1926. gadā Latvijā bija 53 ādu pārstrādes uzņēmumu, kas nodarbināja 138 darbiniekus. No šiem uzņēmumiem 33 atradās Rīgā. Rīgas uzņēmumos strādāja 685 strādnieki. Viens no lielākajiem Latvijas ādu pārstrādes uzņēmumiem bija A/s Liepājas ādu fabrika "Korona" Ādu ielā 25 ar filiāli Jelgavā. Liepājā ražoja virsādas, bet Jelgavā – zoļādas. Šajā uzņēmumā nodarbināja ap 200 cilvēku. Jāatzīmē arī O. Vildenberga fabrika, kas atradās Rīgā, Bauskas ielā 16, un ražoja zoļādas. Ādu fabrikas pārstrādāja ne vien vietējās ādas, bet ieveda arī liellopu ādas no ārzemēm. Ražoto produkciju patērēja 8 Latvijas apavu fabrikas un daudzas sīkās apavu labošanas darbnīcas, kas izgatavoja arī apavus pēc individuāla pasūtījuma.