Ķīmijas jaunumi
Mihails Gorskis

Mihails Gorskis

Projekta vadītājs un zinātniskais redaktors

Mājas lapas adrese: www.kimijas-sk.lv E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Piektdiena, 19 decembris 2014 01:46

Notiks nodarbības skolēniem uzdevumu risināšana

Latvijas ķīmijas skolotāju asociācija (LĶSA) sadarbībā ar Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāti un ar Daugavpils Universitātes Dabaszinības un matemātikas fakultāti 2015. gadā organizē papildus nodarbības skolēniem ķīmijas uzdevumu risināšanā.

Nodarbības notiks LU Ķīmijas fakultātē (Rīgā, Kr. Valdemāra ielā 48) sestdienās: 3. janvārī, 24. janvārī, 14. februārī un 14. martā.

Nodarbību laiks:
9. un 10. klasei — 10.00-11.45;
11. un 12. klasei — 12.00-13.45.

Nodarbības vada Iecavas vidusskolas skolotājs asoc. profesors, Dr. ped. Mihails Gorskis.

2018. gada 15. martā notiks nu jau tradicionālā Latvijas Ķīmijas skolotāju asociācijas (LĶSA) rīkotā konference „Ķīmijas izglītības kvalitātes paaugstināšana – ceļi un līdzekļi”. 

Sestdiena, 15 februāris 2020 22:13

2020. gada 7. februārī notika LĶSA Valdes sēde

2020. gada 7. februārī notika Latvijas Ķīmijas skolotāju asociācijas (LĶSA) Valdes sēde.

Sestdiena, 01 februāris 2020 11:52

2020. gada 17. janvārī notika LĶSA Valdes sēde

2020. gada 17. janvārī notika Latvijas Ķīmijas skolotāju asociācijas (LĶSA) Valdes sēde.

Latvijas ķīmijas skolotāju asociācijas valde, atbilstoši Biedrību un nodibinājumu likuma 37. panta 2. punktam, sakarā ar kvoruma trūkumu 2017. gada 15. marta biedru sapulcē.

Sestdiena, 13 aprīlis 2019 22:27

2019. gada 11. aprīlī notika LĶSA Valdes sēde

2019. gada 11. aprīlī notika jaunievēlētas Ķīmijas skolotāju asociācijas (LĶSA) Valdes sēde, kurā ievēlēja jauno Asociācijas vadību. Par Valdes priekšsēdētāju ir ievēlēts Ilmārs Rikmanis un par priekšsēdētāja vietnieku – Mihails Gorskis. Par Asociācijas lietvedības stāvokli tagad atbildes Arina Zubkova.

Biedru sapulces protokols

Latvijas Ķīmijas skolotāju asociācijas Valdes sēdes
Protokols

Ceturtdiena, 10 janvāris 2019 16:00

Aicina pieteikties eksāmena vērtēšanai

VISC aicina attiecīgo mācību priekšmetu pedagogus un speciālistus pieteikties 2018./2019. mācību gada centralizēto eksāmenu vērtēšanai, aizpildot ērtu elektronisko pieteikumu saskaņā ar iepirkuma Nr. VISC 2018/52 "Centralizēto eksāmenu vērtētāju pakalpojumi" instrukciju [1].

Trešdiena, 05 februāris 2014 13:22

Pār profesiju

Skolas ķīmijas kursa saturs ir noteikts pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartā. Ķīmijas skolotāja uzdevums - organizēt mācību procesu tā, lai nodrošinātu izglītojamā spēju turpināt izglītību, apgūt prasmi ievērot drošības noteikumus, sastopoties vai strādājot ar vielām un materiāliem, un apgūt prasmes pareizi izmantot vielas un materiālus, saudzējot savu un arī citu cilvēku veselību un vidi.

Tas ir sasniedzams, ja «[..] skolotājs

  • ir plaši izglītots, harmonisks cilvēks;
  • labi pārzina faktu materiālu, brīvi orientējas ķīmijas teorijas jautājumos;
  • brīvi pārvalda mācīšanas procesa tehnoloģiju;
  • spēj radīt labvēlīgu mikroklimatu ķīmijas stundās;
  • virza skolas ķīmijas kursa apgūšanu, uzskatot to nevis par zināšanu summu, bet par cilvēces garīgās un materiālās kultūras neatņemamu sastāvdaļu;
  • rūpīgi audzina skolēnos pozitīvu attieksmi pret apgūstamo mācību materiālu;
  • mācību vielu izklāsta mūsdienu zinātnes un tehnoloģijas sasniegumu līmenī, tajā pašā laikā neaizmirstot ievērot pieejamības principu;
  • sistemātiski parāda apgūstamā materiāla praktisko nozīmīgumu;
  • pats ir piemērs radošā darba izpildē, sekmē savu teorētisko zināšanu, prasmju un iemaņu līmeņa celšanu, piedalās pētniecisko uzdevumu risināšanā».

M. Gorskis, G. Rudzītis. Vispārīgā ķīmija vidusskolā. Metodiskais līdzeklis. – R.: Zvaigzne ABC, 2005. – 27. lpp.

Viens no dabaszinību mācīšanas metodikas pamatlicējiem, krievu metodiķis Valerians Polovcovs (1862-1918) savā laikā ir rakstījis: «[..] Izglītots, mundrs un spirgts skolotājs, kas ir ieinteresēts savā darbā, spēs atdzīvināt jebkuru programmu, izlabot un papildināt vissliktāko mācību grāmatu. Bet tādēļ ir nemitīgi jāstrādā, lai papildinātu savas zināšanas, ir jāmīl savs darbs».

 

Skolotāja profesijas standarts

 

LR MK Noteikumi Nr. 836 (spēkā no 01.09.2009.)

Pedagogu darba samaksas noteikumi

 

LR MK Noteikumi Nr. 363 (spēkā no 19.07.2013.)

Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtību

 

 

Uzņemšanas noteikumi

Latvijas universitāte (LU)

Profesionālā bakalaura studiju programma "Skolotājs"

Otrā līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma "'Vidējās izglītības ķīmijas skolotājs"

Maģistra studuju programma "Tehnoloģiju inovācijas un dizains izglītībā"

Doktora studiju programma "Izglītības zinātnes" 

 

Daugavpils universitāte (DU)

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Skolotājs"

Doktora studiju programma "Izglītības zinātnes"

 

Aktīvā pozīcija: Sākumlapa Ķīmijas jaunumi Mihails Gorskis