Organiskajā ķīmijā Valdemārs Fišers turpināja savus pirms kara iesāktos indāndiona-1,3 pētījumus.

bilde

Kopā ar Gustavu Vanagu un Arvīdu Cīruli (1904.-1975., 55. att.) viņš noskaidroja bindona rašanās mehānismu no indandiona.

bilde

V. Fišeru interesēja arī azosavienojumu (slāpekļa savienojumi) stereoizomērija (telpiskā izomērija). Šajā jomā viņš kopā ar Alfrēdu Tauriņu (1904.-1986., 56. att.) noskaidroja para-oksiazobenzola reakcijas produktu uzbūvi.

bilde

Oskars Lucs Latvijas Universitātē turpināja pirms kara kopā ar P. Valdenu iesāktos pētījumus stereoķīmijā. Kopā ar Bruno Jirgensonu no 1928. līdz 1931. gadam viņi pierādīja, ka 20 dabiskām aminoskābēm ir viena un tā pati L-konfigurācija un ka paskābinot aminoskābju šķīdumus optiskā aktivitāte mainās pozitīvā virzienā. Šī likumība literatūrā pazīstama kā Luca-Jirgensona likumība (dažreiz Klafa-Luca-Jirgensona likumība). Ar šīs likumības palīdzību noskaidrotas daudzas neskaidrības aminoskābju konfigurācijā.

Nitrējot indanonu, Gustavs Vanags 1936. gadā ieguva nitroindāndionu. Tas izrādījās vērtīgs reaģents amīnu identifikācijai.

bilde

Pauls Kalniņš (1886.-1955., 57. att.) pētīja Perkina reakcijas mehānismu (Perkina reakcija - nepiesātināto organisko skābju iegūšana no aromātiskiem aldehīdiem un karbonskābju anhidrīdiem).

bilde

Aktīvā pozīcija: Sākumlapa Ķīmijas vēsture Ķīmijas attīstība Latvijā 2.6.3. Organiskā ķīmija