Ķīmijas jaunumi
Mihails Gorskis

Mihails Gorskis

Projekta vadītājs un zinātniskais redaktors

Mājas lapas adrese: www.kimijas-sk.lv E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Otrdiena, 08 aprīlis 2014 18:04

CD un DVD ar izziņas un mācību materiāliem

Ķīmija 10. klasei. Interaktīvs mācību materiāls. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2017.

Ķīmija 9. klasei. Interaktīvs mācību materiāls. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2016.

Ķīmija 8. klasei. Interaktīvs mācību materiāls. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2014.

Vielas. Mazā interaktīvā enciklopēdija. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2014.

Kakse V. Ķīmija vidusskolai: Skolotāja grāmata. - Lielvārde: Lielvārds.

 

Apkopojis Mihails Gorskis

Trešdiena, 01 augusts 2012 20:13

Mācību grāmatas (1945.-)

Brangule A., Namsone D. Ķīmija 9. klasei. - Lielvārde: Lielvārds, 2014. - 76 lpp.

Drille M., Kakse V. Ķīmija 9. klasei. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2014. - 160 lpp.

Brangule A., Namsone D. Ķīmija 8. klasei. - Lielvārde: Lielvārds, 2013. - 160 lpp.

Drille M., Kakse V. Ķīmija 8. klasei. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2013. - 160 lpp.

Kaksis Ā., Kakse V. Ķīmija 12. klasei. - Lielvārde: Lielvārds, 2011. - 160 lpp.

Kaksis Ā., Bergmanis U., Kakse V. Ķīmija 11. klasei. - Lielvārde: Lielvārds, 2010. - 160 lpp.

Kaksis Ā. Ķīmija 10. klasei. – Lelvārde: Lielvārds, 2009. – 160 lpp.

Rudzītis G., Gorskis M. Vispārīgā ķīmija vidusskolai. – R.: Zvaigzne ABC, 2005. – 184 lpp.

Rudzītis G., Feldmanis F. Neorganiskā ķīmija vidusskolai. – R.: Zvaigzne ABC, 2003. – 232 lpp.

Jansons E. Ķīmija 8. un 9. klasei. Ceturtais pārstrādātais un papildinātais izdevums. - Rīga: Rasa ABC, 2002. - 212 lpp.

Рудзитис Г., Фелдманис Ф. Химия для основной школы. Перевод с латышского М. В. Горского. – R.: Zvaigzne ABC, 2002. – 216 c.

Jansons E. Vispārīgā ķīmija vidusskolai. – R.: Zvaigzne ABC, 2001. – 200 lpp.

Намсоне Д. Органическая химия для средней школы. Перевод с латышского М. В. Горского. – R.: Zvaigzne ABC, 2001. – 326 c.

Rudzītis G., Feldmanis G. Ķīmija pamatskolai. - R.: Zvaigzne ABC, 2000. – 216 lpp.

Drille M. Ķīmija 8. un 9. klasei ar ievirzi vides izglītībā. – R.: Rasa ABC, 1999. – 152 lpp.

Jansons E. Ķīmija 8. un 9. klasei. Trešais pārstrādātais un papildinātais izdevums. – R.: Rasa ABC, 1999. – 200 lpp.

Jansons E. Ķīmija 8. un 9. klasei. – Aizkraukle: Krauklis, 1998. – 196 lpp.

Namsone D. Organiskā ķīmija vidusskolai. – R.: Zvaigzne ABC, 1998. – 312 lpp.

Buiva A. Vispārīgā ķīmija vidusskolām. – R.: Zvaigzne ABC, 1997. – 232 lpp.

Kamzole L., Kampars V., Blūms A. Ķīmija: Profilkurss 11. klasei. – Aizkraukle: Krauklītis, 1997. – 184 lpp.

Bergmanis U. Neorganiskā ķīmija vidusskolām. – Lielvārde: Lielvārds, 1996. – 232 lpp.

Cēdere D., Logins J. Organiskā ķīmija ar ievirzi bioķīmijā: Profilkurss ar izvēles kursu bioķīmijā. – R.: Zvaigzne ABC, 1996. – 385 lpp.

Rauhvargers A. Vispārīgā ķīmija. – R.: Zinātne, 1996. – 383 lpp.

Ozols S., Liepiņš E. Ķīmija pamatskolām. Trešais papildinātais izdevums. – R.: Zinātne, 1996. – 240 lpp.

Озолс С., Лиепиньш Э. Химия для основной школы. Перевод с латышского Г. Резвой. – R.: Mācību grāmata, 1996. – 289 c.

Buiva A. Vispārīgā ķīmija vidusskolām. – R.: Zvaigzne ABC, 1995. – 230 lpp.

Buiva A. Vispārīgā ķīmija. 2. daļa. - Rīga: IM, 1994. - 170 lpp.

Jansons E. Ķīmija pamatskolām. 1. daļa. – Lielvārde: Lielvārds, 1994. – 160 lpp.

Jansons E. Ķīmija pamatskolām. 2. daļa. – Lielvārde: Lielvārds, 1994. – 176 lpp.

Kamzole L., Brunere V., Blūms A. Ķīmija: Profilkurss 10. klasei. – Lielvārde: Lielvārds, 1994. – 180 lpp.

