Pirmdiena, 21 oktobris 2013 11:58

Interesenti tiek aicināti piedalīties valsts pētījumu programmu rezultātu izvērtēšanas konferencēs

Veicinot zinātnes konkurētspēju un sekmējot valsts prioritāro zinātnes virzienu attīstību, 2010.-2013.gadā tika īstenotas valsts pētījumu programmas piecos prioritārajos virzienos. Šogad Izglītības un zinātnes ministrija organizē vairākas konferences par valsts pētījumu programmās paveikto.

 

  • 21. oktobrī konference "Enerģija un vide". Inovatīvas enerģijas resursu ieguves un izmantošanas tehnoloģijas un zema oglekļa emisiju nodrošināšana ar atjaunojamiem energoresursiem, atbalsta pasākumi vides un klimata degradācijas ierobežošanai. Programmas vadītājs - Dr.habil.phys. J.Ekmanis, Fizikālās enerģētikas institūts.
  • 6.novembrī konference "Inovatīvie materiāli un tehnoloģijas". Inovatīvu daudzfunkcionālu materiālu, signālapstrādes un informātikas tehnoloģiju izstrāde konkurētspējīgiem zinātņu ietilpīgiem produktiem. Programmas vadītājs - Dr.habil.phys. A.Šternbergs, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts.
  • 26.novembrī konference "Vietējo resursu ilgtspējīga izmantošana - jauni produkti un tehnoloģijas".
    Vietējo resursu (zemes dzīļu, meža, pārtikas un transporta) ilgtspējīga izmantošana - jauni produkti un tehnoloģijas. Programmas vadītājs - Dr.chem. B.Andersons, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts.
  • 28.novembrī konference "Sabiedrības veselība". Jaunu profilakses, ārstniecības, diagnostikas līdzekļu un metožu, biomedicīnas tehnoloģiju izstrāde sabiedrības veselības uzlabošanai. Programmas vadītājs - Dr.med. V.Pīrāgs, Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Internās medicīnas klīnika.

Konferencēs varēs iegūt aktuālāko informāciju par akadēmiskajiem sasniegumiem ne vien pētnieki un izglītības iestāžu mācībspēki, bet arī citi interesenti, jo konferences populārzinātniskajā daļā tiks sniegtas saistošas lekcijas un pētījumu rezultātu demonstrējumi klātienē.


Papildus informācija:
www.izm.izm.gov.lv

Lasīts 1097 reizes
Pieslēdzieties, lai rakstītu komentārus
Aktīvā pozīcija: Sākumlapa Notikumi Interesenti tiek aicināti piedalīties valsts pētījumu programmu rezultātu izvērtēšanas konferencēs