LĶSA mērķi

Latvijas ķīmijas skolotāju asociācijas mērķi

LĶSA mērķi ir:

  • sekmēt ķīmijas skolotāju profesionālo pilnveidi;
  • aizstāvēt savu biedru profesionālās intereses;
  • sekmēt ķīmijas izglītības kvalitāti;
  • risināt ar ķīmijas izglītību saistītos problemātiskos jautājumus;
  • veicināt ar ķīmiju saistīto profesiju prestižu;
  • veicināt sabiedrības interesi par ķīmiju.

Plašāk par LĶSA darbību un struktūru var uzzināt LĶSA statūtos, 29.03.2019. redakcijā.