LĶSA jaunumi

Valdes sēde

Protokols

Rīgā

Sēdes vadītājs: Ilmārs Rikmanis.

Sēdē piedalās: Latvijas ķīmijas skolotāju asociācijas (turpmāk – LĶSA) valdes locekļi – Kārlis Greitāns, Ilmārs Rikmanis, Mihails Gorskis, Arina Zubkova, Gints Kaspars, Karina Kalerija Kostrjukova.

Sēdē nepiedalās: Pāvels Pestovs.

Sēdi protokolē: Ilmārs Rikmanis.

Darba kārtība:

 1. Atklātās ķīmijas olimpiādes rīkošana.
 2. Ķīmijas skolotāju konferences rīkošana.
 3. LĶSA kopsapulces rīkošana.
 4. Baltijas valstu ķīmijas skolotāju konferences rīkošana.
 5. Jauno ķīmijas pedagogu apzināšana, uzrunāšana un iesaiste.
 6. Jauno biedru uzņemšana biedrībā.
 7. Baltijas konferences formas pilnveidošana.
 8. Jaunu ideju, materiālu ģenerēšana, realizēšana un popularizēšana ķīmijas skolotāju vidū.
 9. Biedru izslēgšana no biedrības.

Lēmumi:

 1. Nolemj rīkot Atklāto ķīmijas olimpiādi 2020 – šā gada 28. martā, nosakot pieteikšanos līdz šā gada 25. martam (ieskaitot). I. Rikmanis tiek noteikts par atbildīgo norises vietu apzināšanā un M. Gorskis – uzdevumu sagatavošanā.
 2. Nolemj rīkot ķīmijas skolotāju konferenci šā gada 19. martā ar tēmu “Zaļā ķīmija, ilgtspējīga attīstība – iespējas starppriekšemtu sadarbībai”.
 3. Nolemj sasaukt LĶSA biedru kopsapulci 2020. gada 19. martā, informāciju par to ar darba kārtību nosūtot uz biedru e-pasta adresēm.
 4. Nolemj, saskaņojot datumus ar Baltijas kolēģiem, rīkot Baltijas valstu ķīmijas skolotāju semināru 23.-25. aprīlī vai 7.-9. maijā Dobelē.
 5. Nolemts sagatavot un nosūtīt skolām vēstuli ķīmijas skolotājiem ar mērķi apzināt visus strādājošos ķīmijas skolotājus, informēt viņus par notiekošajiem pasākumie, kā arī noskaidrot viņus interesējošo profesionālās pilnveides jomā.
 6. Vienbalsīti tiek pieņemts lēmums uzņemt biedrībā par biedru Aļonu Proņinu, Jolantu Rimšu un Jāni Kārkliņu.
 7. G. Kaspars ierosina un visi vienbalsīgi piekrīt atklāt diskusiju par nepieciešamajām izmaiņām Baltijas ķīmijas skolotāju konferencē, lai piesaistītu tai jaunus dalībniekus, kā arī palielinātu dalībniekiem sniegto pievienoto vērtību no dalības seminārā.
 8. Pēc M. Gorska ierosinājuma norādot uz nepieciešamību pēc profesionālās pilnveides kursiem, kas būtu vērsti uz ķīmijas mācību satura apgūšanu, nostiprināšanu un aktualizēšanu strādājošiem ķīmijas skolotājiem ar mērķi celt kopējo izglītības līmeni ķīmijā, vienbalsīti tiek nolemts, ka M. Gorskis izstrādā programmas uzmetumu profesionālās pilnveides kursiem, kurus LĶSA varētu piedāvāt ķīmijas skolotājiem.
 9. Vienbalsīti tiek pieņemts lēmums neaktīvajiem biedrības biedriem – kas nav ilgstoši maksājuši biedru naudu, kā arī nav piedalījušies neviena pasākuma īsetnošanā, izsūtīt atgādinājuma e-pastus ar lūgumu iesaistīties LĶSA darbībā, norādot ka pretējā gadījumā neaktīvie biedri no LĶSA biedru rindām tiks izslēgti.

Sēdes vadītājs, LĶSA valdes priekšsēdētājs Ilmārs Rikmanis
LĶSA valdes priekšsēdētāja vietnieks Mihails Gorskis

Rikmanis +371 28766636

LĶSA Valdes sēde 2020. gada 17. janvārī. No kreisās uz labo: Gints Kaspars, Ilmārs Rikmanis, Kārlis Greitāns, Karina Kostrīkova, Arina Zubkova un Mihails Gorskis. Valdes locekli, kas neieradās uz sēdi, aizvieto personāžs pa vidu... 

Aktīvā pozīcija: Sākumlapa Latvijas Ķīmijas skolotāju asociācija Jaunumi 2020. gada 17. janvārī notika LĶSA Valdes sēde