Ozols S., Liepiņš E. Ķīmija pamatskolām. – R.: Zinātne, 1994. – 236 lpp.

Озолс С., Лиепиньш Э. Химия. II. Экспериментальный учебник для основной школы. Перевод с латышского Н. Соколовой. - Рига: Мацибу грамата, 1994. - 97 с.

Buiva A. Vispārīgā ķīmija. 1. daļa. – Rīga: IM, 1993. – 72 lpp.

Pelnika L. Šķīdumi. Elektrolītiskā disociācija. Mācību palīglīdzeklis. - Rīga: LR IM, 1993. - 51 lpp.

Озолс С., Лиепиньш Э. Химия 1. Экспериментальный учебник для основной школы. Перевод с латышского Н. Соколовой. - Рига: Мацибу грамата, 1993. - 64 с. 

Ozols S., Liepiņš E. Ķīmija pamatskolām. 2. daļa. – R.: Grāmata, 1992. – 122 lpp.

Šmite A., Andersons J. Ievads organiskajā ķīmijā un bioķīmijā. – R.: Grāmata, 1992. – 104 lpp.

Ozols S., Liepiņš E. Ķīmija pamatskolām. 1. daļa. – R.: Grāmata, 1991. – 52 lpp.

Rudzītis G., Feldmanis F. Neorganiskā ķīmija 8.-9. klasei. - Rīga: Zvaigzne, 1990. - 349 lpp.

Feldmanis F., Rudzītis G. Vispārīgās ķīmijas pamati 12. kl. – R.: Zvaigzne, 1990. – 100 lpp.

Feldmanis F., Rudzītis G. Organiskā ķīmija. Papildmateriāls mācību grāmatai vidusskolām "Organiskā ķīmija". - Rīga: Zvaigzne, 1989. - 54 lpp.

Rudzītis G., Feldmanis F. Neorganiskā ķīmija 9. un 10 klasei. Otrais, pārstrādātais izdevums. - Rīga: Zvaigzne, 1987. - 230 lpp.

Rudzītis G., Feldmanis G. Neorganiskā ķīmija 7. un 8. klasei. 2. izdevums. - Rīga: Zvaigzne, 1986. - 296 lpp.

Rudzītis G., Feldmanis F. Neorganiskā ķīmija 9. un 10. klasei. - Riga: Zvaigzne, 1983. - 207 lpp.

Hodakovs J., Epšteins D., Gloriozovs P. Neorganiskā ķīmija 7. un 8. kl. III. izdevums. - Rīga: Zvaigzne, 1981. - 268 lpp.

Rudzītis G., Feldmanis F. Neorganiskā ķīmija. Trešais, papildinātais izdevums. - Rīga: Zvaigzne, 1981. - 460 lpp.

Rudzītis G., Feldmanis F. Neorganiskā ķīmija. - Rīga: Zvaigzne, 1977. - 464 lpp.

Hodakovs J.Epšteins D.Gloriozovs P. Neorganiskā ķīmija 8. klasei. - Rīga: Zvaigzne, 1973. - 150 lpp.

Hodakovs J., Epšteins D., Gloriozovs P. Neorganiskā ķīmija 7. klasei. - Rīga: Zvaigzne, 1970. - 126 lpp.

Hodakovs J., Epšteins D., Gloriozovs P. Neorganiskā ķīmija 8. klasei. - Rīga: Zvaigzne, 1970. - 150. lpp.

Trepšs I. Ķīmijas teorētiskie pamatjautājumi 9.-11. klasei. - Rīga: Zvaigzne, 1969. - 104 lpp.

Rudzītis G. Ķīmija. - Rīga: Zvaigzne, 1968. - 300 lpp.

Feldmanis F. Ķīmija 7. un 8. klasei. - Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1963. - 214 lpp.

Vasjučenko S. Ķīmija tehnikumiem. - Rīga: Latvijas valsts izdevniecība, 1963. - 358 lpp.

Hodakovs J.V., Cvetkovs L.A., Šapovalenko S.G., Epšteins D.A. Ķīmija vidusskolu IX-XI klasei. - Rīga: Latvijas valsts izdevniecība, 1962. - 424 lpp. 

Feldmanis F. Ķīmija 8. klasei. - Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1960. - 184 lpp.

Gļinka N. Vispārīgā ķīmija. - Rīga: LVA, 1959. - 338 lpp.

Chodakovs J.V., Cvetkovs L.A., Šapovalenko S.G., Epšteins D.A. Ķīmija vidusskolu VIII un IX klasei. Tulkojis F. Feldmanis. - Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1958. - 198 lpp.

Kirjuškins D. Ķīmia VII klasei. - Rīga: Latvijas valsts izdevniecība, 1956. - 103 lpp.

Ļevčenko V., Ivancova M., Solovjovs N., Feldts V. Ķīmija. Mācību grāmata vidusskolu 8.-11. klasei. Tulkojis F. Feldmanis. - Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1956. - 416 lpp.

Ļevčenko V., Ivancova M., Solovjovs N., Feldts V. Ķīmija. Mācību grāmata vidusskolu 8.-11. klasei. - Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1953. - 416 lpp.

Vaļkovs F. Ķīmijas kurss: mācību grāmata pedagoģijas skolām. Tulkoja A. Veinbergs, F. Feldmanis. - Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1952. - 175 lpp.

