LĶSA jaunumi

2016. gada 14. janvārī RTU Inženierzinātņu vidusskolas telpās Kronvalda bulvārī 1, plkst. 16.00, notika LĶSA valdes sēde.

Apspriestie jautājumi

1) Tikšanās ar RTU Inženierzinātņu vidusskolas direktori Solveigu Medni, iepazīšanās ar telpām.

2) Par jaunu biedru uzņemšanu.

3) Atskaites par uzticētajiem un paveiktajiem uzdevumiem.

3) Ķīmijas izglītotāju konferences „Ķīmijas izglītības kvalitātes paaugstināšana – ceļi un līdzekļi" plānošana.

4) Dažādi.

Lēmumi un uzdevumi

1) Pēc sarunas sr skolas direktori nolemts,organizēt ķīmijas izglītotāju konferenci „Ķīmijas izglītības kvalitātes paaugstināšana – ceļi un līdzekļi", RTU Inženierzinātņu vidusskolas telpās.

2) Uzņemt LĶSA Sandu Šēperi, Hariju Sirotinu, Irēnu Sprenģeli, Ingu Leini, Ilzi Eņģi, Inesi Āri, Sandru Strautu un informēt (Liene Z).

3) Lūgt rast iespēju LAKIFA un AS Grindeks piešķirt līdzekļus, lai daļēji segtu Baltijas ķīmijas skolotāju semināra un ķīmijas izglītotāju konferences „Ķīmijas izglītības kvalitātes paaugstināšana – ceļi un līdzekļi" organizēšanas izmaksas: lektori, reaģenti, sensoru īre u.c. (Jānis Š)

4) Plenārsēdes saturs: uzaicināt RTU pārstāvi (?) un IZM pārstāvi V. Kaksi (Jānis Š) Darbnīcas: uzaicināt I. Pommeri un I. Cīruli atkārtot nodarbību (Evi K). Nodarbības gatavos un nosaukumus precizēs Pāvels P - spektrofotometrija, Gints K - sensoru pielietojums, Evi K - indikatori. Turpinām ģenerēt idejas un aptaujāt kolēģus par vēlmēm (visi).

5) Nākamā valdes sēde 4. februārī, 16.00 Rīgas Valsts 3. ģimnāzijā. Atgādinām: valdes sēdes ir atklātas, par vēlmi piedalīties informējiet! 

Sagatavoja Liene Zeile (29166051)

LĶSA valdes sēde 2016. gada 14. janvārī. No kreisās uz labo Jānis Švirksts, Evi Kūriņa, Liene Zeile, Pāvels Pestovs. M. Gorska foto.

Aktīvā pozīcija: Sākumlapa Latvijas Ķīmijas skolotāju asociācija Jaunumi 2016. gada 14. janvārī notika LĶSA valdes sēde