Ulbrokas vidusskolā notiks konference "Pašvadīta mācīšanās kompetencēs balstītā izglītībā”

Esiet sveicināti skolotāji, izglītības iestāžu vadītāji, pašvaldību izglītības speciālisti, augstskolu pārstāvji un izglītības nozares pārstāvji! Priecājamies jūs uzrunāt jau trešo reizi un aicināt 24. oktobrī pievienoties zinātniski praktiskās konferences “Izglītības skola 2019” dalībnieku pulkam.

Izvērtējot aktualitātes izglītībā - mācību un audzināšanas jomā un aktualitātes izglītības nozarē kopumā Latvijā, esam nonākuši pie secinājuma, ka ļoti aktuāls ir skolēnu motivācijas jautājums gan mācību procesā, gan audzināšanas darbā.

Skolēnu motivācijas trūkums ir nozīmīgs šķērslis, lai skolēns sekmīgi spētu apgūt mācību saturu, kā arī, lai skolēns audzināšanas darba ietvaros spētu veidoties par tādu personību, kas sekmīgi spētu integrēties sabiedrībā. Skolēnu kā personību, kas, balstoties uz savām spējām, prasmēm un attieksmēm, spēj gūt panākumus savā dzīves ceļā. Skolēns kā personība, no kura ir atkarīga mūsu valsts un tautas nākotne.

Lai iepriekš minētais īstenotos praksē, liela nozīme ir tam, vai skolotājs un izglītības iestāde kopumā ir radījusi vidi, kas sekmētu ikvienam skolēnam iespēju pašam veidot savu pašmotivācijas sistēmu. Savukārt pašmotivācijas sistēma ir pamats skolēna spējai patstāvīgi īstenot ikdienā mācību un audzināšanas darba ietvaros pašvadītu mācīšanos. Tas nozīmē, ka mūsdienās izglītības iestādē viens no galvenajiem uzdevumiem ir veidot vidi, kas sekmētu ikvienam skolēnam spēju īstenot pašvadītu mācīšanās un audzināšanas procesu.

Atsaucoties uz iepriekš izklāstīto, esam izvēlējušies šī gada konferences “Izglītības skola 2019” tematu “Pašvadīta mācīšanās kompetencēs balstītā izglītībā”. Ceram, ka kopējiem spēkiem konferences ietvaros spēsim gūt atbildes uz jautājumiem, kā sekmēt skolēna pašvadītu mācīšanos un audzināšanas darbu jaunā izglītības satura ieviešanas procesā.

Konferences darba plāns

Kontakti

Ulbrokas vidusskolas direktors
Normunds Balabka

Lasīts 1197 reizes Pēdējo reizi rediģēts Svētdiena, 29 septembris 2019 23:20
Pieslēdzieties, lai rakstītu komentārus
Aktīvā pozīcija: Sākumlapa Notikumi Ulbrokas vidusskolā notiks konference "Pašvadīta mācīšanās kompetencēs balstītā izglītībā”