Dolomītromāncementu iegūst no dolomītmergeļa (dolomīta, kas satur 20% malu) to apdedzinot 900°C temperatūrā šahtu pārberamās krāsnīs un iegūto materiālu smalki samaļot cauruļveida dzirnavās ar ģipšakmens piedevu. Slokas romāncementa fabrika strādāja no 1921. gada līdz 1927. gadam, bet Maruškas fabrika 1927. gadā. Vienīgā fabrika, kas ražoja dolomītromāncementu bija K. Šmita Rīgas cementa fabrika. Tā izmantoja Saulkalnes dolomītmerģeli. Izgatavotais cements bija ar ātriem saistīšanas laikiem (sākums 10 -15 minūtes), tādēļ to lietoja ķieģeļu mūrēšanai un apmetuma darbiem [2.10.].

Aktīvā pozīcija: Sākumlapa Ķīmijas vēsture Ķīmijas attīstība Latvijā 2.4.6. Dolomītromāncements