Darbu turpināja minerāleļļu fabrika "Oehlrich und Co" Rīgā Mīlgrāvja ielā 5, kas 1937. gadā pārtapa par akciju sabiedrību "Degviela". Pirms kara tajā bija uzstādīta sērskābes ražošanas iekārta, jo sērskābi vajadzēja naftas produktu attīrīšanai un Ēlriha fabrika ar speceļļām apgādāja visu Krieviju.

26. att. Ēlriha minerāleļļu fabrika

1935. gadu, pārstrādājot naftu, ieguva 1236 tonnas benzīna par 381 tūkstošiem latu, 1216 tonnas petrolejas par 98 tūkstošiem latu un 2204 tonnas ziežeļļas par 897 tūkstošiem latu. Lai apgādātu fabriku šajā gadā importēja 11 062 tonnas neattīrītu naftu par 772 603 latu. 10 052 tonnas neattīrīto naftu ievada no PSRS.

Šajā gadā Latvijā importēja 63 233 tūkstošus benzīna, 24 730 tūkstošus tonnu petrolejas un 301 tonnas ziežeļļas.

1931. gadā sakarā ar benzīna un naftas piegādes grūtībām par degvielu automobiļiem un motocikliem noteica latolu (benzīna un spirta maisījums). Vasarā lietoja 50% spirts + 50% benzīns, ziemā – 30% spirts + 70% benzīns. Lietoti arī sastāvi, kuros iekļauts benzols.

Ziemā latola ražošanai vienā mēnesī patērēja vidēji miljonu litru, bet vasarā 1,4 miljonu litru spirta. Latols deva iespēju valstij ietaupīt prāvas summas, kuras vajadzēja izdot par importēto tradicionālo degvielu. Latola ražošanu beidza 1940. gadā, kad Latviju okupēja PSRS [2.9.].