Kirjuškins D. Ķīmija. Mācības grāmata septiņgadīgo skolu un vidusskolu septītajai klasei. - Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1950. - 126 lpp.

Ļevčenko V., Ivancova M., Solovjovs N., Feldts V. Ķīmija. Mācību grāmata vidusskolu 8.-10. klasei. - Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1950. - 479 lpp.

Skatkins M.N. Nedzīvā daba. Mācību grāmata pamatskolas IV klasei. Tulkojis J. Rācenis. - Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1948. - 192 lpp.

Verchovskis V.N. Neorganiskā ķīmija. 1. daļa. Mācību grāmata vidusskolu un 7-gadīgo skolu 7. kasei. Redaktors. S. Hillers. - Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1947. - 96 lpp.

Verchovskis V.N., Goldfarbs J.L., Smorgonskis L.M. Organiskā ķīmija. Vidusskolas 10. klases kurss. - Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1947. - 168 lpp.

Verchovskis V.N. Neorganiskā ķīmija. I daļa. Mācības grāmata vidusskolai. Tulkojusi E. Liepiņa. Rediģējis J. Ivanovskis. - Rīga: Grāmatu apgāds, 1946. - 112 lpp.

Verchovskis V.N., Goldfarbs J.L., Smorgonskis L.M. Organiskā ķīmija. Vidusskolas 10. klases kurss. - Rīga: VAPP grāmatu apgāds, 1946.

Verchovskis V.N. Neorganiskā ķīmija. 2. daļa. Mācību grāmata vidusskolai. - Rīga: VAPP grāmatu apgāds, 1945. - 287 lpp.

 

Apkopojis Mihails Gorskis 

Горский М.В. Основные классы неорганических веществ. - Рига: Республиканский институт усовершенствования учителей Министерства просвещения Латвийской ССР, 1989. - 54 с.

Rudzītis G., Feldmanis F. Ķīmija 7. un 8. klasē. Palīglīdzeklis skolotājiem. - Rīga: Zvaigzne, 1985. - 88 lpp.

Trepšs I. Fakultatīvās nodarbības ķīmijā. Grām.: Fakultatīvās nodarbības fizikā, ķīmijā un matemātikā. - Rīga: Zvaigzne,1976. - 34.-48. lpp.

Egle U. Dialektiski-materiālistiskā pasaules uzskata veidošana, mācot ķīmiju: metodiski materiāli. - Rīga: LPSR IM Republikāniskais skolotāju kvalifikācijas celšanas institūts, 1975. - 58 lpp.

Тыльдсепп А. А. Методы исследования в методике обучения химии. - Рига: Республиканский институт усовершенствования учителей Министерства просвещения Латвийской ССР, 1975. - 45 с.

Fakultatīvās nodarbības politehniskā cikla priekšmetos. Metodisku rakstu krājums. - Rīga: Zvaigzne, 1973. - 154 lpp.  

Kamzole L. Ķīmiskās saites mācīšana astoņgadīgajās un vidusskolās. - Rīga: Latvijas PSR Izglītības ministrijas Skolotāju kvalifikācijas celšanas institūts, 1972. - 78 lpp.

Feldmanis F., Rudzītis G. Atomu uzbūve: Jelgavas rajona Tautas izglītības nodaļas metodiskais kabinets, 1971. - 45 lpp.

Neimanis E. Ķīmijas mācīšanas izaugsme. Grām.: Skolas un pedagoģiskās domas attīstība Padomju Latvijā. - Rīgs: Zvaigzne, 1969. - 200.-209. lpp.

Trepšs I. Ķīmijas teorētiskie pamatjautājumi: 9.-11. klasei. - Rīga: Zvaigzne, 1969. - 102 lpp.

Ķīmija: Sistēmatiskā ķīmijas kursa papildu jautājumi un nodaļas. Grām.: Programmas fakultatīvajām nodarbībām. R.: Zvaigzne, 1968. - 120.-142. lpp.

Ozols S., Bergmanis U.  Elektrolītiskās disociācijas teorijas mācīšanas metodika. Nemetālu mācīšanas metodika (halogēni, sērs). - Rīga: Latvijas PSR Skolotāju kvalifikācijas celšanas institūts, 1968. - 180 lpp.

Šķēle V. Ķīmijas kursa atkārtošana XI un XII klasē. Padomju Latvijas skola, 1950, Nr. 4. - 76.-82. lpp.

Ķīmija skolā: Metodisku rakstu krājums. - Rīga, Latvijas valsts izdevniecība, 1947. - 75 lpp.

 

Apkopojis Mihails Gorskis

Otrdiena, 04 marts 2014 22:59

Metodiskie materiāli skolotājiem (-1944.)

Reiziņš E. Kā kārtojama dabas zinību mācīšana Rīgā? Latvijas Skola, 1940., Nr 7. - 738.-740. lpp.

Bumbērs A. Skolas mācības grāmata. Latvijas Skola, 1939., Nr. 4. - 413.-417. lpp.

Kešāns A. Ķīmija mūsu vidusskolās. Latvijas Skola, 1939., Nr. 1. - 76.-78. lpp

Apinis A. Dabas mācības attīstība, metodika un grāmatas latviešu skolās līdz 1890. gadam. Daba un Zinātne, 1936, 6: 167.-174. lpp.; 1937, 1: 1.-5. lpp. 

