Piektdiena, 06 septembris 2013 21:42

2013.09.06. Bērnu un jauniešu interešu izglītības programmu veidošanas pamatprincipi

Uzrakstīja 
Vērtēt šo objektu
(0 balsis)

Izglītības un zinātnes ministrijas ieteikumi

 

BĒRNU UN JAUNIEŠU INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU VEIDOŠANAS PAMATPRINCIPI

I. Interešu izglītības programmu īstenošanas mērķis

1.Interešu izglītības programmas īstenošanas mērķis ir radīt iespējas veselas, fiziski un garīgi attīstītas pilsoniski aktīvas un demokrātiskas sabiedrības dzīvei brīvas personības veidošanai.

II. Interešu izglītības programmas īstenošanas galvenie uzdevumi

2. Interešu izglītības programmas īstenošanas galvenie uzdevumi ir šādi:

2.1.     sekmēt nacionālās un kultūras vērtību radoša apguvēja un bagātinātāja ieinteresēt un veidot izpratni par Latvijas kultūrvidi un tradīcijām;

2.2.     veidot izpratni un pārliecību par fizisko aktivitāšu un sporta nozīmi nodrošināšanā un fiziskajā attīstībā;

2.3. nodrošināt apzinātu talantīgo bērnu un jauniešu izaugsmes iespējas.

III. Interešu izglītības programmu veidi

3. Interešu izglītības programmu veidi ir:

3.1.  bērnu un jauniešu kultūrizglītības programma;

3.2.  bērnu un jauniešu sporta izglītības programma;

3.3.  bērnu un jauniešu tehniskās jaunrades programma;

3.4.  bērnu un jauniešu vides izglītības programma;

3.5.  metodiskā darba programma.

IV. Interešu izglītības programmas ietvaros īstenotās apakšprogrammas

4. Apakšprogramma ir konkrētās interešu izglītības programmas sastāvdaļa.

V. Interešu izglītības programmas īstenošanas plāns

5. Īstenojot interešu izglītības programmas jāievēro šādi nosacījumi:

5.1. programmas īstenošanas mērķauditorij a ir:

5.1.1.  bērni un jaunieši līdz 25 gadiem,

5.1.2.  talantīgie bērni un jaunieši,

5.1.3.  sociālā riska grupas bērni un jaunieši, 5.1.4.bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām;

5.2. tās īstenošanas laiks nav īsāks par vienu gadu, izņemot bērnu un jauniešu nometņu programmas;

5.3. programmas īstenošanas darbības formas ir :
5.3.1. pulciņš, grupa;

5.3.2.  studija, darbnīca,

5.3.3.  klubs,

5.3.4.  projekta izstrāde un īstenošana,

5.3.5.  praktiska nodarbība (izglītojamo skaits praktiskajās nodarbībās ir mainīgs),

5.3.6.  nometne,

5.3.7.  apmācība un citas;

5.4. optimālo nodarbību skaitu nedēļā nosaka attiecīgā interešu izglītības veida programma - paraugs, programmas vadītājs, veidojot savu nodarbību plānu var variēt norādītajās robežās;

5.5.  bērna un jaunieša slodzi   atbilstoši bērnu un jauniešu vecumam nosaka attiecīgā interešu izglītības veida programma - paraugs;

5.6. programmā iesaistīto bērnu un jauniešu skaitu nosaka attiecīgā interešu izglītības veida programma - paraugs.

VI. Interešu izglītības programmas īstenošanas plānotie rezultāti

6.  Interešu izglītības programmas īstenošanas plānotajiem rezultātiem jābūt atbilstīgiem konkrētajai programmai izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem.

VII. Interešu izglītības programmas īstenošanai nepieciešamie resursi

7. Interešu izglītības programmu īstenošanai nepieciešami šādi resursi:
7.1.programmas īstenošanā iesaistīto pedagogu darba samaksas nodrošinājums;
7.2. materiāli tehniskās bāzes uzturēšana un attīstība.

13.04.2000.

Lasīts 3521 reizes Pēdējo reizi rediģēts Pirmdiena, 24 novembris 2014 08:32
Mihails Gorskis

Projekta vadītājs un zinātniskais redaktors

Mājas lapa: www.kimijas-sk.lv
Pieslēdzieties, lai rakstītu komentārus
Aktīvā pozīcija: Sākumlapa Interešu izglītība 2013.09.06. Bērnu un jauniešu interešu izglītības programmu veidošanas pamatprincipi