2013.10.15. RTU 54. Starptautiskās zinātniskās konferences Tehnisko zinātņu vēstures sekcija

2013. gada 15. oktobrī (otrdien) Kaļķu ielā 1. (219. auditorijā) notiks RTU Zinātniskās konferences Tehnisko zinātņu vēstures sekcijas sēde.

 

Sekcijas vadītājs: Prof. J. Briedis, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija

Sekcijas zinātniskā komisija:

J. Briedis, Dr. biol., RTU, priekšsēdētājs

H. Guļevskis, Dr. sc. ing., RTU, priekšsēdētāja vietnieks

A. Zigmunde, Dr. paed., RTU, sekretāre

I. Grosvalds, Dr. sc. ing., RTU

J. Klētnieks, Dr. sc. ing., RTU

J. Langins, Dr. phil., Kanāda

J. Lielmežs, Dr. phD. (chem.), Kanāda

I. Meirovics, Dr. chem., RTU

K. Vārtukapteinis, Dr. sc. ing., Latvijas Lauksaimniecības universitāte

A. Vīksna, Dr. med., Latvijas Universitāte

 

8.30 – 9.00 Dalībnieku reģistrācija

9.00 – 9.10

H.GUĻEVSKIS (RTU) Sēdes atklāšana

9.10 – 9.25

150 GADI BŪVNIECĪBAS AUGSTĀKAJAI IZGLĪTĪBAI LATVIJĀ (1863-2013)

J. Klētnieks, Latvijas Zinātņu vēstures asociācija

9.25 – 9.40

TĒLOTĀJA ĢEOMETRIJA RĪGAS POLITEHNIKUMĀ UN RĪGAS POLITEHNISKAJĀ

INSTITŪTĀ (1863-1918)

A. Zigmunde, Rīgas Tehniskā universitāte

9.40 – 9.55

ĶĪMIJA RĪGAS POLITEHNISKAJĀ INSTITŪTĀ (1958-1990)

U. Alksnis, I. Grosvalds, Latvijas Ķīmijas vēstures muzejs

9.55 – 10.10

LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES ABSOLVENTI (1920-1944)

A. Zigmunde, Rīgas Tehniskā universitāte

10.10 – 10.25

ĶĪMIJAS PROFESORS AUGUSTS ĶEŠĀNS

O. Kukurs, I. Grosvalds, Latvijas Ķīmijas vēstures muzejs

10.25 – 10.40

LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS GODA DOKTORA JĀŅA POĻA ZINĀTNISKAIS

MANTOJUMS

I. Griņevičs, Latvijas biedrība “Inflanty”

I. Grosvalds, I. Berga, Latvijas Ķīmijas vēstures muzejs

10.40 – 10.55

EKSPERIMENTI UN DEMONSTRĒJUMI VISPĀRĪGĀS ĶĪMIJAS LEKCIJĀS

V. Brunere, L. Kamzole, Rīgas Tehniskā universitāte

10.55 – 11.15 Kafijas pauze

11.15 – 11.30

KERKOVIUSU DZIMTAS INTELEKTUĀLAIS MANTOJUMS RĪGĀ

V. R. Lediņš, Latvijas Universitāte

11.30 – 11.45

MEHĀNIKAS FAKULTĀTES MATERIĀLU PĀRBAUDES STACIJAI - 90

J. Ozoliņš, Rīgas Tehniskā universitāte

11.45 – 12.00

AIVIEKSTES HIDROCENTRĀLE – LATVIJAS LIELĀKĀ SPĒKSTACIJA PIRMS

ĶEGUMA

I. Zvirgzdiņš, Madonas Novadpētniecības muzejs

12.00 – 12.15

20. GADSIMTA PIRMĀS PUSES AUTOMOBIĻU DIZAINS

J. Ribajeva, Rīgas Tehniskā universitāte

I. Griņevičs, Latvijas biedrība “Inflanty”

12.15 – 12.30

RIHARDA VĀGNERA DAIĻRADES CIENĪTĀJI RĪGAS POLITEHNISKAJĀ

SKOLĀ/INSTITŪTĀ UN VIŅU AKTIVITĀTES

A. Zigmunde, Rīgas Tehniskā universitāte

Lasīts 916 reizes
Pieslēdzieties, lai rakstītu komentārus
Aktīvā pozīcija: Sākumlapa Konferences un semināri 2013.10.15. RTU 54. Starptautiskās zinātniskās konferences Tehnisko zinātņu vēstures sekcija