Kupčs P. Aktīvā mācīšanās. Izglītības Ministrijas Mēnešraksts, 1936, 7/8. - 22.-29. lpp.

Kupčs P. Dabas mācība kā mācību priekšmets dažādos laikos. Grām.: Dabas mācības un lauksaimniecības metodikas konspekts. - Rīga: Valters un Rapa, 1936. - 28.-44. lpp.

Kupčs P. Dabas mācības stundas gaita. Grām: Dabas mācības un lauksaimniecības metodikas konspekts. - Rīga: Valters un Rapa, 1936. - 98.-102. lpp.

Greste J. Skolēnu referāti. Grām.: Dabas mācības metodika. Metodiskie norādījumi un materiāli dabas mācības pasniegšanai. - Rīga: Valters un Rapa, 1931. - 112.-126. lpp.

Ģirupnieks J. Dabas zinību mācīšanas pamati. Grām.: Dabas mācības metodika. Metodiskie norādījumi un materiāli dabas mācības pasniegšanai. - Rīga: Valters un Rapa, 1931. - 25.-94. lpp.

Mežsēts J. Sekmju novērtēšana dabas zinībās. Grām.: Dabas mācības metodika. Metodiskie norādījumi un materiāli dabas mācības pasniegšanai. - Rīga: Valters un Rapa, 1931. - 127.-146. lpp.

Rītiņa E. Dabas mācība skolā. Izglītība, 1909, 51.-59., 120.-126. lpp.

Dermanis V. Dabas zinības tautskolās. Paidagoģisks kalendars skolotājiem un vecākiem 1899. gadam. Bauska, 1898., 34.-42. lpp.

Valdemars Kr. Kr. Valdemāra raksti. 1. sējums. Priekšvārdi. / Raksti latviešu valodā par sabiedriskiem jautājumiem. / Bibliogrāfiskas piezīmes. R.: Latv. Univ. Studentu padomes grāmatnīcas apgāds, 1936, 143.-151. lpp.

Veselības grāmata, Latviešu Bērniem par mācību sarakstīta. Jelgavā: J. W. Steffenhagen, 1795, 3.-5. lpp.

 

Apkopojis Mihails Gorskis

Trešdiena, 05 februāris 2014 12:46

Metodiskie materiāli skolotājiem (1991.-)

Oliņa Z., Namsone D., France I. u.c. Mācīšanās lietpratībai. - Rīga: LU Apgāds, 2018. - 263 lpp.

Reinholde A., Cābelis A. Diagnosticējošā laboratorijas darba ķīmijā un fizikā 11. klasē rezultāti 2016./2017. mācību gadā. Metodiskais materiāls. – Rīga: VISC, 2017. – 9 lpp.

Ķīmijas klade ar pielikumu. Roberts Akermanis / Sastādītāja Aiga Jaunskalže; tekstu autores: Inguna Aleksandroviča, Aiga Jaunskalže, Dace Namsone. Liepāja: Liepājas novada fonds, 2016. - 236 lpp.

Vispārējās izglītības programmu virzienu un vidējās izglītības pakāpes profilkursu sistēmas izvērtējums Latvijā. - Rīga: IZM, 2016. - 98 lpp.

Gorskis M., Volkinšteine J. Diagnosticējošais darbs ķīmijā 10. klasei 2016./2017. mācību gadā: rezultātu analīze un ieteikumi. Metodiskais materiāls. - Rīga: VISC, 2016. - 50 lpp.

 
 

Reinholde A., Volkinšteine J.  Diagnosticējošais darbs ķīmijā 11. klasei (laboratorijas darbs): rezultātu analīze un ieteikumi. Rīga: VISC, 2016. - 42 lpp.

Volkinšteine J. Skolēnu pētnieciskā darbība dabaszinātnēs. - Rīga: RaKa, 2016. - 190 lpp.

Volkinšteine J., Gorskis M. Diagnosticējošais darbs ķīmijā 10. klasei: rezultātu analīze un ieteikumi. - Rīga: VISC, 2015. - 54 lpp.

Gorskis M., Cēdere D., Logins J., Lesiņa E., Samete D. Mūsdienīgs un atvērts mācību process ķīmijā profesionālajā izglītībā. - Rīga: Latvijas Universitāte, 2013. - 239 lpp.

Centralizētā eksāmena bioloģijā, fizikā un ķīmijā 4. daļas (pētnieciskā darbība, veicot eksperimentu) vērtēšana. Metodiskais materiāls. - Rīga: VISC, 2012. - 79 lpp.

Dabaszinātņu izglītība Eiropā: valstu rīcībpolitika, prakse un pētījumi. - Brussels: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, 2011. - 155 lpp.

Chemistry. Science Education. Volume 778. International 8th IOSTE Symposium for Central and Eastern Europe Science and Technology Education: TRENDS AND MAIN TENDENCIES IN THE 21st CENTURY. Riga, Latvia, November 30 – December 3, 2011. - Rīga: Latvijas Universitāte, 2011. - 269 lpp.

Bartuseviča A. Demonstrējumi ķīmijā pamatskolai: Metodisks līdzeklis. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2010. - 44 lpp.

Namsone D. Dabaszinātnes skolā - atbilstoši laikam. - Lielvārde: Lielvārds, 2010. - 143 lpp. 

