19. gs. 80. gados Latvijā izveidojās vairākas lauku un krāsu fabrikas. Daļa no tām bija ārzemju firmu filiāles. Rīgā no 1883. gada darbojās A. Riterberga laku fabrika, bet no 1885. gada krāsu fabrika «Maizels un dēli». 1895. gadā darbu sāka ultramarīna fabrika «D. Leverkuzs un dēli». Vācijas ķīmisko rūpniecību filiāle bija 1898. gadā dibinātā fabrika «Leopolds Kasels un kompānija» (15. att.), kurā ražoja dažādas anilīna krāsas.

15. attels. Fabrikas «Leopolds un Kasels un Ko» kopskats 20. gs. sākumā

1892. gadā Rīgas V. Hartmaņa pernicas fabrika apvienojās ar Liepājas A. Killera pernicas fabriku, izveidojot akciju sabiedrību. 1894. gadā kā Vācijas uzņēmuma «Farbenindustrie» filiāle sāka darboties Liepājas anilīna fabrika. 1896. gadā Torņkalnā uzcēla Vilhelma Hjorda laku fabriku (16. att.).

16. attels. Krievu–Baltijas laku fabrika «Wilhelm Hjordt»

Tajā pašā laikā sāka darboties J. Koha krāsu fabrika Zasulaukā.