Mācību un metodiskā literatūra

Metodiskie materiāli skolotājiem (-1944.)

Reiziņš E. Kā kārtojama dabas zinību mācīšana Rīgā? Latvijas Skola, 1940., Nr 7. - 738.-740. lpp.

Bumbērs A. Skolas mācības grāmata. Latvijas Skola, 1939., Nr. 4. - 413.-417. lpp.

Kešāns A. Ķīmija mūsu vidusskolās. Latvijas Skola, 1939., Nr. 1. - 76.-78. lpp

Apinis A. Dabas mācības attīstība, metodika un grāmatas latviešu skolās līdz 1890. gadam. Daba un Zinātne, 1936, 6: 167.-174. lpp.; 1937, 1: 1.-5. lpp. 

Kupčs P. Aktīvā mācīšanās. Izglītības Ministrijas Mēnešraksts, 1936, 7/8. - 22.-29. lpp.

Kupčs P. Dabas mācība kā mācību priekšmets dažādos laikos. Grām.: Dabas mācības un lauksaimniecības metodikas konspekts. - Rīga: Valters un Rapa, 1936. - 28.-44. lpp.

Kupčs P. Dabas mācības stundas gaita. Grām: Dabas mācības un lauksaimniecības metodikas konspekts. - Rīga: Valters un Rapa, 1936. - 98.-102. lpp.

Greste J. Skolēnu referāti. Grām.: Dabas mācības metodika. Metodiskie norādījumi un materiāli dabas mācības pasniegšanai. - Rīga: Valters un Rapa, 1931. - 112.-126. lpp.

Ģirupnieks J. Dabas zinību mācīšanas pamati. Grām.: Dabas mācības metodika. Metodiskie norādījumi un materiāli dabas mācības pasniegšanai. - Rīga: Valters un Rapa, 1931. - 25.-94. lpp.

Mežsēts J. Sekmju novērtēšana dabas zinībās. Grām.: Dabas mācības metodika. Metodiskie norādījumi un materiāli dabas mācības pasniegšanai. - Rīga: Valters un Rapa, 1931. - 127.-146. lpp.

Rītiņa E. Dabas mācība skolā. Izglītība, 1909, 51.-59., 120.-126. lpp.

Dermanis V. Dabas zinības tautskolās. Paidagoģisks kalendars skolotājiem un vecākiem 1899. gadam. Bauska, 1898., 34.-42. lpp.

Valdemars Kr. Kr. Valdemāra raksti. 1. sējums. Priekšvārdi. / Raksti latviešu valodā par sabiedriskiem jautājumiem. / Bibliogrāfiskas piezīmes. R.: Latv. Univ. Studentu padomes grāmatnīcas apgāds, 1936, 143.-151. lpp.

Veselības grāmata, Latviešu Bērniem par mācību sarakstīta. Jelgavā: J. W. Steffenhagen, 1795, 3.-5. lpp.

 

Apkopojis Mihails Gorskis

Aktīvā pozīcija: Sākumlapa Mācību un metodiskā literatūra Metodiskie materiāli skolotājiem (-1944.)