Vaivode E.-T. Ievads dabaszinību mācību metodikas vēsturē (1774.-1940.). - Lielvārde: Lielvārds, 2010. - 335 lpp.

Valsts pārbaudes darbi skolēniem Eiropā: mērķi, organizēšana un rezultātu izmantošana. - Brussels: EACEA P9 Eurydice, 2010. - 103 lpp. 

Kaksis Ā., Kakse V. Ķīmija 10. klasei. Skolotāja grāmata. - Lielvārde: Lielvārds, 2009. - 48 lpp.

Kalniņa R. Patstāvīgā un pētnieciskā mācīšanās ķīmijā. 1. Mācīšanās un praktisko darbu teorētiskie pamati. - Rīga: Mācību grāmata, 2009. - 23 lpp. 

Kalniņa R. Patstāvīgā un pētnieciskā mācīšanās ķīmijā. 2. Praktiskie un pētnieciskie darbi pamatskolā. - Rīga: Mācību grāmata, 2009. - 40 lpp.

Pētnieciskās darbības vērtēšana dabaszinātņu priekšmetos. Metodiskais maretiāls eksāmena satura veidotājiem un vērtētājiem. - Rīga: ISEC, 2009. - 44 lpp.

Freienberga, J., Flints A. Sadzīves ķīmija. Metodisks apraksts: Skābes, bāzes, sāļi. No vācu valodas tulkoja G. Kuduma. - Rīga: RD IJSD IP Izglītības attīstības nodaļa, 2008. – 43 lpp.

Gedrovics J. Laikmetīga mācību organizācija ķīmijas pamatizglītīībā. Skolotājs, Nr. 3, 2005. - 58.-60. lpp. 

Gorskis M.Rudzītis G. Vispārīgā ķīmija vidusskolā: Metodiskais līdzeklis. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2005. - 52 lpp.

Gorskis M. Quo vadis - dabaszinības 1.-6. klasē. Skolotājs, 2004., Nr. 2. - 28.-31. lpp.

Ķīmijas mācīšanas metodika vakar, šodien un rīt: Starptautiskās konferences rakstu krājums. Atb. red. Mihails Gorskis. - Daugavpils: Saule, 2003. - 160 lpp.

Dabaszinību mācīšanas metodikas attīstība: Rakstu krājums. Sastādītājs un zinātniskais redaktors Dr. paed. Mihails Gorskis. I. sējums. - Rīga: Mācību apgāds, 1998. - 133 lpp.

Namsone D. Organiskā ķīmija vidusskolā: Metodisks līdzeklis. - Rīga: Zvaigzne ABS, 1998. - 97 lpp.

Jansons E. Ķīmija pamatskolu skolotājiem. - Aizkraukle: Krauklītis, 1996. - 116 lpp.

Dabaszinību mācību grāmata vakar un šodien.Rakstu krājums M. Gorska redakcijā. - Bauska: Bauskas rajona pedagogu izglītības centrs, 1995. - 59 lpp. 

Grafoprojektora izmantošana ķīmijas didaktikā. Eksperimentāls metodiskais līdzeklis. Sastādījis M. Drille. - Rīga: Grāmata, 1995. - 35 lpp.

Ozols S., Liepiņš E. Ķīmija pamatskolā. Eksperimentāls metodiskais līdzeklis. - Rīga: Zvaigzne, 1994. - 71 lpp.

Горский М. В. Использование алгоритмических предписаний при обучении школьников решению задач по химии. - Даугавпилс: Сауле, 1994. - 60 с.

Komenskis J. A. Lielā didaktika. - Rīga: Zvaigzne, 1992. - 232 lpp.

Бергманис У. Химия в основной школе: Методическое пособие. - Рига: Институт развития образования, 1992. - 74 с.

Bergmanis U. Ķīmija pamatskolā. - Rīga: LR Tautas izglitības ministrija, 1991. - 52 lpp.

О преподавании химии в средней школе. - Рига: Министерство народного образования Латвийской республики, 1991. - 54 с.

 

Apkopojis Mihails Gorskis

Trešdiena, 01 augusts 2012 20:14

Darba burtnīcas

Brangule A., Reinholde A. Pēti un eksperimentē. Laboratorijas darbi ķīmijā 11. klasei. - Lielvārde: Lielvārds, 2012. - 80 lpp.

Brangule A., Reinholde A. Pēti un eksperimentē. Laboratorijas darbi ķīmjā 10. klasei. - Lielvārde: Lielvārds, 2011. - 80 lpp.

Gaidule A. No atoma līdz ķīmiskam savienojumam. Darba burtnīca vidusskolai. - Rīga: Gertrūdes druka, 2010. - 38 lpp.

Mironoviča A. Ķīmija pamatskolai. Mācību līdzeklis. 4. daļa. - Rīga: RaKa, 2010. - 96 lpp.

Kuklis J. Ķīmijas burtnīca 8. klasei. – R.: Zvaigzne ABC, 2009. – 90 lpp.

Mironoviča A. Ķīmija pamatskolai. Mācību līdzeklis. 3. daļa. – R.: RaKa, 2009. – 88 lpp.

Mironoviča A. Ķīmija pamatskolai. Mācību līdzeklis. 2. daļa. – R.: RaKa, 2009. – 112 lpp.

