību priekšmeti (8)

Trešdiena, 22 augusts 2012 14:28

Pedagoģiskā prakse

Uzrakstīja

Pedagoģisko praksi Daugavpils Universitātē (DU) organizē saskaņā ar «Noteikumiem par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu» (LR Ministru Kabineta noteikumi Nr. 481, 20.11.2001.), Pedagogu izglītības studiju programmu pedagoģiskās prakses nolikumu, Nolikumu par studijām DU un citiem normatīvajiem dokumentiem.

Pedagoģiskā prakse ir profesionālās maģistra studiju programmas «Vidējās izglītības skolotājs» obligāta sastāvdaļa. Pedagoģiskās prakses mērķis ir sagatavot kvalificētu un radošu skolotāju, veicinot studenta teorētisko zināšanu saikni ar praktisko darbību un attīstot viņa pedagoģisko kompetenci.

Aktīvā pozīcija: Sākumlapa Ķīmijas jaunumi Ķīmijas moduļa mācību priekšmeti