Ķīmijas zinātne Latvijā

Latvijā ir dažas zinātņu nozares, kas spēj konkurēt ar savām izstrādnēm pasaules līmenī, piemēram, moderno materiālu zinātne, biomedicīna, farmaceitiskā ķīmija, koksnes ķīmija u. c. Šo zinātņu nozaru kapacitāti apliecina gan pasaules līmeņa patenti un publikācijas, gan zinātnieku sekmes ES Ietvara programmās pētniecības un tehnoloģiju attīstības jomās, kas ir apliecinājums Latvijas zinātniskā potenciāla konkurētspējai pasaulē. Latvijas ķīmiķiem izveidojusies sekmīga ilgtermiņa sadarbība ar Eiropas un pasaules augsto tehnoloģiju firmām, īpaši farmaceitiskajā ķīmijā un biomedicīnā.

Šajā sadaļā ir atrodamas ziņas par svarīgākajām zinātnes un pētniecības institūcijām Latvijā, kuru darbība ir cieši saistīta ar ķīmijas zinātni.

Aktīvā pozīcija: Sākumlapa Ķīmijas zinātne Latvijā