Mironoviča A. Ķīmija pamatskolai. Mācību līdzeklis. 1. daļa. – R.: RaKa, 2008. – 112 lpp.

Mironoviča A. Ķīmija 9. klasei. Darba burtnīca. – R.: RaKa, 2004. – 140 lpp.

Šmite A. Ķīmijas burtnīca 8. klasei. – R.: Rasa ABC, 2004. – 72 lpp.

Mironoviča A. Ķīmija 8. klasei. Darba burtnīca. – R.: RaKa, 2003. – 128 lpp.

Šmite A., Bergmanis U. Ķīmijas burtnīca 9. klasei. Neorganisko vielu klases. – R.: Rasa ABC, 2002. – 80 lpp.

Liepiņš E. Pastāvīgie darbi ķīmijā pamatskolai 9. klasei. – R.: Mācību grāmata, 1997. – 52 lpp.

Liepiņš E. Pastāvīgie darbi ķīmijā pamatskolai 8. klasei. – R.: Mācību grāmata, 1997. – 48 lpp.

Šmite A. Ķīmijas burtnīca pamatskolām. 1. daļa. – Lielvārde: Lielvārds, 1994. – 72 lpp.

 

Apkopojis Mihails Gorskis

Trešdiena, 01 augusts 2012 20:13

Mācību grāmatas (-1945.)

Gustavs P. Ķīmija. Humanitāro, klasisko un praktisko ģimnaziju kurss. 4. iespiedums. - Rīga: Valters un Rapa, 1940. - 172 lpp.

Traubergs J. Ķīmija. Humanitāro, klasisko un sieviešu ģimnāziju kurss. - Rīga: Latvijas vidusskolu skolotāju kooperatīvs, 1939. - 184 lpp.

Gustavs P. Ķīmija. Neorganiskā un organiskā. 3. izdevums - Rīga: Valters un Rapa, 1938. - 217 lpp.

Liepiņš R. Ķīmija. Ģimnazijas kurss. Trešais, 1935. gadā pārstrādātām programmām pieskaņots iespiedums. - Rīga: Latvijas skolotāju kooperātiva izdevums, 1938. - 208 lpp.

Mālkalns V. Ķīmija ģimnazijām. - Rīga: Latvijas vidusskolu skolotāju kooperātīvs, 1938. - 175 lpp.

Mālkalns V. Neorganiskā ķīmija arodskolām. - Rīga: Latvijas vidusskolu skolotāju kooperātīvs, 1938. - 175 lpp. - 282 lpp.

Vanags G. Organiskā ķīmija. Trešais izdevums, pieskaņots 1935. g. reālģimnaziju programmām. - Rīga: A. Gulbis, 1937. - 178 lpp.

Adamovičs Fr., Bērziņš J. Dabas mācība un lauksaimniecība. Pamatskolas 4. klases kurss. - Rīga: Valters un Rapa, 1936. - 126 lpp.

Gustavs P. Ķīmija. Neorganiskā un organiskā. 2. izdevums. - Rīga: Valters un Rapa, 1936. - 223 lpp.

Ozoliņš R. Organiskā ķīmija. Komercskolām un ģimnāzijām. - Rīga: A. Gulbis, 1936. - 133 lpp. 

Rācenis J. Dabas mācība un lauksaimniecība pamatskolām. IV kl. kurss. - Rīga: A. Gulbis, 1936. - 119 lpp.

Zapoļskis A. Ievads ķīmijā. Mācību grāmata mājturības skolām un divgadīgo lauksaimniecības skolu majturības nodaļām. - Rīga: Lauksaimniecības pārvalde, 1935. - 124 lpp.

Liepiņš R. Dabas mācība. Pamatskolas 5. kl. Ķīmija. 3. izdevums. - Rīga: Latv. skolotāju koop., 1933. - 72 lpp.

Malkalns V. Neorganiskā ķīmija. - Rīga: Latv. skolotāju koop., 1933. - 332 lpp.

Gustavs P. Ķīmija. Neorganiskā un organiskā. Saīsināts kurss. - Rīga: Valters un Rapa, 1932. - 203 lpp.

Mazurs E. Ķīmija ģimnāzijām. - Rīga: Valters un Rapa, 1932. - 175 lpp.

Vanags G. Neorganiskā ķīmija. Skolām un pašmācībai. Otrs pārstrādāts iespiedums. - Rīga: A. Gulbis, 1932. - 301 lpp.

Adamovičs Fr. Nedzīvā daba. 2. daļa. V. un VI. pamatskolu klasei. Ceturtais iespiedums. - Rīga: Valters un Rapa, 1931. - 120 lpp.

Liepiņš R. Dabas mācība. 3. daļa. Ķīmijas pamatskolas 5. kl. 2. izdevums. - Rīga: Kultūras Balss, 1930. - 72 lpp.

Liepiņš R. Ķīmija. Neorganiskās un organiskās ķīmijas elementārie pamatjēdzieni. Ģimnāzijas un praktiskās ģimnāzijas kurss. 1.kl. 2. izdevums. - Rīga: Kultūras Balss, 1930. - 143 lpp.

Gustavs P. Ķīmijas pamatjēdzieni. Mācību grāmata skolai un pašmācībai. 1. daļa. Neorganiskā ķīmija. 4. izdevums. - Rīga: Valters un Rapa, 1929. - 276 lpp.

