LĶSA jaunumi

 Valdes sēde

Protokols

Rīgā

Sēdes vadītājs: Mihails Gorskis.

Sēdē piedalās: Latvijas ķīmijas skolotāju asociācijas (turpmāk – LĶSA) valdes locekļi – Kārlis Greitāns, Mihails Gorskis, Arina Zubkova, Gints Kaspars.

Sēdē nepiedalās: Ilmārs Rikmanis, Pāvels Pestovs, Karīna Kalerija Kostrjukova.

Sēdi protokolē: Mihails Gorskis.

Darba kārtība:

  1. Ķīmijas skolotāju konferences rīkošana.
  2. LĶSA kopsapulces rīkošana.
  3. Baltijas valstu ķīmijas skolotāju konferences rīkošana.
  4. LĶSA pārstāvju piedalīšanos LAĶIFA organizētajā sanāksmē.

Lēmumi:

  1. Nolemj pārrunāt ar RTU Materiālzinātnes un ķīmijas tehnoloģijas fakultātes vadību iespēju 19. martā organizēt ķīmijas skolotāju konferenci un LĶSA kopsapulci RTU MĶTF telpās. M. Gorskim uzdot izdarīt to līdz 14.02., un nedēļas laikā informēt Valdi par rezultātu. Gadījumā, ja vienošanās par telpām tiks panākta, uzdot I. Rikmanim saskaņot ar RTU MĶTF vadību līdz februāra beigām sākt saskaņot ar MĶTF vadību konferences norises gaitu un iespējamo programmu.
  2. Nolemj rīkot Baltijas valstu ķīmijas skolotāju semināru 23.-25. aprīlī Dobelē. Sākt sastādīt Baltijas valstu ķīmijas skolotāju semināra programmu, saskaņojot to ar Dobeles novada Izglītības pārvaldi. Atbildīgais par programmas sastādīšanu un saskaņošanu – I. Rikmanis.
  3. Uzdot M. Gorskim un G. Kasparam 11. februārī piedalīties darba tikšanās, ko Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija (LAKIFA) organizē ar universitāšu pārstāvjiem, ķīmijas skolotāju pārstāvjiem un SKOLA 2030 pārstāvjiem, lai izrunātu ar ķīmijas izglītību saistītus jautājumus un izaicinājumus, un vienotos par turpmāku sadarbību kvalitatīvai jauniešu sagatavošanai.

Sēdes vadītājs, LĶSA valdes priekšsēdētāja vietnieks 

 

Mihails Gorskis

 LĶSA valdes loceklis

Gints Kaspars

 

Gorskis +371 29493176

Aktīvā pozīcija: Sākumlapa Latvijas Ķīmijas skolotāju asociācija Jaunumi 2020. gada 7. februārī notika LĶSA Valdes sēde