LĶSA jaunumi

Baltijas valstu ķīmijas skolotāju seminārs

наклейки
Joomla

Seminārā piedalījās ķīmijas skolotāji no Lietuvas, Latvijas un Igaunijas. Par dalību katrs dalībnieks saņēma apliecību par pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas „Ķīmijas izglītības kvalitātes paaugstināšana – ķīmija ražošanā” apgūšanu 24 stundu apjomā, kas saskaņota ar Valmieras pilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldi 2013. gada 04. septembrī Nr. IP/1-4/13/298.

Praktisko nodarbību darba lapas un izdales materiāli

Paldies semināra-konferences atbalstītājiem: Valmieras pilsētas pašvaldībai, Valmieras sākumskolai, Valmieras Valsts ģimnāzijai, AS „Olainfarm”, SIA „Adrona”, AS „Grindeks”, BJVIC „Rīgas Dabaszinību skolai”, Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātei, AS „Valmieras stikla šķiedrai” un viesnīcai „Naktsmājas”.

разработка вышивки
сколько сейчас время