Silikātķieģeļus vai smilšu kaļķu ķieģeļus ieguva, cietinot autoklāvā 8 atmosfēru spiedienā un 175°C temperatūrā jēlķieģeļus, kuru masas sastāvā bija ap 6% veldzēto kalcija kaļķu (Ca(OH)2) un 94% smiltis. To izlaidi 1932. gadā sāka neliela ražotne "Nordeķi" smilškaļķu ķieģeļu rūpniecības k/s., O. Rīteris un biedrs. Tā atradās Rīgā, Slokas ielā 69, un par galveno izejmateriālu izmantoja vietējās kāpas smiltis. 1933. gadā tā izlaida 2,7 miljonus ķieģeļu, bet 1938. gadā – 5,1 miljonus.

Silikātķieģeļiem un māla ķieģeliem bija vienāda tilpuma masa un siltumvadāmība. Ja māla ķieģeļu ražošanai vajadzēja 30 dienas, tad silikātķieģeļu ražošanai 1 - 2 dienas. Tā iznāca 15 – 40% lētāki nekā māla ķieģeļi [2.10.].

Aktīvā pozīcija: Sākumlapa Ķīmijas vēsture Ķīmijas attīstība Latvijā 2.4.10. Silikātķieģeļi