Mācību un metodiskā literatūra

Metodiskie materiāli skolotājiem (1945.-1990.)

Горский М.В. Основные классы неорганических веществ. - Рига: Республиканский институт усовершенствования учителей Министерства просвещения Латвийской ССР, 1989. - 54 с.

Rudzītis G., Feldmanis F. Ķīmija 7. un 8. klasē. Palīglīdzeklis skolotājiem. - Rīga: Zvaigzne, 1985. - 88 lpp.

Trepšs I. Fakultatīvās nodarbības ķīmijā. Grām.: Fakultatīvās nodarbības fizikā, ķīmijā un matemātikā. - Rīga: Zvaigzne,1976. - 34.-48. lpp.

Egle U. Dialektiski-materiālistiskā pasaules uzskata veidošana, mācot ķīmiju: metodiski materiāli. - Rīga: LPSR IM Republikāniskais skolotāju kvalifikācijas celšanas institūts, 1975. - 58 lpp.

Тыльдсепп А. А. Методы исследования в методике обучения химии. - Рига: Республиканский институт усовершенствования учителей Министерства просвещения Латвийской ССР, 1975. - 45 с.

Fakultatīvās nodarbības politehniskā cikla priekšmetos. Metodisku rakstu krājums. - Rīga: Zvaigzne, 1973. - 154 lpp.  

Kamzole L. Ķīmiskās saites mācīšana astoņgadīgajās un vidusskolās. - Rīga: Latvijas PSR Izglītības ministrijas Skolotāju kvalifikācijas celšanas institūts, 1972. - 78 lpp.

Feldmanis F., Rudzītis G. Atomu uzbūve: Jelgavas rajona Tautas izglītības nodaļas metodiskais kabinets, 1971. - 45 lpp.

Neimanis E. Ķīmijas mācīšanas izaugsme. Grām.: Skolas un pedagoģiskās domas attīstība Padomju Latvijā. - Rīgs: Zvaigzne, 1969. - 200.-209. lpp.

Trepšs I. Ķīmijas teorētiskie pamatjautājumi: 9.-11. klasei. - Rīga: Zvaigzne, 1969. - 102 lpp.

Ķīmija: Sistēmatiskā ķīmijas kursa papildu jautājumi un nodaļas. Grām.: Programmas fakultatīvajām nodarbībām. R.: Zvaigzne, 1968. - 120.-142. lpp.

Ozols S., Bergmanis U.  Elektrolītiskās disociācijas teorijas mācīšanas metodika. Nemetālu mācīšanas metodika (halogēni, sērs). - Rīga: Latvijas PSR Skolotāju kvalifikācijas celšanas institūts, 1968. - 180 lpp.

Šķēle V. Ķīmijas kursa atkārtošana XI un XII klasē. Padomju Latvijas skola, 1950, Nr. 4. - 76.-82. lpp.

Ķīmija skolā: Metodisku rakstu krājums. - Rīga, Latvijas valsts izdevniecība, 1947. - 75 lpp.

 

Apkopojis Mihails Gorskis

Aktīvā pozīcija: Sākumlapa Mācību un metodiskā literatūra Metodiskie materiāli skolotājiem (1945.-1990.)