Koloīdķīmiķis Aleksandrs Janeks pētīja ritmisko kristalizāciju gēlos (Lizeganga gredzenus) un koloīdo šķīdumu ieguves metodes. Viņš izstrādāja jaunas zelta, sudraba, sēra un cērija hidroksīda koloīdo šķīdumu iegūšanas metodes. Kopā ar Bruno Jirgensonu A. Janeks pētīja biopolimēru koagulāciju.