LĶSA jaunumi

 

Jaunievēlētā valde pirmo sēdi noturēja RTU telpās 2024. gada 19. aprīlī, kuras laikā par valdes priekšsēdētāju ievēlēts Gints Kaspars, priekšsēdētāja vietnieks – Māris Turks un sekretāre – Ieva Jaunzeme.

Ikviena biedrībā darbojas saskaņā ar tās statūtiem un rūpējas par tās biedriem. Lai sasniegtu LĶSA statūtos izvirzītos mērķus, valde vienojās, ka Jāzepa Logina pārziņā būs ķīmijas skolotāju profesionālā pilnveide, Pāvela Pestova - aizstāvēt savu biedru profesionālās intereses, Ievas Jaunzemes - sekmēt ķīmijas izglītības kvalitāti, Irinas Halatinas - risināt ar ķīmijas izglītību saistītos problemātiskos jautājumus, Agneses Brangules - veicināt ar ķīmiju saistīto profesiju prestižu, bet Māra Turka pārvaldībā - veicināt sabiedrības interesi par ķīmiju.

Nebūs melots, ja teikšu, ka daudziem ķīmija ir noslēpumaina zinātne. Nebūs melots, ja teikšu, ka ķīmijā darbojas likumi un likumsakarības. Nav melots, ka ķīmijas skolotāji ir tie, kas šo noslēpumaino zinātni mēģina izskaidrot un parādīt tās skaistumu skolā. Ikdienas steiga un lielais noslogojums ir iemesls kāpēc skolotājiem nav laika, lai patstāvīgi iepazītos ar jaunākajiem pētījumiem ķīmijā. Arī iespējas iegūt informāciju ir ierobežota. Tāpēc jaunievēlētās valdes sēdes laikā tika pārrunāts tuvāko pasākumu plāns, kurā, kā pirmais punkts, iekļauts tiešsaistes semināru cikls par ķīmijas pētījumiem Latvijā - "Ķīmijas zinātne Latvijā".

Semināru cikls ir domāts ķīmijas un dabaszinātņu skolotājiem. Tā ietvaros astoņi dažādu universitāšu un zinātnisko institūtu pārstāvji dalīsies par jaunākajiem pētījumiem ķīmijas jomā. Semināru cikls sāksies 16. maijā un notiks reizi mēnesī līdz gada beigām.

16. maijā plkst. 17:00 RTU asoc.profesore Kristīne Šalma-Ancāne stāstīs par “BIOmateriāli - cilvēka ķermeņa rezerves daļas”. Lekcijas laikā būs iespēja uzzināt, kas ir biomateriāli un kādas ir to funkcijas cilvēka ķermenī; kāpēc cilvēka ķermeni var uzskatīt par bioķīmijas reaktoru; kāpēc biomateriālu zinātne ir starpdisciplināra un kāda ir ķīmijas loma šīs zinātnes attīstībā; kādās materiālu klasēs iedala biomateriālus un kādas ķīmiskās vielas ir raksturīgas katrai no šīm klasēm; nākotnes biomateriāli un to funkcijas; kādus ar ķīmiju, ķīmijas tehnoloģiju un materiālzinātni saistītus zinātniskos pētījumus veic RTU zinātnieki kaulu implantu izstrādes, kaulaudu inženierijas un reģeneratīvās medicīnas jomās.

13. jūnijā plkst. 17:00 LBTU pētnieks Vitalijs Radenkovs novadīs semināru Biopolimēri - ilgtspējīga alternatīva plastmasas iepakojumam”. Seminārā tiks apskatīti dažādi biopolimēru veidi, to iegūšana un izmantošanas iespējas pārtikas un farmācijas nozarēs. Lielāka uzmanība tiks veltīta biopolimēriem, kas iegūti no mikroorganismiem, piemēram, eksopolisaharīdiem, to raksturojošajām īpašībām un praktiskajai pielietojumam. Vitalijs dalīsies ar rezultātiem, kas tika iegūti projekta Bionoārdāmo polimēru iegūšana no atjaunojamiem resursiem augļu aizsargplēvju un iepakojuma materiālu izstrādei ietvaros, izstrādājot ēdamo apvalku un plēvju biokompozītus augļu un ogu uzglabāšanai un derīguma termiņa pagarināšanai. 

Dalība semināra LĶSA biedriem bez maksas, pārējiem interesentiem 10 EUR. Pieteikšanās šeit. Saite uz pieslēgšanos semināram tiks izsūtīta dienu iepriekš.

Par dalību vismaz 6 semināru tiks izsniegts mūžizglītības sertifikāts.

Ķīmiķi ir atklāti cilvēki. Arī LĶSA valdes sēdes bija, ir un būs atklātas. Ja esi aktīvs un vēlies dot savu ieguldījumu LĶSA sabiedrības attīstībā, tad tiekamies tiešsaistē atklātā sēdē - 17.maijā plkst. 18:00 (saite uz sēdi būs pieejama dienu iepriekš).

Ar cieņu,

Gints Kaspars

Aktīvā pozīcija: Sākumlapa Latvijas Ķīmijas skolotāju asociācija Jaunumi 2024. gada 9. aprīlī notika Latvijas Ķīmijas skolotāju asociācijas biedru sapulce