Liepiņš R. Ķīmija. Neorganiskās un organiskās ķīmijas elementarie pamatjēdzieni. Ģimnazijas un praktiskās ģimnazijas kurss (1. klase). Pēc jaunām 1928. g. programmām. - Rīga: Kultūras Balss, 1928. - 144 lpp. 

Rācens J. Dabas stāsti pamatskolai. 1. d. Nedzīvā daba. - Rīga: A. Gulbis, 1928. - 79 lpp.

Gustavs P. Ķīmijas pamatjēdzieni. Mācību grāmata skolai un pašmācībai. 1. daļa. Neorganiskā ķīmija. 3. izdevums. - Rīga: Valters un Rapa, 1926. - 276 lpp.

Ivanovskis J. Ķīmija pamatskolām. Otrs pārlabots izdevums. - Rīga: Latvijas skolotāju kooperatīva apgādība, 1926. - 96 lpp.

Kukulesko I.M. Neorganiskās un organiskās ķīmijas kurss. 3. izdevums. - Cēsis-Valmiera: Dūnis, 1926. - 336 lpp.

Liepiņš R. Dabas mācība III. Ķīmija. Pamatskolas kurss. - Rīga: Kultūras Balss, 1926. - 96 lpp.

Vanags G. Ķīmija pamatskolām. V. klases kurss. - Rīga: A. Gulbja apgādība, 1926. - 76 lpp.

Ādamsons K. Dabas mācība. Ķīmijas pamatjēdzieni: Mācības grāmata iesācējiem. - Rīga: Kulturas Balss, 1925. - 214 lpp.

Gustavs P. Ķīmijas pamatjēdzieni. 1. daļa. Neorganiskā ķīmija. 2. izdevums. - Rīga: Valters un Rapa, 1925. - 275 lpp.

Gustavs P. Ķīmijas pamatjēdzieni. 2. daļa. Organiskā ķīmija. - Rīga: Valters un Rapa, 1925. - 156 lpp.

Ivanovskis J. Ķīmija pamatskolām. - Rīga: Latv. skolotāju koop., 1925. - 96 lpp.

Rācens M. Ķīmija vidusskolām un pašmācībai. Otrais posms: metāli. - Rīga: Gulbis, 1925. - 112 lpp.

Vanags G. Neorganiskā ķīmija. Pašmacībai un skolām. - Rīga: Skola mājā, 1925. - 304 lpp.

Vanags G. Organiskā ķīmija iesācējiem. 2. izdevums. - Rīga: Gulbis, 1925. - 190 lpp.

Rācens M. Ķīmija. Vidusskolām un pašmācībai. Pirmais posms: metaloidi. - Rīga: A. Gulbis, 1924. - 208 lpp.

Vītoliņš H. Ķīmija vidus un arodu skolām. 2. daļa. Organiskā ķīmija. - Cēsis-Rīga: O. Jēpe, 1924. - 216 lpp.

Adamovičs Fr. Nedzīvā daba. I. daļa. Pirmās ziņas no mineraloģijas, fizikas un ķīmijas. - Rīga: Valters un Rapa, 1923. - 104 lpp.

Gustavs P. Ķīmijas pamatjēdzieni. Mācības grāmata skolām un pašmacībai. 1. daļa. Neorganiskā ķīmija. - Rīga: Valters un Rapa, 1923. - 297 lpp.

Кукулеско И.М. Элементарный курс химии. Для средних учебных заведений. Изд. 3-е. - Рига: Гликсман, 1923. - 217 с.

Adamovičs Fr. Nedzīvā daba. I. daļa. Pirmās ziņas no mineraloģijas, fizikas un ķīmijas. - Rīga: Valters un Rapa, 1922. - 85 lpp.

Liepiņš R. Nedzīvā daba. Dabas mācība I. Pamatskolas trešam un ceturtam mācības gadam. Otrs pārlabots izdevums. - Rīga: Kultūras Balss, 1922. - 145 lpp.

Šillers E. Nedzīvā daba. Pamatjēdzieni no fizikas, ķīmijas un mineraloģijas. - Cēsis: O. Jēpes apgādiens, 1922. - 121 lpp.

Ostvalds V. Ievads ķīmijā. - Rīga: Kultūras Balss, 1922. - 332 lpp.

Vanags G. Organiskā ķīmija iesācējiem. - Rīga: Gulbis, 1922. - 150 lpp.

Vītoliņš H. Ķimija vidus un arodu skolām. I. daļa. Neorganiskā ķīmija. Cēsis-Rīga: O. Jēpes apgādiens, 1922. - 162 lpp.

Лепин Р.Я. Неживая природа. Природоведение. Ч. 1. - Рига: Природа, 1922. - 138 с.

Šillers E. Nedzīvā daba. Pamatjēdzieni no fizikas, ķīmijas un mineraloģijas. - Cēsis: O. Jēpes apgādiens, 1921. - 104 lpp.

Udris J. Doba un jos parodibas. Školom. Nedzeiva doba. - Reiga: J. Rozes apgodiba, 1921. - 50 lpp.

Uļjaninskis W. Nedsihwā daba. - Maskawa: Tautas isglihtibas komisariata naz masakumu isgl. nodaļa. Latweeschu apakschnodaļas isdewums, 1921. - 124 lpp. 

Udris J. Daba un viņas paradibas. Nedzivā daba. - Riga: J. Rozes gramattirgotavas apgadiba, 1920. - 66 lpp.

Kukulesko J.M. Ķimijas kurss. - Zehsis-Walmeera: K. Duhnis, 1920.- 175 lpp.

Jessens A. Stāsti par dabu. Skolam un pašmācibai. 1. daļa. Nedzīvā daba. Sastādijis pēc H. Ferbenksa A. Jessens. - Rīga: A. Jessens, b.g. - 95 lpp.

Ostvalds V. Ķīmijas skola. 2. daļa. Svarīgāko pamatvielu un savienojumu ķīmija. - Rīga, 1909. - 112 lpp.

Ostvalds V. Ķīmijas skola. 1. daļa. - Rīga, 1907. - 212 lpp.

Rosko H. Ķīmija. - Rīga: Latviešu biedrības Derīgu grāmatu nodaļas izdevums, 1895. - 102 lpp.

Kunders J. Dabas stāstu vadonis priekš latviešu pagasta skolām un draudžu skolu apakšklasēm. - Rīga-Tērbata: Šnakenburgs, 1886. - 97 lpp.

Bankins J. Īsa fizika jeb dabas mācība ar kādu mazumu iz ķīmijas. Priekš draudžu skolām. - Jelgava: Stefenhāgens, 1880. - 64 lpp.

 

Apkopojis Mihails Gorskis

Trešdiena, 01 augusts 2012 19:10

ESF projektos izstrādātie materiāli

Eiropas Sociālais fonds (ESF) ir viens no četriem Eiropas Savienības strukturālajiem fondiem. ESF līdzekļus izmanto cilvēku prasmju, zināšanu un darba spēju attīstīšanai.

ESF līdzekļi tiek izmantoti atbilstoši vienotam politikas ietvaram, ko veido Nodarbinātības politikas dokumenti (Eiropas Nodarbinātības stratēģija, Eiropas Nodarbinātības vadlīnijas, Eiropas Komisijas un Latvijas valdības nodarbinātības politikas prioritāšu Kopējais novērtējuma dokuments, Nacionālais nodarbinātības plāns), Sociālās iekļaušanās politikas dokumenti (Eiropas sociālās iekļaušanās stratēģija, Kopējās iekļaušanās memorands, Nacionālais rīcības plāns).

Ar ESF finansējuma palīdzību tiek sniegts nozīmīgs ieguldījums nodarbinātības veicināšanai, izglītības un tālākizglītības attīstībai, kā arī sociālās atstumtības mazināšanai Latvijā. Izglītības un tālākizglītības attīstībā atbalsts tiek sniegts projektiem, kas mērķēti uz:

  • Izglītības programmu uzlabošanu sākotnējā profesionālajā izglītībā ekonomikai svarīgās nozarēs;
  • Mācību kvalitātes uzlabošanu dabaszinātņu, tehnoloģiju un matemātikas priekšmetos vidējā izglītībā;
  • Augstākās izglītības studiju programmu uzlabošanu zinātņu un tehnoloģiju ietilpīgās nozarēs;
  • Tālākizglītības sadarbības tīklu attīstīšanu un kapacitātes stiprināšanu, tālākizglītības kursu un moduļu izstrādi un ieviešanu, un mūžizglītības politikas (stratēģijas un īstenošanas mehānismu) attīstīšanu;
  • Atbalstu izglītības iestāžu mācībspēku (akadēmiskā personāla un skolotāju) kompetences paaugstināšanā;
  • Sadarbības stiprināšanu starp sociālajiem partneriem un izglītības iestādēm izglītības un apmācības kvalitātes paaugstināšanā;
  • Karjeras izglītības un profesionālās orientācijas pasākumu attīstību izglītības iestādēs.

Mērķa grupas – sākotnējās profesionālās izglītības iestādes, augstākās profesionālās izglītības iestādes un universitātes, skolotāji un akadēmiskie mācību spēki, profesionālo mācību iestāžu audzēkņi, studenti, doktoranti, jaunieši, kā arī sociālie partneri un profesionālās organizācijas. Izglītības un tālākizglītības attīstības pasākumiem atbalstu no ESF varētu saņemt valsts un pašvaldību institūcijas, izglītības iestādes, nevalstiskās organizācijas, sociālie partneri, profesionālās asociācijas un komercsabiedrības.

Vispārēju informāciju par ESF var iegūt mājas lapā www.esfondi.lv, sf.lm.gov.lv, bet informāciju par izsludinātajiem projektu konkursiem, to vadlīnijām, apmācības semināriem un citus praktiskas dabas jaunumus – to institūciju mājas lapās, kas apsaimnieko ESF līdzekļus: www.nva.lv, www.lsif.lv, www.spf.lv, www.viaa.gov.lv.

Sestdiena, 07 marts 2020 19:28

Vietnes redaktora replika

Vietnes “Ķīmijas skolotājs” (www.kimijas-sk.lv) saturs ir vērsts šaurai mērķu auditorijai, un parasti publikācijām tanī seko tikai ķīmijas skolotāju atsauces vai komentāri.

Aktīvā pozīcija: Sākumlapa Ķīmijas jaunumi Mihails Gorskis